Baiba Plakane

Kristapa Morberga stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Pirmās stipendijas tika piešķirtas 1929. gadā, pateicoties Latvijas Universitātes (LU) dižmecenāta un būvuzņēmēja Kristapa Morberga (1844–1928) testamentārajam novēlējumam – astoņiem namīpašumiem, no kuru nestajiem augļiem radīts stipendiju fonds. Padomju laikos atbalsts tika pārtraukts, bet no 2001. gada stipendiju fonds tika atjaunots. Šobrīd atbalstu var iegūt talantīgākie visu studiju jomu LU pamatstudiju studenti.


Baiba Plakane studē LU Teoloģijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Teoloģija un reliģiju zinātne" 2. kursā. Baiba paralēli studijām strādā projektu vadības jomā. Viņa ir meita, māsa. Agrāk par viņas vaļasprieku varēja nosaukt ģitāras, mandolīnas spēli un dziedāšanu; šobrīd studijas vienlaikus ir arī Baibas vaļasprieks.

Iepazīsti Baibu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Labprāt mācos un būtisku informāciju cenšos nodot tālāk citiem saprotamā veidā. Nozīmīgākie man liekas šķietami mazi, iekšēji sasniegumi – slikta vārda vietā paklusēt vai pateikt ko labu, šodien rīkoties kaut par kripatiņu labāk kā vakar.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses? 

Senebreju valoda un iespēja piekļūt pēc iespējas tuvāk Bībeles oriģinālteksta nozīmei, ņemot vērā kultūras kontekstu, oriģinālvalodā lietotos jēdzienus, domāšanas un izteiksmes veidu.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Tā ir Radītāja piešķirta svētība un cilvēku praktiskā veidā izrādīts atbalsts.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Meklēt un saprast, ko nozīmē rīkoties taisnīgi, mīlēt un pazemīgi staigāt Visuaugstā priekšā, un īstenot to dzīvē.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Es arī šaubījos vai stipendijai pieteikties, taču priecājos, ka to izdarīju. Sagatavošanās process deva iespēju apstāties un pārskatīt savas prioritātes, intereses un sapņus.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Bībeli. Arī tad, ja tā jau reiz izlasīta, jo, ik reizi lasot, atklājas kas jauns, pārsteidzošs. Vēl ieteiktu Korijas ten Būmas “Patvērums”, Frīdas Mihelsones “Es izdzīvoju Rumbulā” un Viktora Igo “Nožēlojamie”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Mūziklu “Fiddler on the Roof” un sirsnīgo komēdiju “Tās dullās Paulīnes dēļ”.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Neesmu sev noformulējusi vienu saukli, kas vītos cauri visai dzīvei. Taču dažādos periodos mēdz uzrunāt kāds citāts. Šobrīd aktuāls ir: “Nenorij savus mīļākos vārdus. Saki tos. Arī vārdiem ir dziedinātājs spēks.” /Zenta Mauriņa/