Inovatīvas ultrasonoskopijas metodes pacienta aprūpes vietā ieviešana LU medicīnas studiju procesā un pacientu aprūpē PSKUS

LU Medicīnas fakultāte (MF) papildinās aprīkojuma klāstu ar diviem mobiliem pilnas komplektācijas ultrasonoskopiem, abas iekārtas atradīsies Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas (PSKUS) telpās. Ultrasonoskopija pacientu aprūpes vietā (angļu val.: POCUS – point of care ultrasonography) ir mūsdienīga un efektīva attēldiagnostikas metode, kas tiek arvien plašāk izmantota neatliekamajā medicīnā, lai operatīvi izvērtētu pacientus no diferenciālās diagnostikas viedokļa.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt gan teorētisko, gan praktisko POCUS apmācību LU studējošajiem un PSKUS pēcdiploma apmācībā esošajiem ārstiem. Tādējādi tiks uzlabotas ārstu rezidentu prasmes un kompetence, izmantot POCUS pacientu aprūpē. Šī metode paātrinās diagnozes noteikšanu un uzlabos pacientu prognozi.

Kopējās izmaksas: 100 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: prof. Dr.med. Gustavs Latkovskis, LU Medicīnas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāti SIA "Mikrotīkls" un Juris Riekstiņš sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia".

Projekta prezentācija