Vilmārs Vesingi

Studē: LU Sociālo Zinātņu fakultāte, bakalaura studiju programma „Socioloģija”
Hobiji: Politika, statistika, vizualizācija.  
Raksturo: Atvērts, aktīvs, sabiedrisks, savas pilsētas patriots, mērķtiecīgs.  
Moto: Nav labākas sajūtas kā pabeigta darba sajūtas.

"Vairums no mums savu nākotni redz kā aritmētisko progresiju – liekot darbu pie darba un veidojot ko lielāku. Es savu dzīvi redzu kā aritmētisko progresiju – no katras lietas iegūstot maksimālo, tā daudzkāršojot potenciālo rezultātu, ko tas var radīt manā nākotnē.

Esmu pārliecinājies, ka studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, bakalaura studiju programmā “Socioloģija” ir pareizi sperts solis manā dzīvē, kas var radīt tikai maksimālo labumu manai izaugsmei nākotnē. Pusotra gada likā, kopš apgūstu šo programmu, esmu ieguvis gan būtiskas teorētiskas zināšanas, gan neatsveramas prasmes, kuras man jau ir iespēja pilnveidot profesionālajā darbībā savā nozarē.

Vēlos teikt paldies LU Fondam par pagodinājumu kļūt par Kristapa Morberga stipendijas ieguvēju. Jūtos lepns, ka atkārtoti varu sevi saukt par LU Fonda stipendiātu. Finansiālais atbalsts motivē veidot savu studiju dzīvi ar vēl vairāk izaugsmi veicinošām un sevi izaicinošām aktivitātēm. Vēlos izteikt pateicību ģimenei, skolotājiem, pasniedzējiem, kolēģiem un draugiem – bez šiem cilvēkiem mans sasniegumu saraksts būtu daudz nenozīmīgāks!"