Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus

Pētījuma ietvaros pētnieki palīdzēs Latvijas valstij nodrošināt vienu no tās pamatfunkcijām un pienākumiem – iedzīvotāju veselības nodrošināšanu un dzīvildzes palielināšanu, ieviešot klīniskajā praksē inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. Projekta izstrādes laikā ir paredzama radiācijas zinātņu nozares un Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā.

Kopējās izmaksas: 160 000 eiro (konkursa I kārtā saņemti 80 000 eiro, arī II kārtā saņemti 80 000 eiro). Papildus līdzfinansējums 171 500 EUR.

Projekta vadītājs: Gunta Ķizāne, LU Ķīmiskās fizikas institūts

Mecenāti: SIA "Mikrotīkls" un Andrejs Laškovs.