Roberts Krūmiņš

Kāda ir Tava misija?

Tiekties uz labāko un tādam arī būt.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Izvērtēt finansiālās iespējas un saprast, cik ļoti noderīga var būt šī stipendija.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

"Jaunais uzvārds", "Elena Ferrante"

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Hangover II”

Kāds ir Tavs dzīves moto?

 Sāpes, kuras tu jūti šodien, būs spēks, kuru tu jutīsi rīt!