Prātnieku laboratorija

Projekta ietvaros Latvijas Universitātē tiks izveidota unikāla starpnozaru interešu izglītības programma pamatskolas skolēniem (4.-7.klase) Skolēniem būs iespēja apgūt kompleksu, pēctecīgu mācību programmu, izmantojot mācību telpās ieviesto tehnisko, tehnoloģisko un materiālo nodrošinājumu – atbilstošu vecumposmam, kas, savukārt, veicinās skolēnu izaugsmi eksaktajos priekšmetos, piesaistot skolēnus LU. Tiks izveidota skolotāju studiju programmas dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem inovatīva prakses sistēma un nodrošinājums. Savukārt LU studenti, kuriem tiktu sniegta iespēja mācīties LU SIIC ekspertu vadībā un skolotāji, jaunizveidotajā mācību vidē, apgūs jaunā mācību nodrošinājuma efektīvu izmantošanu, lai iegūtās zināšanas, prasmes, spēju reflektēt par savu darbu varētu izmantot izglītībā kopumā. LU nodrošina iespēju sadarboties dažādiem nozaru pārstāvjiem (studenti, skolotāji, eksperti) veidojot un realizējot kompleksu, pēctecīgu mācību programmu.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro.

Projekta vadītājs: Ilze France, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".