Programmējam ar prieku

Projekta rezultātā tiks uzlaboti kursa DatZ1140 (Datori un programmatūra 1, fizikas bakalaura studiju programma, A kurss) didaktiskie materiāli un mācību līdzekļi.

Jau šobrīd esošie tehniskie materiāli tiek lietoti “IR jauno tehnoloģiju skolas” nodarbībās, didaktiskie materiāli un tehniskie līdzekļi tiks lietoti kā darbnīca Latvijas Programmētāju dienās.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Ivars Driķis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8 800 EUR apmērā.

Projekta prezentācija