Kardiovaskulārās mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību perioperatīvajā periodā

Projekta mērķis ilgtermiņā ir mazināt kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā

Pēc pozitīva pētījuma beigām, tas kalpos par pilotprojektu plašākam pētījumam un iespējamām izmaiņām vadlīnijās par pacientu izmeklēšanu un kardiovaskulāro ārstēšanu pirms asinsvadu operācijām. Šī pētījuma rezutāts ir ne tikai ar lokālu Latvijas ietekmi, bet gan ar pasaules inovativitāti.

Kopējās izmaksas: 80 tūkstoši eiro.

Projekta vadītāji: Dr. med. Edgars Zellāns un prof. Dr. med. Dainis Krieviņš, LU Medicīnas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".

Vairāk par projektu