Latviešu studentu korporācijas Latvijas sabiedrības un valstiskuma attīstības kontekstā. "Lettonia" piemērs

Baltijas studentu mūža organizāciju – korporāciju – vēsture ir nozīmīga, taču līdz šim akadēmiski maz aplūkota tēma Latvijas vēsturē. Kā veltījumu LU 100. jubilejai un savas mūža organizācijas 150. gadadienai, Lettonia Filistru palīdzības biedrība ir iecerējusi izdot akadēmisku pētījumu par "Lettonia" un latviešu studentu korporāciju vēsturi kopumā. Kolektīvās monogrāfijas autori ir akadēmiski izglītoti vēsturnieki, tai skaitā LU Vēstures institūta un LU Vēstures un filozofijas fakultātes darbinieki.

Kopējās izmaksas: 19 400 EUR.

Projekta vadītājs: Aldis Austers, Studentu korporācijas “Lettonia” Filistru palīdzības biedrība