Ivars Ikstens

Kāda ir Tava misija?

Rūpeties par savu un citu veselību

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Noteikti iesaistīties un izmantot iespēju

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

"Ledus apelsīns", "Dace Vīgante"

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“X-Men”

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Iesāc - pabeidz!