Pirmā bezvadu tīkla izveide LU, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU pētnieki, studenti un sabiedrība tiks nodrošināta ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.

Kopējās izmaksas: 5 700 eiro.

Projekta vadītājs: Mg.geol. Jānis Bikše, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".

Projekta prezentācija