Oskars Lācis

Hobiji: Nūjošana, ceļošana
Raksturo: Uzdrīkstēšanās darīt jaunas lietas, regulāri pārkāpjot pāri savai komforta zonai
Moto: Hard work pays off  (Smags darbs atmaksājas)

,,Sports un izglītība kļūst aizvien modernāka un nozīmīgāka tendence, kam pievēršas aizvien vairāk jauniešu. Paldies Latvijas Universitātei, ka sportisti savā ceļā tiek atbalstīti ar nozīmīgām stipendijām. Tas ir kā novērtējums un atbalsts ziedotajam laikam treniņos, jo sasniegti tiek ne tikai personīgie mērķi sporta laukumā, bet arī popularizēts augstskolas vārds plašā mērogā. Esmu pārliecināts, ka augsta līmeņa sportistu augstskolā kļūs aizvien vairāk, tādēļ arī atbalstam LU sportistiem jāpieaug. Bez tā ikdiena ir krietni grūtāk iedomājama.’’