Kristina Grundāne

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultātē, 3. kursā, socioloģijas studiju programmā
Hobiji: Gleznošana, kulinārija, ceļošana un viss, kas sniedz pozitīvu uzlādi. Vārdu sakot – dzīves baudīšana! 
Raksturojums: Enerģiska, dedzīga un nepacietīga. Atklāta un tieša. Emocionāla. Piemīt tieksme sacensties. Piekāpjas ar grūtībām. Galvenais virzošais spēks jūtas un emocijas. Domāšana galvenokārt balstās uz sajūtām, intuīciju, pieredzi, nekā saprātu vai loģiku, tādēļ pieņem, ka brīžos mēdz būt arī neracionāla. Ambicioza optimiste.
Moto: Ja gribi, lai dzīve tev smaida pretī, vispirms uzsmaidi tai pats!

Paralēli studijām Kristina strādā sociāli-politisko pētījumu nodaļā pētījumu centrā SKDS, ko arī daļēji uzskata par akadēmisku sasniegumu, jo bez noteikta akadēmiskā snieguma viņa šo darbu noteikti neiegūtu. Pētījumu centrs ir vieta, kur viņai ir iespēja praktiski attīstīt savas zināšanas un prasmes, strādājot ar pieredzes bagātiem un zinošiem Latvijas sociologiem.

Kristinai ir padziļināta interese par studentu atbiruma problemātikas izpēti augstākajās izglītības iestādēs Latvijā. Studiju darbos viņa ir pētījusi gan studiju šķēršļus, gan studentu adaptāciju. Kā rezultātā kursa darbā tika pētīti studentu atbiruma iemesli LU SZF bakalaura studiju programmās pēdējos 5 gadus. Savukārt bakalaura darbu viņa ir iecerējusi rakstīt par NEET jauniešu integrāciju sabiedrībā Latvijā.

„Kļūt par K. Morberga stipendiāti tas ir vārdos neaprakstāms gods un gandarījums. Es vēlos izteikt lielu pateicību gan savas studiju nodaļas pasniedzējiem, jo īpaši prof. A. Zobenai un doc. M. Niklasam par sniegto atbalstu un iedrošinājumu visa studiju procesa laikā, gan komisijas locekļiem par doto iespēju un augsto novērtējumu! Es Jūs nepievilšu!”