Anete Baltiņa

Studē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Komunikācijas zinātni - reklāmas moduli.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Mērķtiecība, neatlaidība un ticība saviem spēkiem. 

Paļaušanās uz sevi, savām darbībām un domām. 

Vēlme nemitīgi augt un uzzināt pēc iespējas vairāk, iegūt arvien plašāku pieredzi, dažādojot savu ikdienu. 

Kāda ir Tava misija?

Vispirms - sasniegt pašai savus mērķus, pilnveidoties un katru dienu uztvert kā piedzīvojumu. Pēc tam  - iedrošināt cilvēkus sasniegt savus mērķus! Sākot jau ar pašiem tuvākajiem. Vēlos palīdzēt cilvēkiem noticēt saviem spēkiem, uzdrīkstēties, nebaidīties un netaupīt spēkus, lai sasniegtu vairāk - to, ko viņi vienmēr ir vēlējušies, to, par ko viņiem iemirdzas acis.  

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Nav ko šaubīties - vajag vienkārši pieteikties! Turklāt tas ir jādara gana aši, pirms prāts ir atradis 111 iemeslus, lai to nedarītu. 

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Seneca "On the shorthess of life";

K. Ozola "Panākumi dzīvē un biznesā";

Remarka "Trīs draugi".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Latvijas simtgades filmu programmā ir iekļautas kopumā 16 filmas - ieteiktu aiziet un noskatīties tās! 

Kāds ir Tavs dzīves moto?

"Life don't give you what you ask for. It gives you the people and the situations to develop what you had asked for."