Svens Lurie

Studē LU Humanitāro zinātņu fakultātē, bakalaura programmā “Angļu filoloģija”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Aktīva sabiedriskā darbība, interese par pasauli man apkārt un personīgs skatījums saistībā ar to.

Kāda ir Tava misija?

Komunicēt ar cilvēkiem man apkārt un mēģināt nonākt pie jaunām idejām un projektiem.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Ir vērts pieteikties pat, ja šaubies, jo tikai tā iespējams dzīvē kaut ko panākt - tiekties uz to, kas iepriekš nav sasniegts.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

'Loģiski filozofisks traktāts' - L. Vitgenšteins

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Cinderella Man” (2005)

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Griba nav izpaužama citādi kā vien darbībā. /L. Vitgenšteins/