Jānis Eiduks

Kāda ir Tava misija?

Gūt iespēji daudz zināšanu un ar to palīdzību vēlāk panākumus!

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Stipendija ir kā balsts, lai mazāk raizes būtu par ārpusstudiju lietām. Iesaku!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

"Šoks"

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Avatar”

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Dzīvot šodienai!