Salaspils novada pašvaldība

Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas rajonā, Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Teritorijas ziemeļos plūst Mazā Juglas upe.

Pilsētas teritorija ir 12 km2, lauku teritorijas kopējā platība – 115 km2. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve, 30,5% aizņem meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 32,5%. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas ir Ikšķile (11 km), Ogre (18 km) un Baldone (21 km).

Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin Saulkalne (1 385 iedzīvotāji) un Acone (672 iedzīvotāji). Salaspils teritorijā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Pašreizējo lauku teritoriju veido ne tikai kādreizējā Salaspils pagasta zemes, bet arī daļa no kaimiņu pagastu – Stopiņu, Ropažu, Katlakalna, Ikšķiles un Doles – teritorijām.
 

Atbalsts

2013. gadā Salaspils novada pašvaldība ziedo 4 300 eiro ar mērķi finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā 2013./2014. akadēmiskajā gadā. Stipendijas ieguva trīs jaunietes – Jana Kolbina, Anna Viktorija Lukjanska, Laima Salcēviča.

2023./2024. akad. g. - Maksims Larionovs un Jēkabs Čudars.

2022./2023. akad. g. stipendiāti - Linda Grantiņa, Maksims Larionovs. Atbalstu turpina saņemt vēl divi studenti.

2021. gadā ziedo 6 300 eiro stipendijām.

2020./2021. akad. g. stipendiāti - Matīss Čudars un Kristers Mārtiņš Gelašs. Atbalstu turpina saņemt pieci studenti. 

2019./2020. akad. stipendiāti – Emīls Ikvilds un Niks Stafeckis. Atbalstu turpina saņemt seši studenti. Kopējais ziedojums – 13 200 eiro.

2018./2019. akad. g. stipendijas ieguvēji – Līva Ozoliņa un Ēriks Solovjovs. Atbalstu turpina saņemt pieci studenti. Kopējais ziedojums – 12 965 eiro.

2017./2018. akad. gadā turpina atbalstīt novadniekus, piešķirot Salaspils novada pašvaldības stipendiju 7 500 EUR kopsummā. Stipendiāti – Toms Čudars, Laura Ramza un Santa Krēsliņa.

2016./2017. akad. g. stipendiju ieguva – Antra Gaile (LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente), Ieva Šņepste (LU Juridiskā fakultātes studente). Abas stipendiātes ir izrādījušas motivāciju iegūt kvalitatīvu izglītību un vēlas sasniegt labākos rezultātus. Kopējais ziedojums – 8 250 eiro.

2015./2016. akad. g. stipendiāti – Aleksandra Moskvina un Ilze Emīlija Rence. Kopējais ziedojums – 9 000 eiro.

2014./2015. akad. gadā jau otro gadu pēc kārtas piešķirtas Salaspils novada pašvaldības stipendijas 1 422,90 eiro apmērā. Tās ieguva divas aktīvas, patriotiskas un mērķtiecīgas Salaspils novada jaunietes – Arta Krēsliņa un Katrīna Daila Neiburga. Pašvaldība turpinās atbalstīt arī pagājušā mācību gada stipendiātes, kas uzrādījušas augstus sasniegumus mācībās – LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti Janu Kolbinu un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes studenti Annu Viktoriju Lukjansku. Kopējais ziedojums – 7 114,50 eiro.

Paldies par atbalstu!