Andris Strazds

Studē: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktrorantūrā.
Raksturo: Par mani lai runā mani darbi un citi cilvēki.
Hobiji: Skriešana, ceļošana, kino, Āzijas virtuve, mūzikas radīšana.
Moto: Dari to, no kā tev ir visvairāk bail!

„Studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, tās pasniedzēji un labākie studenti mani ir iedvesmojuši tiekties pēc izcilības un panākumiem akadēmiskajā un profesionalajā vidē. Tomēr augstskolas funkcija nav un nevar būt ielikt studentam zināšanas mutē ar karoti – zinātkārei un iniciatīvai izprast tiesību zinātni visā tās sarežģītībā un daudzlāņainībā ir jānāk no paša studenta.

Kā students vairākas reizes izmantoju iespēju piedalīties ELSA Latvia rīkotajās tiesas procesu izspēlēs (Civiltiesību tiesas procesa izspēlē un K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlē), kurās kopā ar komandas biedriem esam plūkuši uzvaras laurus. Tāpat piedalījos starptautiskās šķīrējtiesas procesa izspēlē Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, kas palīdzēja uzlabot angļu valodas zināšanas, iegūt starptautisku pieredzi un apzināties savas spējas uz citu valstu labāko universitāšu studentu fona. Izspēlēs iegūtā pieredze un zināšanas joprojām nereti noder arī profesionālajā karjerā, strādājot advokātu birojā. Tāpēc studentiem, kuri plāno savu profesionālo karjeru saistīt ar advokatūru, iesaku savas iemaņas sākt slīpēt tieši tiesas procesu izspēlēs, kas paplašina redzesloku, ļauj izcīnīt cīņu ar sevi un savām bailēm, izkopt tiesu runu, turklāt nereti arī palīdz atrast darbu vai iegūt prakses vietu kādā no advokātu birojiem, kā arī iegūt domubiedrus un iepazīties ar nozares profesionāļiem neformālā gaisotnē pie vīna glāzes. Studentiem iesaku arī doties apmaiņas programmās un pieteikties stipendijām.

Administratoru asociācijas stipendijai nolēmu pieteikties, jo mana izvēlētā promocijas darba tēma sevī ietver kreditoriem par ļaunu noslēgtu darījumu apstrīdēšanas tiesisko aspektu analīzi Maksātnespējas likuma kontekstā. Neskatoties uz to, ka kreditoriem par ļaunu noslēgtu darījumu apstrīdēšana ir nozīmīga maksātnespējas administratoru profesionālās darbības ikdienas sastāvdaļa, Latvijā trūkst teorētiskās bāzes un pētījumu par šo priekšmetu. Ievērojot minēto, saskatu iespēju, izstrādājot savu promocijas darbu, nest pienesumu izpratnes veicināšanā par minēto tiesību institūtu, kas, ja izdosies iecerētais, ļaus atvieglot tiesas, Administratoru asociācijas biedru un citu praktiķu ikdienas darbu.

Mecenāta izrādītais atbalsts un uzticēšanās ir laba motivācija censties un darīt vēl vairāk. Tāpēc pateicos Administratoru asociācijai par piešķirto stipendiju. Būt par Latvijas Universitātes Fonda stipendiātu ir gods un arī vienlaikus atbildība. Tāpat esmu pateicīgs asociētajam profesoram dr.iur. Jānim Kārkliņam, docentei dr.iur. Ingai Kačevskai un citiem pasniedzējiem, kuri devuši iedvesmu, zināšanas un snieguši man atbalstu studiju gaitās.”