Zvērinātu advokātu birojs "Sorainen"

Viens no reģiona vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem (1995) ar pilnībā integrētiem birojiem Baltijas valstīs un Baltkrievijā, kuri sniedz konsultācijas starptautiskām un vietējām organizācijām par visiem komerctiesību un nodokļu jautājumiem. Korporatīvo vērtību pamatā ir uz klientu un komercdarbību vērsta domāšana, izcilība un inovācija, ētika un cieņa.
"Sorainen" ir pirmais advokātu birojs Baltijā un vienīgais Baltkrievijā, kurā ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 standartiem (Lloyd’s Register Quality Assurance izsniegts sertifikāts).
Vairāk par "Sorainen": www.sorainen.com/lv

Atbalsts

2021. gadā ziedo 3 000 eiro Sorainen stipendijai.

2019. gadā ziedo 3 000 eiro Sorainen stipendijai un 450 eiro LU Juridiskajai fakultātei.

2017. gadā ziedo 1 000 eiro Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijai, 3 000 eiro Sorainen stipendijai un 400 euro Price Media Law Moot Court sacensībām. 

2016. gadā ziedo 3 000 eiro Sorainen stipendijai, 200 eiro Price Media Law Moot Court sacensībām, 

2015. gadā ZAB "Sorainen" ziedo 300 eiro LU Juridiskās fakultātes komandas dalībai Eiropas Jessup Draudzības spēlēs Budapeštā.

 

2014. gadā advokātu birojs atbalsta Latvijas mērogā lielākās tiesu izspēles – VI Civiltiesību tiesas procesa izspēles 400 eiro apmērā, kā arī ELSA Tiesas procesa izspēles administratīvajās tiesībās 300 eiro apmērā.

2013. gadā "Sorainen" atbalstīja projektu ELSA Latvijas 5. tiesas izspēle 430 eiro apmērā un prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēles 430 eiro apmērā, kā arī turpina atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, piešķirot stipendiju. 
2009. gada decembrī zvērinātu advokātu birojs "Sorainen" sniedza 430 EUR atbalstu projektam "LU JF studentu komandas dalība starptautiskajās tiesas procesa izspēļu sacensībās starptautiskajās tiesībās "Telders International Moot Court Competition".
2004. gadā "Sorainen" atbalsta LU Juridiskās fakultātes aktivitātes 1 640 EUR apmērā, kā arī sniedz atbalstu citiem projektiem.

Stipendiāti

2021./2022. akad. g. - Alina Dolgova (3 000 eiro).

2019./2020. akad. g. – Jānis Guobis (3 000 eiro).

2017./2018. akad. g. – Inita Čīma (3 000 eiro).

2016./2017. akad. g. – Ilze Ambrasa (3 000 eiro).

2014./2015. akad. gadā – Anrijs Šimkus (3 000 eiro).

2013./2014. akad. gadā – Andrejs Jambuševs (2 850 EUR).

2012./2013. akad. gadā – Krišjānis Bušs.

2011./2012. akad. gadā pirmo reizi piešķirta "Sorainen" stipendija, to ieguva Emīls Paupe-Balodis (2 560 EUR).

Paldies par atbalstu!