Mundheim ģimenes Izcilības stipendija

Jaunums!


"Domāju, ka visa pamatā ir izglītība – tā veido mūsu personīgo pasauli, kā arī atļauj palīdzēt mūsu sabiedrībai un valstij. Vienmēr apbrīnoju Latviju par tās izturību, panākumiem, stāju un garīgo pasauli. Latvija man ir brīnišķīga vieta. Ja varu mazliet palīdzēt, tad, pēc mana ieskata, tas ir caur izglītības iespējām jauniem cilvēkiem," stāsta mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, kura ar dzīvesbiedru Robertu Mundheim atbalsta LU kopš 2013. gada, veicinot pētniecības un mācību vides attīstību Latvijas Universitātē, kā arī sekmējot daudzsološu studentu personīgo un akadēmisko izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: Talantīgākajiem visu studiju jomu LU maģistrantūras studentiem.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes prof. Mārcis Auziņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2013. gadā Mundheim ģimene nodibināja izcilības stipendiju, ko piešķir LU bioloģijas vai ķīmijas pamatstudiju programmu labākajam studentam, kas turpina studijas maģistrantūrā. Kopš 2019./2020. akad. gada Izcilības stipendiju var saņemt visu zinātņu jomu maģistrantūras studenti.

2019./2020. akad. g. – Laura Ansone (BF) un Rimants Žogota (ĶF).

2018./2019. akad. g. – Eva Emīlija Česle (BF).

2017./2018. akad. g. – Aija Trimdale (ĶF).

2014./2015. akad. g. – Elīna Černooka (BF).

2013./2014. akad. g. – Juris Ķibilds (BF), Mārtiņš Balodis (ĶF)
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.