Radiācijas tehnoloģiju pielietojums Latvijas kokmateriāliem mūzikas instrumentu rezonatoru vajadzībām

Tiks izstrādātas rekomendācijas radiācijas tehnoloģiju pielietojumam mūzikas instrumentu materiālu ražošanā no Latvijā augošām eglēm un kļavām. Projekta mērķis ir izveidot ekspresmetodi mūzikas instrumentu kokmateriālu izvēlei un  paplašināt LU lineārā elektronu paātrinātāja (ELU-4) pielietošanas veidus, iesaistīt mazos ražotājus, kas nodrošinātu ELU-4 uzturēšanas izmaksas, paplašinātu iesaistīto pētnieku, uzņēmēju un studentu zinātnisko kapacitāti un iesaistītu jaunus studentus.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 12 000 eiro apmērā.