LU HZF antropoloģijas doktorantūras programmas izveide

Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedra sadarbībā ar Tallinas Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti Kauņā un Rīgas Stradiņa universitāti ir ieguvusi Vennera-Grena (Wenner-Gren) fonda finansējumu reģionālas antropoloģijas doktora līmeņa programmas attīstībai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Caur doktora programmas izveidi tiks stiprināta arī antropoloģijas nozare Baltijas valstīs un veidota konkurētspējīga reģionāla programma ar dziļāku specializāciju publiskajā antropoloģijā, sensorajā antropoloģijā, kā arī identitātes, migrācijas un kultūras procesu izpētē.

Finansējums segs studentu un pasniedzēju mobilitātes izmaksas, īstenojot kopīgu doktora programmu, starptautiski nozīmīgu lekciju organizēšanu, tematisko un metodoloģisko semināru, kā arī vasaras skolu izmaksas. Līdzekļi paredzēti arī antropoloģiskai izpētei nepieciešamo tekstuālo un tehnisko resursu uzkrājumam partneru universitātēs.

Projekta ietvaros jau noslēgta vienošanās ar Mančestras Universitāti Lielbritānijā, kas atbalstīs personāla apmācību un konsultēs doktora programmas izveidi. Patlaban ir spēkā arī vienošanās par Mančestras Universitātes un citu Lielbritānijas universitāšu doktora līmeņa studentu vizītēm uz Baltijas valstu universitātēm. Latvijas Universitātē šogad praktizēsies jau otrais programmas dalībnieks.

Finansējums piešķirts uz 5 gadiem kopā 125 000 ASV dolāru apjomā.

Vennera-Grena fonds antropoloģiskai izpētei ir nozīmīgākais privātais fonds antropoloģijas attīstībai visā pasaulē, finansējot gan pētniecību, gan tīklošanās aktivitātes, gan atbalstu antropoloģijas institucionālai attīstībai.

Antropoloģijas doktora līmeņa programmas izveides projektu administrē Latvijas Universitātes fonds.


Grāmatas "Kapteiņa D. Timermaņa dzīves stāsts" izdošana

Dāvīds Timermanis (1909-1945) bija Latvijas armijas virsnieks, viens no ievērojamākajiem Latvijas nacionālo partizānu komandieriem 1945. gadā, kurš gāja bojā cīņā par brīvu Latviju. Līdz šim viņam ir veltītas tikai divas publikācijas presē.

Pateicoties kapteiņa dēla Eigita Dāvja Timermaņa 7 867,21 EUR atbalstam, divi vēsturnieki - Andris Rūtiņš un Ēriks Jēkabsons - apkopo esošos un arhīva materiālus, lai 2015. gada nogalē izdotu grāmatu par kapteini Dāvidu Timermani. Grāmata būs interesanta ikvienam, kam interesē 20. gadsimta 1. puses Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture.


LU VFF vēstures un nozares aktivitātes 2015

Latvijas Universitātes mecenāti Artūrs un Elīna Veismaņi sniedz atbalstu 2 500 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un nozares aktivitātes 2016. gadā.


Vizuālās diagnostikas izmeklējumu informācijas nodrošināšana LU MF

Projekta mērķis ir izveidot modernu un digitālu, drošu izmeklējumu aprites sistēmu, nodrošinot diagnostikas izmeklējumu pieejamību mācībspēkiem un studentiem universitātes katedrās. Sistēma tiks izmantota mācību, prezentācijas vai pētījumu mērķiem, uzskates materiālu pieejamības nodrošināšanai, automatizējot vizuālās diagnostikas izmeklējumu apriti, izveidojot vienotu un drošu datubāzi un lietotāju piekļuves un pārvaldības sistēmu. Šī risinājuma ieviešanas un izmantošanas rezultāta LU MF tiks radīta iespēja izveidot vienotu diagnostikas datu bāzi apmācībai un saistītās informācijas apritei.

Kopējā projektam piešķirtā summa ir 36 325,94 EUR, ko ziedoja SIA Mikrotīkls.


LU un Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcas starpdisciplināras sadarbības platformas izveide agrīnai sepses diagnostikai

Projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru sepses izpētes platformu, un uz tās bāzes izstrādāt multiparametrisku sepses agrīnas diagnostikas tehnoloģisko un vadlīniju konceptu.

Piedāvātā koncepcija savlaicīgai sepses izraisītu mikrocirkulācijas traucējumu diagnostikai ļauj uzsākt/vadīt pacientu terapiju ievērojami ātrāk, salīdzinot ar pašreizējo pieeju – vizuālu ādas mikrocirkulācijas izvērtējumu un asinsrites monitoringu, izmantojot makrohemodinamiskos (vidējais arteriālais spiediens, sirds izsviede) un audu metabolisma (laktāta koncentrācija) parametrus.

AKTUĀLI! Latvijas Universitātē radīta jauna tehnoloģija sepses agrīnai diagnostikai >>


Radoši eksakts pasākums "Ekspedīcija zinātņu pasaulē" - balva virtuālajā konkursā „Domā! Zini! Mācies!”

Projekta, ko īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, mērķis ir izveidot pasākumu kompleksu labākajiem centra skolēnu e-konkursa dalībniekiem 7. – 9. klases skolēniem kā balvu un, lai padziļinātu šo skolēnu interesi un palielinātu zināšanas un prasmes fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, iepazītos ar LU, saskatot arī karjeras iespējas eksakto zinātņu jomā. Paralēli pasākumu kompleksa īstenošanai ir paredzēts izstrādāt un aprobēt inovatīvu nodarbību metodiku, mācību materiālus  fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, kas pielāgoti mācību darbam ārpus klases.

Kopējais projektam piešķirtais finansējums ir 3 147 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls".


Prātnieku laboratorija 4. – 5. klases skolēniem

2016. gada 3. oktobrī darbību uzsāks Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorija, kas pakāpeniski kļūs par daudzpakāpju ārpusstundu mācību centru. Laboratorijā skolēni darbina prātu, vienotā sistēmā sasaistot dabaszinātņu, matemātikas un programmēšanas elementus.

Prātnieku laboratorijā  iknedēļas nodarbībās skolēni veiks prātu attīstošus uzdevumus, aizraujoši mācoties dabaszinātnes, matemātiku un programmēšanu. Apguvis Prātnieku laboratorijas mācību programmu, skolēns pratīs risināt problēmsituācijas, izvērtēs dažādus veidus, kā risināt uzdevumus, mācēs pielietot zināšanas novērojot un eksperimentējot. Mācību programma  ir vērsta uz skolēna radošuma, pašizziņas attīstīšanu un domāšanas procesa analīzi, saskatot kopīgo vairākās nozarēs.

Prātnieku laboratoriju izveidoja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un SIA „Learn IT”. Kopā projektam piešķirti 17 923 EUR ko ziedoja SIA "Mikrotīkls".

  


Latvijas skolēnu dalība 14. Eiropas Starptautiskajā Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO)

Latvijas komandu dalību Eiropas Starptautiskajā Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO) jau ceturto gadu organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (LU DZM IC).

Projekta mērķis ir attīstīt un īstenot pasākumus, lai veicinātu 7.-9. klases skolēnu interesi par dabaszinātnēm (fiziku, ķīmiju, bioloģiju), veikt skolēnu atlasi EUSO un sagatavotu viņus dalībai EUSO, kā arī nodrošinātu fizisku komandas dalību olimpiādē.

Rezultātā palielinās skolēnu skaits, kuri interesējas un vairāk zin par eksaktajām zinātnēm un zinātni kopumā.

Projektam piešķirtais finansējums ir 16 986 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls". 

Latvijas skolēni 14. ES Dabaszinātņu olimpiādē ieguvuši bronzas medaļas >>


LU Cietvielu fizikas institūta doktorantu lietišķie pētījumi

Kopumā 108 000 EUR trīs gadu garumā saņems četri spēcīgi LU Cietvielu fizikas institūta pētnieki – LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktoranti Andrejs Česnokovs, Guna Krieķe, Meldra Ķemere un JūlijaPerveņecka. Praktiskās ievirzes pētījumos plāno analizēt un izstrādāt inovatīvus materiālus un tehnoloģijas, ko nākotnē pielietot medicīnā, enerģētikā un vides aizsardzībā.

VIDEO

Savā pirmajā video sižetā pētnieki uzskatāmi demonstrē vienu no luminiscences veidiem - hemiluminiscenci, iepazīstinot skatītājus ar tās rašanās mehānismiem un iemesliem visiem labi pazīstamajos "spīdošajos kociņos" - diskotēku aprocēs jeb, zinātniski izsakoties, luminiscējošos kociņos.

UZMANĪBU! UZSTĀJĪGI NEREKOMENDĒJAM VIDEO REDZĒTO ATKĀRTOT MĀJAS APSTĀKĻOS, JO TAS IR BĪSTAMI!

VIDEO

 

Lasīt rakstu par pētījumiem žurnālā "Ilustrētā Zinātne" >>


Ekselences balva 2015

Balvu kopš 2011. gada saņem skolotāji, kuri apliecina savu kompetenci, vadot atklātās nodarbības skolēniem vienā no Rīgas vidusskolām. Skolotāju sniegumu vērtē gan paši skolēni, gan žūrija – Latvijas Universitātes un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, kā arī balvas mecenāti – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, SIA "PharmIdea", SIA "Metrum", SIA "Lielvārds" un AS "Latvijas valsts meži" pārstāvji.

VIDEO


LU Ķīmiķu dienas 2016

Ikgadējās Ķīmiķu dienas ir gada nozīmīgākais LU Ķīmijas fakultātes pasākums, kas norisinās vienu nedēļu, un tajā piedalās ap 400 fakultātes studentu. Nedēļas laikā norit dažādi pasākumi – sporta spēles, orientēšanās sacensības, erudīcijas konkurss, eksperimentu paraugdemonstrējumi, sporta spēles un viss noslēdzas ar balli.

2016. gadā pasākums notika jau 50. reizi, pateicoties SIA Biosan (300 EUR), AS Olainfarm (700 EUR) un SIA Armgate (1 000 EUR) atbalstam. 

Vairāk par pasākumu >>


Latvijas skolēnu dalība 24. Baltijas valstu ķīmijas olimpiādē

No 2016. gada 8. līdz 10. aprīlim Igaunijā, Tartu Universitātē norisinājās 24. Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde, kurā piedalījās arī seši Latvijas skolēni. Sacensības skolēniem nācās risināt gan teorētiskos uzdevumus – fizikālajā, organiskajā un analītiskajā ķīmijā, kā arī veikt laboratorijas darbus – ar kompleksonometriskās titrēšanas metodi noskaidrot nezināmu metālu un identificēt savienojumus nezināmos šķīdumos.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolniece Margarita Fomenko olimpiādē ieguva īpašu balvu, uzrādot labāko rezultātu laboratorijas darbos. Teorijas kārtā labāk veicās 12. klases skolniekiem Ritumam Cepītim (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Naurim Narvaišam (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un Gļebam Jeršovam (Rīgas 10. vidusskola). Šie skolēni ieguva tiesības pārstāvēt Latviju 48. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, kas no 23. jūlija līdz 1. augustam norisināsies Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi.

Baltijas ķīmijas olimpiāde ir pirms 24 gadiem Latvijā aizsākta tradīcija, kuras laikā trīs Baltijas valstis katra izvēlas 4 skolēnus, kuriem ir iespēja piedalīties Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. Olimpiāde ir nozīmīgs posms jauno ķīmiķu sagatavošanā lielāka mēroga konkursiem, kuros tradicionāli Latvijas skolēniem ir augstas godalgas. Baltijas ķīmijas olimpiāde katru gadu tiek organizēta kādā no trīs valstīm. Skolēnus sagatavo LU Ķīmijas fakultātes mācībspēki.

Skolēnu dalību 24. Baltijas valstu ķīmijas olimpiādē finansiāli atbalstīja AS “Olainfarm”, apmaksājot dalībnieku ceļa izdevumus. Ziedojumu administrēja Latvijas Universitātes Fonds.


Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta Aigara Kokina pētījums „Okers dabā un tā izmantošana akmens laikmeta kultūrās” ir par Latvijā aizmirstā dabas resursu – okeri, un rezultātā pētnieks vēlas izpētīt un atsākt minerālu krāsas ražošanu Latvijā. “Šīs augstvērtīgās krāsas līdz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ražoja Staicelē (Ziemeļvidzemē), bet līdz ar sintētisko krāsu ienākšanu tirgū ražošana apsīka,” stāsta pētnieks. Viņš ir pārliecināts, ka dabīga un augstvērtīga Latvijas pigmentu eļļas krāsa būs pieprasīta profesionālu mākslinieku un restauratoru darbā, spēcinot Latvijas tēlu pasaulē.

Pētījums „Okers dabā un izmantošana akmens laikmeta kultūrās” var tapt par papildinošu izziņu bāzi aizvēstures studijās, t.sk. arheoloģijā, vēstures studijās un filozofiskās projekcijās uz cilvēka kā sugas veidošanos un izaugsmi.

Kopējais projektam piešķirtais finansējums ir 20 600 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls".


Pētījums "Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?"

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece, ģeoloģijas zinātņu doktore Līga Zariņa savā starpdisciplinārajā pētījumā pievēršas senākajiem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, izmantojot pētījumu metodes un pieejas no dažādām zinātņu jomām. Viņa analizēs aizvēstures akmens artefaktus un noteiks pazīmes, pēc kurām rekonstruēt sabiedrību, kas eksistēja tolaik. Pati Līga cer, ka pētījums būs piemērs studentiem un citiem pētniekiem, kas veicinās LU fakultāšu sadarbību.

Pētījumam un pētījuma rezultātu manuskripta izdošanai 2017. gadā kopumā piešķirti 12 300 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls". 

  


LU FMF Fizikas nodaļas praktikuma aprīkojuma atjaunošana

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātes (FMF) studenti jau paspēja notestēt mūsdienīgās iekārtas, ar kurām aprīkota LU FMF Fizikas nodaļas praktikuma laboratorija Zeļļu ielā. Digitālu mērierīču un sensoru iegāde kļuva iespējama, pateicoties LU fonda piešķirtajam finansējumam 53 025 EUR apmērā, ko 2016. gada sākumā ziedoja SIA "Mikrotīkls".

  


LU studentu zinātniskais pētījums Trang provincē Taizemē

LU Bioloģijas fakultātei veiksmīgi sadarbojas ar Rajamangala Universitāti Taizemē jau kopš 2008. gada. Sadarbības  ietvaros 15 LU BF studenti un 10 RU studenti pieredzējušu pasniedzēju vadībā ir piedalījušies pētniecisku projektu izstrādē un realizācijā hidrobioloģijas jomā gan Latvijā, gan Taizemē.

Projekts, kas sniedz LU studentiem neatsveramu starptautisku zinātnisku pieredzi un iesaisti praktiskos vides pētījumos, dos iespēju RU pētniekiem un studentiem iegūt pirmējās iestrādes ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas un aizsardzības shēmas izstrādei Trang provincē.

 

2016. gadā LU fonds piešķīra projektam 1 500 EUR no SIA "Mikrotīkls" ziedotās summas.

Projektu 2016. gadā ir atbalstījusi arī SIA ELLE, ziedojot 2 500 EUR.


LU Datorikas fakultātes studentu komandas dalība ACM ICPC programmēšanas sacensības 2016./2017. ak. g.

3. novembrī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās prestižo ACM (Association for Computing Machinery) pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību Ziemeļaustrumu reģiona ceturtdaļfināls, kurā, uzrādot lieliskus rezultātus, pusfinālam kvalificējās divas Latviju pārstāvošās Latvijas Universitātes studentu komandas.

LU komanda, kuras sastāvā ir Andrejs Kuzņecovs, Pēteris Pakalns un Aleksejs Zajakins, atrisinot 9 uzdevumus un piekāpjoties Viļņas Universitātei vien par 1 uzdevumu, ieguva augsto 2. vietu, savukārt otrā LU spēcīgākā komanda, kuras sastāvā ir Kristaps Čivkulis, Nikita Larka un Vladislavs Kļevickis, ierindojās 9. vietā, atrisinot 7 uzdevumus.

Abas LU komandas 4. decembrī piedalīsies reģionālajā pusfinālā Sanktpēterburgā, Krievijā, un cīnīsies par iespēju iekļūt finālā, kurš 2017. gada maijā notiks Repidsitijā, Dienviddakotā, ASV.

Pasaules studentu programmēšanas sacensības (ACM ICPC) ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē. Katru gadu sacensībās piedalās vairāk nekā 40 000 dalībnieku, kas pārstāv vairāk nekā 2 700 universitātes no vairāk nekā 100 valstīm. Sacensību ceturtdaļfināli un pusfināli norisinās reģionos visos apdzīvotajos kontinentos, savukārt uz fināla sacensībām dodas ap 100 pasaules spēcīgākās komandas.

Latvijas Universitāte šajās sacensībās piedalās jau kopš 1996. gada, un patlaban ir vienīgā universitāte, kura pārstāv Latviju. Iekļūt pasaules finālā LU komandām izdevies divas reizes – 2012. gadā, 112 pasaules spēcīgāko komandu konkurencē iegūstot dalīto 18. vietu, un 2014. gadā, 122 komandu konkurencē iegūstot dalīto 45. vietu.

LU komandas sacensībām sagatavo LU Datorikas fakultātes profesors Guntis Arnicāns un viespētnieks no Kazaņas Federālās universitātes Kamils Hadijevs.

LU studentu komandu dalību sacensībās atbalstīja A/S „Exigen Services Latvia”, SIA „Datakom” un VISMA grupas uzņēmumi Latvijā. Ziedojumus administrē LU fonds.


IT Radošā darbnīca

"IT Radošā darbnīca” ir:

 • vieta, kur studenti realizēs savus projektus, izmantojot modernās iekārtas un programmatūru;
 • platforma studentu kvalifikācijas un zinātnisko darbu izstrādei;
 • vieta studentu apmācībām un izglītojošām nodarbībām;
 • atbalsts LU Datorikas fakultātes Robotikas un citiem akadēmiskiem pulciņiem.

Darbnīca atradīsies Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes telpās, Raiņa bulvārī 19.

Kopējā projektam piešķirtā summa ir 58 000 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls".


Virtuālās laboratorijas datortīklu speciālistu apmācībām

Latvijas Universitātes pētnieki radījuši unikālas virtuālās laboratorijas datortīklu speciālistu apmācībām, kurās studentiem būs iespēja virtuālā vidē mācīties maršrutētāju lietošanu dažāda lieluma un konfigurācijas tīklos. Tas būs iespējams mūsdienīgā mākoņu platformā ReSeLa, kurā katrs students varēs no pārlūkprogrammas virtuāli palaist un konfigurēt sagatavotus tīklus – virtuālās laboratorijas. 2016./2017. akad. gadā virtuālas laboratorijas tiek pielietotas LU Datorikas fakultātes studentu mācību procesā.

Kopējais projektam piešķirtais finansējums ir 8 600 EUR, ko ziedoja SIA "Mikrotīkls".


Latvijas augstskolu IT bakalaura un maģistra darbu konkurss "ZIBIT 2016"

Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares attīstības un jauno speciālistu kvalitātes veicināšanai Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar uzņēmumiem AS “Exigen Services Latvia” un Accenture Latvia organizē stipendiju konkursu labākajiem 2016. gadā izstrādātajiem studentu bakalaura un maģistra darbiem IT jomā. 

Konkurss norisinās divās kārtās: pirmajā kārtā katra augstskola veic iekšēju izvērtēšanu un līdz 15. jūlijam iesūta 1-3 labākos bakalaura un/vai 1-3 labākos maģistra darbus konkursa žūrijai uz epastu zibit@fonds.lv. Otrajā kārtā iesūtītos darbus izvērtēs konkursa žūrija – IT uzņēmumu Exigen Services Latvia un Accenture Latvia pārstāvji.

PIETEIKUMA FORMA

Trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un šo darbu vadītāji saņems stipendijas. Labākā maģistra darba autors iegūs vienreizēju stipendiju 1 000 eiro apmērā, savukārt labākā bakalaura darba autors – 800 eiro stipendiju. Labāko darbu vadītāji iegūs vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā. Kopējais stipendiju fonds ir 7 600 eiro.

 

Zibsnis ir gaismas vēstnesis. No daudziem maziem zibšņiem rodas gaisma.

Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa laureāti ir zibšņi jeb IT nozares gaismas vēstneši. Daudzi no tiem degs vēl ilgi un veidos Latvijas IT nākotni!


Starptautiskā konference "Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2016"

No 2016. gada 12. līdz 14. maijam Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē notika starptautiskā zinātniskā konference "Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2016: sabiedrība, inovācijas un sadarbības ekonomika" (New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy).

Ikgadējās konferences mērķis ir apspriest jaunāko zinātnisko pētījumu ekonomikas un vadības jautājumos rezultātus, dibināt jaunus kontaktus un attīstīt starptautisko sadarbību pētniecībā.

Konferenci organizē LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociāciju, CEDIMES institūtu Latvijā, Baltijas jūras reģiona universitāšu tīklu, Latvijas Ekonometristu asociāciju, Latvijas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju un Latvijas Statistiķu asociāciju. Konferenci finansiāli atbalsta SIA LMT.

LU fonds atbalstīja konferences programmas rakstu krājuma un CD izdošanu ar 1 500 EUR līdzfinansējumu.

5. starptautiskā zinātniskā konference „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

5. starptautiskā zinātniskā konference „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas” norisinājās 2016. gada 5. aprīlī LU Ekonomikas un vadības fakultātē.

Konferencē tiek apspriesti zinātnisko pētījumu rezultāti projektu vadības jautājumos, dibināti jauni sakari un sadarbības tīkli starp projektu vadības profesionāļiem. Šādi tiks veicināta arī projektu vadītāju profesionalitāte.

Vairāk par konferenci >>

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstīja konferences norisi ar 1 500 EUR ziedojumu!


LU studentu Biznesa inkubatora "Inovāciju stends"

„Inovāciju stenda” mērķis ir palīdzēt jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem novērtēt reālu pieprasījumu pēc produkta un atrast idejas konceptu, kas  būs klienta vajadzībām piemērots, balstoties uz 15 000 potenciālo klientu atsauksmēm, pirms oficiāli palaist to tirgū.

„Atšķirībā no tradicionālajām klientu aptaujām, „Inovāciju stenda” apmeklētājam būs iespēja nopirkt jaunu produktu, tādā veidā parādot reālu pieprasījumu pēc tā,” skaidro Mikus Losāns. „Mēs sagaidām, ka pēc dalības stendā jaunais uzņēmējs atradīs īsto biznesa virzienu, kurā mērķtiecīgi darboties tālāk, vai arī sapratīs, ka ir jāmeklē pavisam cita pieeja vai pat ideja,” viņš turpina un norāda, ka noteikti būs arī tādi dalībnieki, kas, pateicoties stendam, sapratīs, ka uzņēmējdarbība nav priekš viņiem. „Šie cilvēki noteikti kļūs laimīgāki darba ņēmēji,” tā LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs.

Stendu izveidoja Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības (LU EVF) Biznesa inkubators sadarbībā ar Modes un izklaides centru Rīga Plaza un ar ASV vēstniecības atbalstu.

2016. gadā ASV vēstniecība Latvijā atbalsta "Inovāciju stendu" 2 000 USD (1 788,11 EUR) apmērā.

Paldies par atbalstu! 


LU studentu Biznesa inkubatora attīstība 2016

2016. gadā LU studentu Biznesa inkubators ir spēcinājis 60 jauno uzņēmēju komandas, 18 no kurām ir absolvējuši inkubatoru un turpina nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Septembrī, noslēdzot 4. inkubācijas sezonu, inkubators piešķīra četrām absolventu komandām LU Biznesa ideju fonda grantu 10 000 EUR apmērā turpmākai attīstībai.

Savukārt jau oktobrī notika jaunās sezonas atklāšanā. Piektajā sezonā inkubators ir uzņēmis jau 76 jauno uzņēmēju komandas, kurām palīdz no idejas nonākt līdz gatavam produktam, un paralēli testē speciālu pirms-akselerācijas programmu, lai attīstītu jauno uzņēmumu globālo potenciālu.

Plašāk par inkubatoru: www.biznesainkubators.lu.lv

2016. gadā inkubatoru ir atbalstījuši ap 20 mecenāti, kopā saziedojot 13 600 EUR inkubatora attīstībai. Ziedojumus administrē Latvijas Universitātes Fonds.


LU Biznesa inkubatora uzņemējdarbības sacensības "Zibens bizness"

LU Biznesa inkubatora rīkotā konkursa "Zibens bizness" mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kultūru jauniešu vidū, dodot vismotivētākajiem studentiem trīs dienu laikā iespēju izbaudīt reālu biznesu, kas iedrošinās gan viņus pašus, gan arī citus uzsākt uzņēmējdarbību.

Sacensību dalībnieki trīs dienas darbojas reālajā uzņēmējdarbības procesā - plāno, ražo un pārdod noteiktu produktu ZIBENS BIZNESS tirdzniecības laukumā Modes un izklaides centrā Rīga Plaza. Komanda, kura rezultātā nopelna visvairāk, saņem visu dalībnieku peļņu balvā.

«ZIBENS BIZNESS palīdz jauniešiem saprast, kā strādā bizness, kas ir tā dalībnieki un ar ko jārēķinās, kļūstot par uzņēmēju. Mēs ticam, ka ar šādu praktiskā ceļā iegūtu izpratni jaunieši daudz labprātīgāk uzsāks paši savu biznesu, un mēs viņiem tajā palīdzēsim,» saka LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs.

Vairāk www.facebook.com/ZibensBizness

AS "Swedbank" 2016. gadā atbalsta sacensības 5 500 EUR apmērā.


Futbola skola „METTA”

Futbola skola "METTA" ir biedrība, kas dibināta ar mērķi, lai caur futbolu realizētu ieceri: ģimene – futbols – izglītība. Latvijas Universitāte ir ciešākais FS "METTA" ideju atbalstītājs un projektu līdzautors.

Projekta mērķis ir atbalstīt talantīgus jaunus cilvēkus, kas apvieno augstāko izglītību ar sportu visaugstākajā līmenī. Ilgtermiņa uzdevums ir futbolam kopīgi ar LU realizēt ideju par veselīgu un izglītotu sabiedrību.

Futbola komandas "FS METTA/Latvijas Universitāte" kodolu veido LU jau studējoši studenti un skolēni, kas savas mācības domā turpināt LU. Futbola stipendijas saņem puiši, kas parādījuši labāko sniegumu gan laukumā, gan mācībās.


Latvijas Universitātes florbola attīstība 2016

Latvijas Universitāte jau vairākus gadus sadarbojas ar florbola skolu Masters, piedāvājot studentiem profesionālus treniņus, kā arī iespēju spēlēt Latvijas čempionātā.

Izveidotā sistēma ļauj studentiem sasniegt visaugstākos mērķus florbolā.

2016. gadā Latvijas Universitātes florbola attīstību ir atbalstījusi SIA "Arfi Line" ar ziedojumu 1 200 EUR, ko administrēja LU fonds.


Kristapam Morbergam veltīts soliņš Rīgas centrā

Mēs redzam jaunos zinātniekus, laboratorijas, ēku renovācijas un vietējos sasniegumus, bet bieži nemanām cilvēkus un ieguldījumu, kas aiz tiem stāv.

Latvijas Universitātes dižmecenātam veltīts soliņš kļūs par pirmo objektu skaistajā projektā, kurā fonds plāno veltīt LU lielākajiem mecenātiem mūsdienīgus un funkcionālus pilsētvides objektus, stāstot sabiedrībai par dāsniem cilvēkiem, pateicoties kuriem attīstas Latvijas lielākā universitāte un tās cilvēki.

 

  

  


"Ērģeles lai mūžam skan!"

Pirms 80 gadiem radās ideja, ka Latvijas Universitātei (LU) kā Latvijas Republikas intelektuālajam un kultūras centram nepieciešamas savas ērģeles. LU rektors un Valsts prezidents aicināja sabiedrību iesaistīties kampaņā, lai uz LU 18 gadu jubileju LU Lielajā aulā būtu modernākās tā laika ērģeles.

Pēc 112 dienu ilgas ziedojumu vākšanas kampaņas – no 1935. gada 9. septembra līdz 1936. gada 21. februārim – ieceri izdevās īstenot, savācot 25 000 latu. Ērģeļu atklāšanas koncerts notika 1937. gada 11.aprīlī.

LU Lielās aulas ērģeļu iegādē piedalījās vairāki simti organizāciju un individuālie ziedotāji – tas bija valstiski nozīmīgs pasākums. Iesaistījās valsts amatpersonas, LU vadība un darbinieki, korporācijas, ievērojami tā laika uzņēmumi un Latvijas inteliģence.

2013. gadā, pēc 76 gadu klausītāju priecēšanas, LU ērģelēm bija nepieciešams veikt rekonstrukciju un modernizēt atbilstoši laikmeta garam.

LU Lielās aulas ērģeles ir trešās lielākās Latvijā uzreiz pēc Rīgas Doma ērģelēm un Liepājas trīsvienības baznīcas ērģelēm. Lielās aulas ērģeļu atjaunošana ievērojami dažādos Latvijas koncertdzīves iespējas. Lielās aulas ērģeles spēlē katrā LU izlaidumā, tas ir īpašs mirklis absolventiem un LU viesiem dzirdēt ērģeļspēli.

Ērģeļu atjaunošanas pirmā posma darbiem 2013.gadā kopā bija nepieciešami 40 000 eiro, lai atjaunotu I, II spēles galdu un iegādātos nepieciešamos materiālus – paldies visiem, kas atsaucās. Aptuveni gada laikā tika saziedoti 41 765,36 eiro, lai varētu notikt ērģeļu atjaunošanas darbi.

Paldies LU jau esošajiem mecenātiem, kas iesaistījās kampaņā; paldies 199 LU fonda dažādu gadu stipendiātiem; paldies 27 esošajiem un bijušajiem LU studentiem; paldies 34 LU docētājiem un darbiniekiem, LU arodbiedrības pārstāvjiem; paldies vairāk nekā 100 privātpersonām un ģimenēm no Kanādas; paldies studentu un studenšu korporāciju pārstāvjiem, īpaši korporācijai “Imeria”; paldies privātpersonām un anonīmajiem ziedotājiem.

Kopā tas izdevās – “Ērģeles lai mūžam skan!


Latvijas Universitātes Botāniskā dārza atjaunošana 2016. gadā

Nodibinājums "Borisa un Ināras Teterevu fonds" turpina ciešu sadarbību ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu un 2015. gada aprīlī lemj par atbalsta sniegšanu dārza dendrārija revitalizācijai.

Dendrārija teritorija ir vienīgā vieta LU Botāniskajā dārzā ar ieplaku un paugurainu reljefu, kas piešķir papildus pievilcību un dod iespēju labāk redzēt tajā izvietotos eksponātus. Šajā parka daļā jau tagad ir daudz vērtīgu augu, tomēr kolekcija projekta ietvaros vēl tiks papildināta.

Ar "Borisa un Ināras Teterevu fonda" atbalstu turpinās Botāniskā dārza žoga rekonstrukcija. 2015. gadā tika atjaunoti vēl 510 metri dārza žoga.

Kopējā atbalsta summa, ko Teterevu fonds piešķīra projektam 2016. gadā ir 150 250 EUR.

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds LU Botānisko dārza attīstībai sniedz atbalstu kopš 2013. gada. Sadarbības ietvaros līdz šim ir atjaunota dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu. Tāpat, pateicoties fonda atbalstam, ir izveidota Latvijas savvaļas augu kolekcija un alpinārijs, sakārtota daļas lietus ūdeņu noteces, kas pēdējo reizi ticis veikts pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Vienlaikus daļa savu laiku nokalpojušo asfalta celiņu ir nomainīti pret bruģa un vēsturisko grantēto segumu, ir iztīrīts dīķis centrālajā daļā, ap to izvietoti soliņi un koka laipas.

2014. gada septembrī Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotās programmas “Māksla publiskā telpā” ietvaros dārza teritorijā atklāts pirmais pilsētvides mākslas objekts - mākslinieku Brigitas Zelčas-Aispures un Sanda Aispura darbs “Klusā daba”.

Paldies par atbalstu!


Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs"

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2016. gadā notika no 4. līdz 8. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta.

Vairāk par projektu >>

 

Pasākumu 2016. gadā atbalstīja Komunikācijas aģentūra / Edelman Affiliate 2 000 EUR apmērā.


LU Aristotelis 2016

Ik septembri kā jaunie, tā jau pieredzējušie Latvijas Universitātes studenti satiekas Doma laukumā Jauno studentu svētkos „Aristotelis”. Svētki jau 49. gadskārtu tradicionāli norit dienu pirms akadēmiskā gada un studiju sākuma – katra septembra pirmās nedēļas svētdienā, 2016. gadā – 4. septembrī.

Noslēdzoties visu 13 Universitātes fakultāšu Pirmsaristoteļiem, LU studenti ir aicināti pulcēties Doma laukumā, lai dziesmu un svētku vēlējumu pavadībā ar saukļiem, plakātiem un dažādām izdarībām parādītu piederību savas fakultātes garam un visas Universitātes saimei. Pēc svinīgās daļas Universitātes saime un citi “Aristoteļa” apmeklētāji ir aicināti uz pasākuma otro, ne tik oficiālo daļu, kur iespējams izbaudīt dažādu mākslinieku uzstāšanos un piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī vienkārši labi sagaidīt jaunā studiju gada sākumu.

Vairāk par pasākumu >>

2016. gadā pasākuma norisi atbalstīja AS Swedbank, ziedojot 1 500 EUR, ko administrēja LU fonds.


Studentu kurpēs 2016

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2016. gadā notika no 4. līdz 8. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

Pasākuma norisi atbalstīja SIA "Komunikācijas aģentūra", ziedojot 2 000 EUR, ko administrēja Latvijas Universitātes Fonds.


LU Datorikas fakultātes Pirmsaristotelis "Sējiens 2016"

“Sējiens” ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes rīkotais pirmsaristotelis, kura laikā neformālā gaisotnē būs iespēja iepazīt savus topošos kursa biedrus, nodarboties ar sportiskām un intelektuālām aktivitātēm, iegūt pirmos studiju draugus, kā arī pierādīt savu komandas garu, orientējoties nakts trasē.

2016. gadā “Sējiens” norisinājās no 2. līdz 4. septembrim.

Pasākumu atbalstīja Accenture Latvijas filiāle.


LU Ķīmijas fakultātes Pirmsaristotelis "Lode 2016"

“LODE” nav tikai sfērisks objekts, tā ir arī LU Ķīmijas fakultātes jauno studentu pasākums, kura laikā ir iespēja iepazīties gan ar saviem jaunajiem kursa biedriem, gan vecāko kursu studentiem, kas dalīsies savā pieredzē par studijām fakultātē, gan arī labi un pozitīvā gaisotnē pavadīt laiku.

2016. gadā pasākums notika 2.-4. septembrī. To atbalstīja SIA Biosan (150 EUR) un SIA Armgate (200 EUR). Ziedojumus administrē Latvijas Universitātes Fonds.


LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2016

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” sadarbībā ar kompāniju „Japan Tabacco International” noris jau sesto gadu.

2016. gadā projekta ietvaros seniori piedalījās iepazīšanās un kultūras vizītēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpats seniori skatīja arī vairākas operu un teātru performances, kā arī apguva angļu valodas un datora prasmes, deju kustību terapiju.

LU Senioru apvienība ir Universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi. Atbalsts no Japan Tabacco International” projektam 2016. gadā - 7 000 EUR.

ELSA II Tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās 2015

Pasaulē tiesas procesa izspēļu kultūra ir ļoti attīstīta un ir viens no iemīļotākaiem tiesību ziņātņu studentu neformālās izglītības un praktiskās pieredzes gūšanas veidiem. Latvijā pēdējo 15 gadu laikā ir rīkotas ikgadējās tiesas procesa izspēles konstitucionālajās tiesībās, civiltiesībās un krimināltiesībās, taču studentiem nebija piedāvāta iespēja savstarpēji sacensties ar administratīvo tiesību zināšanām. Kopš pagājušā gada studientiem šādā iespēja ir, un projekta mērķis ir to nodrošināt ilgtermiņā.
Parasti tiesu izspēlēs piedalās sešas līdz piecpadsmit komandas, pārstāvot līdz četrām Latvijas augstskolām. Komandas parasti veido divi līdz trīs tiesību studentiem.

2015. gada 24. oktobrī notiekošā izspēle jau ir otrā tiesas procesa izspēle administratīvajās, kas studentiem sacensties savā starpā un risināt problēmjautājumus administratīvo tiesību jomā. ELSA Latvia organizē jau II Tiesas procesa izspēli administratīvajās tiesībās, kuras fināla norise paredzēta 24. oktobrī.

Paldies atbalstītājiem: ZAB "FORT" advokātiem Sandim Bērtaitim, Jānim Līkopam un Ievai Judinskai-Bandeniecei - katram 83,33 EUR apmērā, kā arī ZAB "Ellex Kļaviņš", ZAB "Sorainen" un SIA "KPMG Baltics" - katram EUR 300 apmērā.


LU Aristotelis 2015

Ik septembri kā jaunie, tā jau pieredzējušie Latvijas Universitātes studenti satiekas Doma laukumā Jauno studentu svētkos „Aristotelis”. Svētki jau 49. gadskārtu tradicionāli norit dienu pirms akadēmiskā gada un studiju sākuma – katra septembra pirmās nedēļas svētdienā, 2015. gadā – 6. septembrī.

Noslēdzoties visu 13 Universitātes fakultāšu Pirmsaristoteļiem, LU studenti ir aicināti pulcēties Doma laukumā, lai dziesmu un svētku vēlējumu pavadībā ar saukļiem, plakātiem un dažādām izdarībām parādītu piederību savas fakultātes garam un visas Universitātes saimei. Pēc svinīgās daļas Universitātes saime un citi “Aristoteļa” apmeklētāji ir aicināti uz pasākuma otro, ne tik oficiālo daļu, kur iespējams izbaudīt dažādu mākslinieku uzstāšanos un piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī vienkārši labi sagaidīt jaunā studiju gada sākumu.

AS "Swedbank" sniedza atbalstu pasākuma mākslinieciskajam nodrošinājumam 1 400 EUR apmērā.


Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Žoga rekonstrukcija 2015. gadā

Ar "Borisa un Ināras Teterevu fonda" atbalstu turpinās Botāniskā dārza žoga rekonstrukcija. 2014. gadā 739 metrus garo veco koka dēļu žogu nomainīja pret mūsdienīgu un izturīgu metāla žogu. Šogad plānots atjaunot vēl 510 metru. Fonda piešķīrums žoga rekonstrukcijai šogad veido 90 000 eiro.

Borisa un Ināras Teterevu fonds LU Botānisko dārza attīstībai sniedz atbalstu kopš 2013. gada. Sadarbības ietvaros līdz šim ir atjaunota dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu. Tāpat, pateicoties fonda atbalstam, ir izveidota Latvijas savvaļas augu kolekcija un alpinārijs, sakārtota daļas lietus ūdeņu noteces, kas pēdējo reizi ticis veikts pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Vienlaikus daļa savu laiku nokalpojušo asfalta celiņu ir nomainīti pret bruģa un vēsturisko grantēto segumu, ir iztīrīts dīķis centrālajā daļā, ap to izvietoti soliņi un koka laipas.

2014. gada septembrī Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotās programmas “Māksla publiskā telpā” ietvaros dārza teritorijā atklāts pirmais pilsētvides mākslas objekts - mākslinieku Brigitas Zelčas-Aispures un Sanda Aispura darbs “Klusā daba”.


 

Paldies par atbalstu! 


Latvijas Universitātes Botāniskā dārza dendrārija revitalizācija 2015. gads

Nodibinājums "Borisa un Ināras Teterevu fonds" turpina ciešu sadarbību ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu un 2015. gada aprīlī lemj par atbalsta sniegšanu dārza dendrārija revitalizācijai.

Dendrārija teritorija ir vienīgā vieta LU Botāniskajā dārzā ar ieplaku un paugurainu reljefu, kas piešķir papildus pievilcību un dod iespēju labāk redzēt tajā izvietotos eksponātus. Šajā parka daļā jau tagad ir daudz vērtīgu augu, tomēr kolekcija projekta ietvaros vēl tiks papildināta. Borisa un Ināras Teterevu fonds LU Botāniskā dārza dendrārija sakopšanai un attīstībai sniedzis atbalstu 208 055 eiro apmērā.

Kopējā atbalsta summa projektam 2015. gadā ir 208 055 EUR.

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds LU Botānisko dārza attīstībai sniedz atbalstu kopš 2013. gada. Sadarbības ietvaros līdz šim ir atjaunota dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu. Tāpat, pateicoties fonda atbalstam, ir izveidota Latvijas savvaļas augu kolekcija un alpinārijs, sakārtota daļas lietus ūdeņu noteces, kas pēdējo reizi ticis veikts pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Vienlaikus daļa savu laiku nokalpojušo asfalta celiņu ir nomainīti pret bruģa un vēsturisko grantēto segumu, ir iztīrīts dīķis centrālajā daļā, ap to izvietoti soliņi un koka laipas.

2014. gada septembrī Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotās programmas “Māksla publiskā telpā” ietvaros dārza teritorijā atklāts pirmais pilsētvides mākslas objekts - mākslinieku Brigitas Zelčas-Aispures un Sanda Aispura darbs “Klusā daba”.

Paldies par atbalstu!


Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkurss 2015

Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares attīstības un jauno speciālistu kvalitātes veicināšanai nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds” (LU fonds) sadarbībā ar uzņēmumiem AS “Exigen Services Latvia” un Accenture Latvia organizē stipendiju konkursu labākajiem 2015. gadā izstrādātajiem studentu bakalaura un maģistra darbiem datorikā. 

Konkurss norisinās divās kārtās: pirmajā kārtā katra augstskola veic iekšēju izvērtēšanu un atlasa 1-3 labākos bakalaura un/vai 1-3 labākos maģistra darbus un iesūta darbus konkursam. Konkursa otrajā kārtā visus iesūtītos darbus izvērtē konkursa komisija, kuras sastāvā ir abu uzņēmumu pārstāvji. Konkursā var piedalīties ikviena Latvijā akreditēta augstākās izglītības institūcija, kas pēc saviem ieskatiem var iesniegt konkursam augstskolā izstrādātos 1, 2 vai 3 labākos bakalaura un/vai 1, 2 vai 3 labākos maģistra darbus. Darbiem jābūt izstrādātiem 2014./2015. akadēmiskajā gadā. 

Trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un šo darbu vadītāji saņem stipendijas. Kopējais stipendiju balvu fonds 2015. gadā ir 7 600 eiro. 

 

Zibsnis ir gaismas vēstnesis. No daudziem maziem zibšņiem rodas gaisma.

Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa laureāti ir zibšņi jeb IT nozares gaismas vēstneši. Daudzi no tiem degs vēl ilgi un veidos Latvijas IT nākotni!

Latvijas labākie bakalaura darbi 2015. gadā

1. vieta

Jans PavlovsMobilā lietojuma „Jelgavas Students” izstrāde”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Darba vadītājs: Gatis Vītols

Veicot Latvijas un ārzemju augstskolu mobilo lietotņu salīdzinājumu, autors konstatēja, ka LLU nepieciešams izstrādāt mobilo lietotni. Izstrādes rezultātā tika radīta moderna un izskatīga LLU studenta mobilā lietotne, kurā studenti var atrast aktuālo informāciju, kas nepieciešama studiju procesā.

2. vieta

Emil SyundyukovIegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Leo Seļāvo

Bakalaura darbs apskata šādu problēmu: pacientu veselības rādītāju pārraudzība rehabilitācijas iziešanas laikā. Autors apskata menisku bojājumu pēcoperāciju rehabilitācijas procesu ar mērķi definēt pārraudzībai nepieciešamus veselības rādītājus. Darba ietvaros tika veikta esošo risinājumu analīze ar mērķi aplūkot izmantotas tehnoloģijas un atrast šo izstrāžu priekšrocības un nepilnības. Darba rezultātā tika izveidota sistēmas prototipa versija, kas sastāv no sekojošiem komponentiem: valkājamierīce, kuras galvenais nolūks ir datu reģistrēšana no sensoru mezgliem, kas ir ievietoti uz pacienta ceļa locītavas, un lietojumprogrammatūra, kas veic ceļa locīšanas leņķa aprēķināšanu, datu vizualizāciju, glabāšanu un analīzi. Salīdzinot leņķa vērtību ar pielāgojamu sliekšņvērtību, sistēma spēj sūtīt pacientam notifikācijas par limita sasniegšanu u.c. Izstrādāta sistēma tika notestēta, iesaistot pacientus – saņemtie rezultāti ir apkopoti un izmantoti risinājuma precizitātes analīzei.

3. vieta

Karīna Timošenkova “Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošana sabiedriskā transporta risinājumos

Rīgas Tehniskā universitāte

Darba vadītājs: Arnis Lektauers

Autore izpētīja GPS sekošanas sistēmu iespējas sabiedriskajā transportā un izstrādāja tīmekļa vietnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai. Tīmekļa vietnē lietotājs varēs sevi atrast kartē un palīdzēs atrast nepieciešamo pieturvietu.

Latvijas labākie maģistra darbi 2015. gadā

1.vieta

Ēvalds UrtānsAktīvie infrasarkanie marķieri paplašinātajai un virtuālajai realitātei”

Rīgas Tehniskā universitāte

Darba vadītājs: Agris Ņikitenko

Autors pētījumā piedāvā inovatīvu sistēmu un algoritmus, lai nodrošinātu cilvēkam neredzamu objektu noteikšanu, izmantojot Oculus Rift iekārtu. Darba mērķis bija izveidot datorsistēmu, kura nodrošina, ka tās lietotāks var manipulēt ar fiziskiem objektiem virtuālajā un paplašinātajā realitātē, izmantojot infrasarkano marķieru sistēmu.

2. vieta

Jevgēnijs VihrovsJaunas sakarības starp Būla funkciju jutīgumu un bloku jutīgumu”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Andris Ambainis

Darbā tiek pētīta neatrisināta problēma skaitļošanas sarežģītības teorijā — Būla funkciju jutīguma s(f) saistība ar tādiem sarežģītības mēriem kā bloku jutīgums bs(f) un sertifikātu sarežģītība C(f). Maģistra darba rezultāti sniedz uzlabojumus 25 gadu senai problēmai, kuras risinājumam būtu liela nozīme kvantu skaitļošanā.

3. vieta

Mārtiņš BalodisTīmekļa rasmošana”

Latvijas Universitāte

Darba vadītājs: Leo Trukšāns

Darbā ir apskatītas Tīmekļa rasmošanas (harvesting - informācijas ievākšana no tīmekļa vietnēm) problēmas, ar kurām saskārušās rasmošanas organizācijas, kā arī darba autors, veicot rasmošanas eksperimentus. Veicot rasmošanas eksperimentus, autors darbā strādāja pie rasmošanas procesu optimizācijas.


LU Biznesa inkubatora pārdošanas stends

2015. gada jūlijā ASV vēstniecība lemj par kopējo atbalstu 2 000 USD (1 788,11 EUR) apmērā LU Biznesa inkubatora projektam "Biznesa ideju testēšanas/pārdošanas stends", kas kalpos biznesa ideju testēšanas kampaņām un dos jauniem uzņēmējiem iespēju ātri notestēt savas biznesa idejas tirgū un atrast attīstības virzienu. Vairāk: www.biznesainkubators.lu.lv

Paldies par atbalstu! 


Microsoft Office 365 licences

2015. gada maijā, sadarbībā ar SIA "Microsoft Latvia", LU fonds saņēma lietošanā piecas Microsoft „Office 365 Nonprofit Business Premium AZURE sistēma” licences, nodrošinot ērtu, ātru un mūsdienīgu programnodrošinājumu fonda dokumentu apritei un darba procesu optimizācijai. 

Kopējā atbalsta summa ir 289,12 EUR.

Paldies par atbalstu! 


LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2015

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” sadarbībā ar kompāniju „Japan Tabacco International” noris jau piekto gadu.

2015. gadā projekta ietvaros seniori piedalījās iepazīšanās un kultūras vizītēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpats seniori skatīja arī vairākas operu un teātru performances, kā arī apguva angļu valodas un datora prasmes, deju kustību terapiju.

LU Senioru apvienība ir Universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi. Atbalsts no „Japan Tabacco International” projektam 2015. gadā - 7 000 EUR.


II Baltijas ģeogrāfijas olimpiāde

2015. gada 26.-29. jūnijā Valmierā notiekošajā 2. Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē startēja kopumā 33 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Krievijas skolēni, kuru organizēja E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu Skola.

Paldies par izrādīto atbalstu Valmieras pašvaldībai, Valmieras Valsts ģimnāzijai un ikvienam iesaistītajma uzņēmumam, kā arī par sniegto atbalstu dalībniekiem no Russian Geographical Society 540 EUR, Tartu Ülikooli teaduskooli 320 EUR, Lithuanian geography teaching association 746,75 EUR apmērā.

Vairāk par olimpiādi


"Tildes Jumja" dāvinājums

2015. gada martā SIA "Tilde" LU fondam dāvina Latvijā visplašāk lietoto un labāk vērtēto grāmatvedības risinājumu - grāmatvedības sistēmu "Tildes Jumis" ar abonementu uz vienu gadu.

Tildes Jumis risinājumi ir paredzēti dažādu nozaru uzņēmumiem un īpaši piemēroti:

 • grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem;
 • mazumtirdzniecības uzņēmumiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem;
 • naftas produktu tirgotājiem;
 • koku produktu tirgotājiem;
 • jebkuras nozares uzņēmumiem, kuros jāautomatizē grāmatvedības procesi.

Grāmatvedības sistēmas ieviešana fonda darbībā ievērojami atvieglo ar stipendiju un projektu finansējumu administrēšanu saistītās darbības.

SIA "Tilde" dāvinājuma vērtība ir 906,26 EUR .

Paldies par atbalstu!


Talantīgu skolēnu dalība pasaules fizikas olimpiādē Indijā

2015. gadā AS "SAF Tehnika" sniedz atbalstu 2 500 EUR apmērā Latvijas Universitātes mentoram un diviem Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem dalībai 46. starptautiskajā fizikas olimpiādē Indijā, Mumbajā, pārstāvot Latvijas valsti pasaulē. Olimpiāde notiek  2015. gada 5.-12. jūlijā. LU pasniedzēji pasākuma laikā piedalās uzdevumu koplekta veidošanā un tulkošanā, kā arī labo un aizstāv Latvijas skolēnu darbus. Dalību pasaules olimpiādē organizē LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļa sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru. Olimpiādei sniegto atbalstu administrē nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”.

Latvijas skolēniem bronza starptautiskajā fizikas olimpiādē Mumbajā!


LU Open Minded lekcijas 2015

Nordea banka sniedz atbalstu 5 000 EUR apmērā "LU Open Minded" notiekošajam lekciju kursam "Argumentācija un kritiskā domāšana", kurš notiek 2015. gadā no aprīļa līdz jūnijam.


LU Biznesa inkubatora programmas "Studenta uzņēmēja gars" biznesa projektu konkursa uzvarētāji 2015

2015. gada 8. jūnijā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (LU EVF) Biznesa inkubatorā notika programmas „Studenta uzņēmēja gars” dalībnieku biznesa projektu prezentācijas, kuru rezultātā komandas CATFEEDER, VIJAMEDIA.EU, 3iDEA un PINACEJA saņēma kopumā 12 800 EUR lielu finansējumu un iespēju attīstīt savu ideju LU studentu Biznesa inkubatorā.

LU Biznesa ideju fonda atbalstītie biznesa projekti:

 • CATFEEDER - risinājums mājdzīvnieku attālinātai barošanai. Komanda ieguva 3 000 EUR produkta prototipa izstrādei un testēšanai tirgū. „Svinēt nav laika, priekšā lielākas uzvaras!” saņemot rokās simbolisku naudas čeku, latviešu mūziķa vārdiem teica students-uzņēmējs Valts Vīze. „Balva ir nopietns atbalsts un svarīgs novērtējums, kas apstiprina mūsu pārliecību par projekta ilgtspēju.” Ja produkts veiksmīgi tiks notestēts, komanda plāno turpināt attīstīt mājdzīvnieku iekārtu un aksesuāru inovācijas.
 • Interneta veikals VIJAMEDIA.EU piedāvās klientiem pasūtīt oriģinālus T-kreklus, cepures, somas, kanvas un uzlīmes, izmantojot platformā pieejamos Latvijas dizaineru darbus. Idejas autori konkursā ieguva 3 000 EUR platformas izstrādei un testēšanai. 
 • 3iDEA biznesa projekta mērķis ir atmiņas un emocijas iemūžināt 3D formātā. Komanda piedāvās saviem klientiem izveidot viņu vai viņu bērnu zīmējumu 3D modeli un, izmantojot 3D drukas tehnoloģijas, izgatavot reālu objektu. Komanda idejas realizācijai ieguva 2 500 EUR.
 • LU EVF Ekonomikas studentu Aleksandra Hrisanfova, Violetas Jacenko un Vitālija Muhina piedāvātais koncepts PINACEJA paredz ievārījuma ražošanu no priežu čiekuriem. Komandas uzņēmība ieguva augstu novērtējumu un balvu 4300 EUR apmērā. 

Dalībnieku pieteikumus vērtēja pieredzējušu uzņēmēju žūrija, kuras sastāvā darbojās Aigars Ruņģis (SIA "Valmiermuižas alus"), Eldars Loginovs (Fastr Books), Uldis Cimdiņš (uzņēmējs un biznesa eņģelis), Vita Liberte (ZAB VARUL), Filips Rajevskis (Mediju tilts), Pavels Semjonovs (LU), kā arī LU Biznesa ideju fonda un studentu Biznesa inkubatora pārstāvji.

Projekts tiek realizēts, pateicoties 70 mecenātu ziedojumiem, kurus administrē „Latvijas Universitātes fonds”.


Par programmu „Studenta uzņēmēja gars”:

Studentu uzņēmējspēju veicināšanas programma „Studenta uzņēmēja gars” ir startējusi LU EVF š.g. februārī un ietver sevī dalību akadēmiskajā kursā „Uzņēmējdarbības ekonomika”, kura laikā studenti, apgūstot uzņēmējdarbības teorētiskos pamatus, komandās izstrādā reālas biznesa idejas. Kursam noslēdzoties, četrām „Studenta uzņēmēja gars” komandām ir iespēja pretendēt uz 6 000 EUR lielu finansējumu un realizēt izstrādāto ideju, 4 mēnešus darbojoties LU EVF Biznesa inkubatorā. Savukārt inkubācijas noslēgumā komandas kopā ar LU EVF Biznesa inkubatora regulārā sasaukuma dalībniekiem piedalīsies konkursā par iespēju iegūt 10 000 eiro uzņēmuma turpmākai attīstīšanai.


J.B. Fischer grāmatas "Vidzemes dabas apraksts" tulkojums

Ar SIA "Armgate" atbalstu 500 EUR apmērā var realizēties Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja 3 gadu (2015-2018) projekts - J.B. Fischer tulkojums latviešu valodā „Vidzemes dabas apraksts/ Versuch einer Naturgeschichte von Livland”, kur galvenais mērķis ir iztulkot un izdot ar atbilstošiem komentāriem Latvijas zinātņu vēsturē tik nozīmīgu darbu. Kopā projekta trīs posmiem ir nepieciešami 32 385 EUR.

 

NAIS.lv izmantošana 2015-2017 JF studentiem

Pateicoties ikgadējam Latvijas Universitātes mecenātam AS „Exigen Services Latvia” atbalstam, jau tagad LU Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot bez maksas ikdienas studiju procesā un pētnieciskajā darbā tiesību aktu datu bāzi „Normatīvo Aktu Informācijas Sistēma” (www.nais.lv), kas nodrošina ērtu un ātru pieeju visiem Latvijas Republikas un Rīgas pašvaldības tiesību aktiem un to konsolidētajām redakcijām, kā arī Latvijai saistošajiem starptautiskajiem dokumentiem. Nais.lv pakalpojumu varēs izmantot līdz līdz 2017. gada 31. decembrim. 

Atbalsta summa 3 049,20 EUR vērtībā. Paldies!


LU EVF 3.konference projektu vadīšanā 2015

Konferences mērķis ir apspriest zinātnisko pētījumu rezultātus par projektu vadības jautājumiem, nodibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklus starp profesionāļiem, kas iesaistīti projektu vadībā, kā arī uzlabot jaudu projektu vadītāju vidū. 4. starptautiskā zinātniskā konference „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

Konferencē ik gadu ar referātiem uzstājās eksperti, profesionāļi, studenti un zinātnieki vairāk kā no 17 dažādām pasaules valstīm, kā, piemēram, no  Lietuvas, Irānas, Austrāljas, Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Palestīnas, Honkongas, Somijas, Francijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Itālijas.

Konference notiek 2015. gada 16.-17. aprīlī un atbalstu sniedz SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 1 500 EUR apmērā. Paldies!


LU JF komandas dalība 22. Starptautiskās komercarbitrāžas Willem C. Vis Moot priekšsacīkstēs Vācijā

LU Juridiskā fakultāte un tās studenti ik gadu piedalās vairākās starptautiskās tiesību studentu sacensībās — tiesu izspēlēs. Tomēr LU Juridiskajai fakultātei ir ierobežotas iespējas finansiāli atbalstīt komandas arī priekšsacīkstēs. Willem C. Vis Moot Starptautiskās komercarbitrāžas izspēle ir viena no prestižākajām pasaules izspēlēm. Priekšsacīkstes starptautiskās komercarbitrāžas izspēlei ir ļoti svarīgas ikvienai komandai pirms noslēguma izspēlēm Vīnē, Austrijā. Heidelbergas Universitāte izteica piedāvājumu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 22. Starptautiskās komercarbitrāžas Willem C. Vis Moot komandai no 2015. gada 16. līdz 18. martam piedalīties priekšsacīkstēs Heidelbergā, Vācijā. Heidelbergas Universitātes rīkotajās priekšsacīkstēs iespēja piedalīties ir tikai īpaši ielūgtām komandām. Tas ir liels pagodinājums un unikāla iespēja LU komandai reprezentēt Latvijas valsti un Latvijas Universitāti, jo pirmo reizi tiek saņemts šāds piedāvājums no vienas no prestižākajām Vācijas Universitātēm. Vairāk informācijas par komandas gaitām un papildu foto pieejamo komandas Facebook lapā.

Paldies atbalstītājiem: Zvērinātu Advokātu Birojs „Eversheds Bitāns” 330 EUR un Zvērinātu Advokātu Biroja „FORT” advokāti katrs 100 EUR apmērā - Sandis Bērtaitis, Jānis Līkops, Ieva Judinska-Bandeniece. Zvērinātu Advokātu Birojs „Ecovis Convents” 330 EUR, Zvērinātu Advokātu Biroja „Ecovis Convents” advokāts Lauris Rasnačs 330 EUR.


LU ĢZZF doktorantu promocijas darbu izdošana

Lai atbalstītu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorantu Oskara Purmaļa un Jura Burlakova promocijas darbu izdošanu, ilggadējais mecenāts SIA "Armgate" sniedz atbalstu 1 000 EUR apmērā. Abu doktorantu izstrādātās disertācijas ietver būtiskas tēmas, kas saistāmas gan ar vides izpēti, organisko vielu transformāciju, kūdras sastāvu un tajā esošo humusvielu īpašībām, gan arī vides rekultivācijas jautājumiem un smago metālu imobilizāciju. Pētījumu rezultāti ir nozīmīgi ne tikai vides izpētes kontekstā, bet arī jaunu produktu radīšanai no kūdras un humusvielām. Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ir būtiska, lai novērstu gan vēsturisko vides piesārņojumu, gan iespējamo avāriju seku likvidēšanai.

Promocijas darbu izdošana lielākā tirāžā ļaus ar to iepazīties plašākai sabiedrības daļai, kā arī varētu kalpot kā reprezentatīvs līdzeklis Latvijas Universitātē izstrādāto darbu noformējumam un kvalitātei.


Ekselences balva 2014

„Ekselences balvas” mērķis ir ar plašu Latvijas sabiedrības, tajā skaitā, uzņēmēju atbalstu sekmēt  dabaszinātņu un matemātikas izglītības reformas ilgtspēju, popularizējot profesionālu un inovatīvu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju darbu mācību stundā. Modernizētā satura apguves aprobācijas pētījums rāda, ka reformu ieviešanas „atslēga” ir nevis jauns aprīkojums, bet gan skolotāja veiktais darbs klasē, no kā ir atkarīgi skolēnu sasniegumi. Ar „Ekselences balvas” palīdzību, izceļot un atbalstot inovatīvākos un profesionālākos skolotājus, tiek celta kopējā profesionalitātes latiņa 21.gadsimta dabaszinātņu un matemātikas skolotājam. 

„Ekselences balva” tiek piešķirta ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas skolotājiem (kopā četriem Latvijas skolotājiem), kuri starp citiem balvas pretendentiem „Ekselences balvas” noteiktajā  konkursa kārtībā sevi pierādījuši kā profesionālākos.  Pretendentus „Ekselences balvai” izvirza skolu vadība, pašvaldības, augstskolas, uzņēmumi, asociācijas un citas juridiskas institūcijas. Balvas pasniegšana par labākajiem 2014. gada skolotājiem notiek 2015. gada 25. februārī.

Paldies atbalstītājiem: 
AS "Latvijas Valsts meži" 1 600 EUR apmērā, LETERA 1 500 EUR apmērā, SIA "Metrum" 1 900 EUR apmērā, LAĶĪFA (Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija) 1 500 EUR apmērā.  SIA "Lielvārds" nodrošina "Ekselences balvas" uzvarētājus ar dāvanu kartēm 1 266 EUR apmērā. Paldies!


Jessup International Moot Court Competition European Cup 2015

Jessup International Moot Court Competition European Cup ir draudzības spēles starp Eiropas valstu augstskolu komandām, kuru mērķis ir palīdzēt tām sagatavoties pasaules līmeņa sacensībām Jessup International Moot Court Competition 2015.gada aprīlī Vašingtonā, ASV. Latvijas Universitātes komandas šajās sacensībās piedalās kopš 2003.gada, Jessup sacensības ir pasaulē senākās un prestižākās tiesību zinātnes studentu tiesu procesu izspēļu sacensības. 2015. gadā ZAB "SORAINEN" ziedo EUR 300 LU Juridiskās fakultātes komandas dalībai Eiropas Jessup Draudzības spēlēs Budapeštā no 5. līdz 8. martam. Paldies!


DF 6. dzimšanas diena

Datorikas fakultāte ir jauna fakultāte, tā ir izveidota 2009. gadā un šogad svin savu sesto jubileju. Lai veidotu lojalitāti studentos, veidotu tradīcijas un nostiprinātu fakultātes tēlu, katru gadu tiek svinēta fakultātes dzimšanas diena. Jau kopš 2010. gada fakultātes dzimšanas diena tiek atzīmēta ar pasākumiem nedēļas garumā – gan dažādām izstādēm, konkursiem studentiem, spēļu vakariem, izglītojošiem un izklaides pasākumiem, par tradīciju ir kļuvis arī ikgadējais šaha turnīrs. Datorikas fakultātes jubileja ir DF studentu, pasniedzēju un darbinieku svētki, kuru veidošanā labprāt iesaistās gan studenti, gan pasniedzēji. Dzimšanas dienas ietvaros ietilpst atklāšanas pasākums, ikgadējais atklātais šaha turnīrs, spēļu vakars, studentu sacensības dažādās interesantas disciplīnās, kā arī dažādi konkursi un pārsteigumi studentiem. Šogad atbalstu sniedz SIA "DPA" 2 200 EUR apmērā. Paldies!

  


LU DF Pirmsaristotelis 2015

LU DF Pirmsaristotelis" pasākuma mērķis ir iepazīstināt un satuvināt LU Datorikas fakultātes pirmā kursa studentus pirms studiju sākuma, iepazīstināt ar LU un fakultātes tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas, un nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties Aristoteļa svētkiem. Pasākumā ik gadu augusta beigās piedalās vairāk par 100 jaunajiem LU Datorikas fakultātes studentiem.

Projekta īstenošanas rezultātā jaunajiem studentiem tiek sniegta iespēja iepazīties un kopā pavadīt laiku gan ar saviem kursa studentiem, gan vecāku kursu studentiem vēl pirms studiju gaitu uzsākšanas, un arī sagatavoties LU Aristoteļa svētkiem un parādīt, ka Datorikas fakultāte ir atraktīva un entuziasma pilna LU struktūrvienība, kas Aristoteļa svētkos arī tika parādīts. Paldies atbalstītājam Accenture Latvijas filiālei par 6 400 EUR atbalstu!


Atbalsts uzņēmējdarbības videi LU Biznesa inkubatora dalībniekiem 2015

Lai atbalstītu uzņēmējdarbības vidi un vairotu Latvijas Universitāte Biznesa inkubatora dalībnieku zināšanas, SIA "Price water house Coopers" konsultanti 2015. gada februārī sniedz savu pieredzu un zināšanas divos semināri par tēmu "Biznesa plāna izstrādi". Semināru izmaksas kopā ir 2 400 EUR. Paldies!


LU HZF antropoloģijas doktorantūras programmas izveide

Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedra sadarbībā ar Tallinas Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti Kauņā un Rīgas Stradiņa universitāti ir ieguvusi Vennera-Grena (Wenner-Gren) fonda finansējumu reģionālas antropoloģijas doktora līmeņa programmas attīstībai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Caur doktora programmas izveidi tiks stiprināta arī antropoloģijas nozare Baltijas valstīs un veidota konkurētspējīga reģionāla programma ar dziļāku specializāciju publiskajā antropoloģijā, sensorajā antropoloģijā, kā arī identitātes, migrācijas un kultūras procesu izpētē.

Finansējums segs studentu un pasniedzēju mobilitātes izmaksas, īstenojot kopīgu doktora programmu, starptautiski nozīmīgu lekciju organizēšanu, tematisko un metodoloģisko semināru, kā arī vasaras skolu izmaksas. Līdzekļi paredzēti arī antropoloģiskai izpētei nepieciešamo tekstuālo un tehnisko resursu uzkrājumam partneru universitātēs.

Projekta ietvaros jau noslēgta vienošanās ar Mančestras Universitāti Lielbritānijā, kas atbalstīs personāla apmācību un konsultēs doktora programmas izveidi. Patlaban ir spēkā arī vienošanās par Mančestras Universitātes un citu Lielbritānijas universitāšu doktora līmeņa studentu vizītēm uz Baltijas valstu universitātēm. Latvijas Universitātē šogad praktizēsies jau otrais programmas dalībnieks.

Finansējums piešķirts uz 5 gadiem kopā 125 000 ASV dolāru apjomā.

Vennera-Grena fonds antropoloģiskai izpētei ir nozīmīgākais privātais fonds antropoloģijas attīstībai visā pasaulē, finansējot gan pētniecību, gan tīklošanās aktivitātes, gan atbalstu antropoloģijas institucionālai attīstībai.

Antropoloģijas doktora līmeņa programmas izveides projektu administrē Latvijas Universitātes fonds.


ASV tiesību vasaras skola 2015

Ilggadējais Latvijas Universitātes mecenāts Džons Golde (John Golde) sniedz atbalstu LU Juridiskās fakultātes organizētajai ASV tiesību vasaras skolai (American Law Summer School) 4 032,26 EUR (5 000 USD) apmērā.

Latvijas Universitātes mecenāts Roberts Blumbergs sniedz atbalstu LU Juridiskās fakultātes organizētajai ASV tiesību vasaras skolai (American Law Summer School) 1 000 EUR apmērā


LU VFF vēstures un nozares aktivitātes 2015

Latvijas Universitātes mecenāti Artūrs un Elīna Veismaņi sniedz atbalstu 2 500 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un nozares aktivitātes 2015. gadā.

2015. gada maijā mecenāti sniedz papildus atbalstu fakultātei 2 000 EUR apmērā.


Kognitīvās zinātnes Latvijā: starpdisciplinaritāte, pētnieciskā un akadēmiskā izcilība Eiropā un pasaulē

LU Sociālo zinātņu fakultātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs, sākot ar 2015. gadu, realizē projektu "Kognitīvās zinātnes Latvijā: starpdisciplinaritāte, pētnieciskā un akadēmiskā izcilība Eiropā un pasaulē".

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas zinātnes jomu attīstību, kas iekļaujas kognitīvo zinātņu pētniecībā, panākot Latvijas kognitīvo zinātņu pārstāvību zinātnes nozares elitē pasaulē un nodrošinot Latvijas studentu un pētnieku līdzdarbības iespējas.

Pasākumu kopums ietver: 1) simpozijs kognitīvajās zinātnēs, kas, iespējams, ir nozīmīgākais Austrumeiropā un viens no nozīmīgākajiem pasaulē, 2) kognitīvo zinātņu gadagrāmata – starptautiski atzīta, elitārs periodisks izdevums, 3) kognitīvo zinātņu vasaras skola Latvijas un ārzemju doktorantiem un pēdējo kursu maģistra programmas studentiem.                                                                                 

Projekta attīstība ilgtermiņā izvirzīs Latvijas Universitāti kā vadošo Austrumeiropas kognitīvo zinātņu pētniecības un izglītības centru. Kognitīvo zinātņu projekta koordinators ir LU SZF asociētais profesors, vadošais pētnieks Jurģis Šķilters, arī LU SZF KZSC direktors.

Paldies Latvijas Republikas goda konsulam Mičiganā Andrim Lācim par atbalstu 2 016,13 EUR (2 500 USD) apmērā.


Studenta kurpēs 2015

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2015.gadā notiek no 23. līdz 27. martam. Pasākums ir domāts vidusskolēniem un tā mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar studiju iespējām Latvijas Universitātē.

Vienu dienu nedēļā vidusskolēns kopā ar studentu piedalās studiju procesā – iepazīstas ar studiju vidi, piedalās nodarbībās, apmeklē dienesta viesnīcu, bibliotēku utt.

Šogad pasākums notiek jau astoto gadu, to atbalsta SIA "Komunikācijas aģentūra" 1 500  EUR apmērā.


23. Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde

Baltijas valstu skolēnu ķīmijas olimpiāde notiek katru gadu vienā no trim Baltijas valstīm. 2015. gadā tās norise notiek Latvijā, tās organizēšanu ik trešo gadu veic Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Baltijas valstu skolēnu ķīmijas olimpiādes laikā skolēni sacenšas savās zināšanās ķīmijā gan teorētiskajos uzdevumos, gan praktiskajos laboratorijas darbos. Skolēniem tiek organizētas ekskursijas uz kādu ķīmijas uzņēmumu vai augstskolu.

Nākamā Baltijas skolēnu ķīmijas olimpiāde LU Ķīmijas fakultātē tiks organizēta 2018. gadā.

Olimpiādes atbalstītājs ir AS "Olainfarm" 1 500 EUR apmērā. Paldies!

 

  


LU Biznesa inkubatora attīstība 2015

Biznesa ideja, kad tā ir radusies izgudrotāja vai jaunā uzņēmēja prātā, ir tikai fantāzija vai iedomas par to, ka šāds bizness varētu eksistēt. Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora mērķis ir palīdzēt šiem uzņēmējiem pēc iespējas ātrāk saskarties ar reālu tirgu, ar reālu pieprasījumu, lai radusies ideja, fantāzija par biznesu, saņemtu atgriezenisko saikni no potenciālajiem pircējiem, jo pirmie darījumi un atsauksmes no reāliem pircējiem sniegs daudz vairāk biznesa attīstībā nekā ekspertu vai pieredzējušu uzņēmēju viedoklis par to. 

2015. gadā LU Biznesa inkubators attīstībai veic pārdošanas testa infrastruktūras izveidi un papildinot komandu ar kolēģi - pasākuma organizatoru. Pārdošanas testa infrastruktūra kļūtu par plaši pielietotu biznesa ideju testēšanas koncepciju Latvijā, kas jaunajiem uzņēmējiem ļaus ātri saprast, vai viņu biznesa ideja un biznesa modelis strādā realitātē.

Paldies atbalstītājiem AS "Swedbank" par ziedojumu 1 500 EUR apmērā un Džonam Medveckim 8 064,52 EUR (10 000 USD) apmērā.


LU Biznesa inkubatora rīkotais konkurss "Zibens bizness"

LU Biznesa inkubatora rīkotā konkursa "Zibens bizness" mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kultūru jauniešu vidū, dodot vismotivētākajiem studentiem trīs dienu laikā iespēju izbaudīt reālu biznesu, kas iedrošinās gan viņus pašus, gan arī citus uzsākt uzņēmējdarbību.

Izsludināta konkursa kārtībā tiek atlasītas piecas studentu komandas. Katrai komandai tiek dots uzdevums trīs dienu laikā no LU Biznesa inkubatora iedotā virziena un materiāliem izveidot biznesu.

Pirmajā dienā notiek sagatavošanās, otrajā dienā - ražošana un trešajā dienā - pārdošana. Komandas savā starpā sacenšas ar peļņu – komanda, kas ar savu saimniecisko darbību iegūst lielāko peļņu, iegūst šo peļņu savā īpašumā kā balvu. Aktivitātes tiek fotografētas un filmētas, pēc kā tiek sagatavots realitātes šovam līdzīgs materiāls, kas kalpo citiem jauniešiem par iedvesmas avotu, jo parāda, ka arī studenti var izveidot savu biznesu.

Vairāk www.facebook.com/ZibensBizness


LU Ķīmiķu dienas 2015

Ikgadējās Ķīmiķu dienas ir gada nozīmīgākais fakultātes pasākums, kas norisinās visu nedēļu, un tajā piedalās līdz 400 studentu. Šīs nedēļas laikā norit dažādi pasākumi – sporta spēles, orientēšanās sacensības, erudīcijas konkurss, eksperimentu paraugdemonstrējumi, sporta spēles un viss noslēdzas ar balli.
2015. gadā pasākums norit jau 49. reizi, un atbalstu sniedz SIA "Armgate" 400 EUR apmērā.


LU Ķīmijas fakultātes pirmkursnieku iepazīšanās seminārs „Lode” 2015

Katru gadu LU Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde LU Aristoteļa svētku ietvaros rīko pirmsaristoļa pirmkursnieku iepazīšanās semināru „Lode“ divu dienu garumā. Semināra laikā jaunie studenti iepazīstas cits ar citu, kā arī organizatoru rīkotajās stafetēs un uzdevumos. Jaunajiem studentiem ir iespēja noskaidrot sev interesējošas lietas par studijām LU un LU ĶF, lai vieglāk uzsāktu jauno mācību gadu.

2015.gadā pirmkursnieku semināram atbalstu sniedz SIA "Armgate" 100 EUR un SIA "Biosan" 180 EUR apmērā.

"Ērģeles lai mūžam skan!"

Pirms 80 gadiem radās ideja, ka Latvijas Universitātei (LU) kā Latvijas Republikas intelektuālajam un kultūras centram nepieciešamas savas ērģeles. LU rektors un Valsts prezidents aicināja sabiedrību iesaistīties kampaņā, lai uz LU 18 gadu jubileju LU Lielajā aulā būtu modernākās tā laika ērģeles.

Pēc 112 dienu ilgas ziedojumu vākšanas kampaņas – no 1935. gada 9. septembra līdz 1936. gada 21. februārim – ieceri izdevās īstenot, savācot 25 000 latu. Ērģeļu atklāšanas koncerts notika 1937. gada 11. aprīlī.

LU Lielās aulas ērģeļu iegādē piedalījās vairāki simti organizāciju un individuālie ziedotāji – tas bija valstiski nozīmīgs pasākums. Iesaistījās valsts amatpersonas, LU vadība un darbinieki, korporācijas, ievērojami tā laika uzņēmumi un Latvijas inteliģence.

2013. gadā, pēc 76 gadu klausītāju priecēšanas, LU ērģelēm bija nepieciešams veikt rekonstrukciju un modernizēt atbilstoši laikmeta garam.

LU Lielās aulas ērģeles ir trešās lielākās Latvijā uzreiz pēc Rīgas Doma ērģelēm un Liepājas trīsvienības baznīcas ērģelēm. Lielās aulas ērģeļu atjaunošana ievērojami dažādos Latvijas koncertdzīves iespējas. Lielās aulas ērģeles spēlē katrā LU izlaidumā, tas ir īpašs mirklis absolventiem un LU viesiem dzirdēt ērģeļspēli.

Ērģeļu atjaunošanas pirmā posma darbiem 2013. gadā kopā bija nepieciešami 40 000 eiro, lai atjaunotu I, II spēles galdu un iegādātos nepieciešamos materiālus – paldies visiem, kas atsaucās. Aptuveni gada laikā tika saziedoti 41 765,36 eiro, lai varētu notikt ērģeļu atjaunošanas darbi.

Paldies LU jau esošajiem mecenātiem (10 personas un uzņēmumi), kas iesaistījās kampaņā; paldies 199 LU fonda dažādu gadu stipendiātiem; paldies 27 esošajiem un bijušajiem LU studentiem; paldies 34 LU docētājiem un darbiniekiem, LU arodbiedrības pārstāvjiem; paldies vairāk nekā 100 privātpersonām un ģimenēm no Kanādas; paldies studentu un studenšu korporāciju pārstāvjiem, īpaši korporācijai “Imeria”; paldies privātpersonām un anonīmajiem ziedotājiem. Kopā tas izdevās – “Ērģeles lai mūžam skan!”

Pirmie, kas atsaucās idejai par ērģeļu atjaunošanu Latvijas Universitātes Lielajā aulā, bija Anita un Ivars Gaides kopā ar Viju Kluchert, ziedojot 284,57 eiro.

 • No 16. oktobra līdz 31. decembrim savu atbalstu Latvijas Universitātes ērģelēm veikuši 39 LU fonda 2013./2014. ak. gada stipendiāti (Juris Ķibilds, Jānis Cepurītis, Andris Rudzinskis, Liza Rižņikova, Kaspars Pudžs, Guntars Rēboks, Normunds Celmiņš, Anete Romanauska, Lelde Titava, Māris Melbārdis, Inga Buša, Andris Gross, Lelde Zemberga, Zanda Zamuška, Maksims Ivanovs, Edgars Butanovs, Laila Brīvule, Aija Vilka, Reinis Vilciņš, Dana Kalniņa Zaķe, Elza Burve, Roberts Nedovis, Indra Zusāne, Līga Pakalna, Oskars Smoļaks, Gunita Oša, Jana Kolbina, Diāna Džabijeva, Līvija Baltrušaite, Iveta Damroze , Mārtiņš Pričins, Kristaps Kravalis, Maija Goluboviča, Anna Katrīna Markule, Virgīnija Liepiņa, Jānis Pomerencevs, Raivis Eihenbaums, Sanita Magone, Inga Kozlovska) par kopsummu 1280,58 eiro.
 • No 16. oktobra līdz 31. decembrim savu atbalstu Latvijas Universitātes ērģelēm veikuši arī individuālie atbalstītāji, organizācijas un uzņēmumi: Latvijas Studentu korporāciju prezidija konvents, studenšu korporācija "Spīdola", Nils Rostoks, Jānis Švirksts, Ivars Puksts, Laima un Guntis Bērziņi, Pēteris Krastiņš, Mārcis Auziņš, Anda Prikšāne, studenšu korporācija "Varavīksne", SIA "Lursoft IT", Ivars Lācis par kopsummu 2 198,34 eiro.
 • Studenšu prezidiju konventa rīkotajā atvērtajā literārajā vakarā „Zinātnei un tēvijai. Ērģeles lai mūžam skan” veikti anonīmi ziedojumi 213,43 eiro apmērā.
 • Paldies tiem, kas apmeklēja labdarības koncertu „Ērģeles lai mūžam skan” LU Lielajā aulā š.g. 14. novembrī, visi ienākumi no biļešu tirdzniecības (2 232,19 eiro) un ziedojumiem pirms koncerta (430,56 eiro) jau novirzīti ērģeļu restaurācijai.
   
 • Atbalstu 2013. gada nogalē veikuši 23 dažādu gadu LU fonda stipendiāti (Daiga Kuzmane, Ita Romanauska, Laine Liepiņa, Aleksandra Ļaučuka, Staņislavs Šeiko, Juris Baldunčiks, Elmārs Leja, Maija Smilga, Edgars Nitišs, Inga Jēkabsone, Anete Ugaine, Aleksandrs Potaičuks, Inese Pelnēna, Linda Vecgaile, Baiba Jonāne, Artūrs Rundzāns, Jevgēnijs Vihrovs, Džineta Dimante, Aleksandra Vonda, Karina Levina, Laima Matuzāle, Anna Akmene, Eduards Baķis) par kopsummu 473,82 eiro.
 • Atbalstu 2014. gada janvārī par kopsummu 1 319,14 veikuši:

 • 63 dažādu gadu LU fonda stipendiju ieguvēji: Sintija Šauriņa, Vladislavs Tarasenkovs, Evija Gailuma, Katsiaryna Kazachonak, Rūdolfs Rozītis, Līga Kozlova, Elīna Auzāne, Guna Eņģele, Ieva Geislere, Sabīne Šturme, Artūrs Kokorēvičs, Ieva Gudreniece, Staņislavs Šeiko, Emīls Veide, Liena Ivanova, Mikus Žagata, Māra Stabulniece, Ilze Jermacāne, Nika Aleksejeva, Natālija Kozmina, Digne Ūdre, Toms Ķikuts, Eva Ikstena Strapcāne, Kaspars Vīgulis, Guntars Kitenbergs, Didzis Kļaviņš, Kristīne Vībane, Arta Zvirgzda, Darja Isajeva, Gunta Vēvere, Iveta Skrastiņa, Sanita Baranova, Rita Treija, Anda Ādamsone Fiskoviča, Dace Šostaka, Jānis Pudulis, Normunds Blumbergs, Aivars Vembris, Liene Augustāne, Inese Runce, Gunta Nešpore, Laura Uzule, Ingus Pērkons, Gatis Ošs, Krišjānis Bušs, Anete Romanauska, Unda Avota, Inta Nasira, Kintija Auziņa, Anita Abarenkova, Zanda Muceniece, Madara Apsalone, Kristīne Kitija Vagele, Mārtiņš Mintaurs, Mārtiņš Balodis, Marta Laizāne, Velta Korkliša, Ilga Kokorīte, Nelda Lencberga.
 • 11 LU esošie un bijušie studenti: Inna Gīle, Ervīns Reinverts, Inna Romānova, Inese Bērziņa, Oskars Purmalis, Gunta Rubene, Dace Klincāre, Anna Jana Bernšteine, Inese Jahundoviča, Lilita Gretton, Svetlana Brencsēna.
 • LU mācībspēki Jānis Priede un Ingrīda Rumba-Rozenfelde, privātpersona Paula Zvirbule.

 

 • Atbalstu 2014. gada februārī par kopsummu 6 551 eiro veikuši:

 • Desmit LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Rūdolfs Brūzis, Agne Meļķe, Zane Dzirkale, Dainis Pudelis, Artūrs Pizičs, Mārtiņš Laizāns, Arvils Zeltiņš, Madara Jakobsone, Rita Veilande, Henrijs Kaļķis.
 • LU esošie un bijušie studenti: Lauris Špats.
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki: Jānis Kļaviņš, Evita Kassaliete, Andris Kangro un Ilze Kangro, Madars Štramdiers, Jānis Saulītis, Ivars Lācis.
 • LU goda biedre, mecenāte Anna Čakste Rollins (6 000 eiro).
 • Atbalstu 2014. gada martā par kopsummu 80 eiro veikuši:

 • LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Ieva Fībiga.
 • LU absolventi: Ingrīda Latimira. 
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki un darbinieki: Uģis Bisenieks.
 • Atbalstu 2014. gada aprīlī par kopsummu 375 eiro veikuši:

 • LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Eduards Plankājs.
 • LU un ar LU saistīto institūciju mācībspēki un darbinieki: Jānis Švirksts, Vitolds Grabovskis, Pēteris Cikmačs, Jānis Dzenis, Māris Ozoliņš.
 • LU esošie un bijušie studenti: Līga Zaķe.
 • Atbalstu 2014. gada maijā par kopsummu 603,5 eiro veikuši:

 • Tautieši un organizācijas Kanādā: Rasma Pērkons, Biruta Platups, Visvaldis Golde, Edīte Zariņa, Lidija Kalniņš, Milda Villers, Pēteris Golde, Anitra Leksers, Ženija Vītola, Irēne Ezergailis, Pēteris un Marta Ķuzes, korporācija "Tālavija", Ilga Breikšs, Orta Čačis, Balva Kūla Bredovskis un Atis Bredovskis, Velta Kļaviņš, Marianna Steinmane, Ērika Ādamsons, Valdis Briedis, Helēna Rūtītis, Īrisa Purene, Aija Kārliņa, Andris Lagzdiņš, Vita Gaiķe.
 • LU absolventi: Ivars Ramāns, Jeļena Poļakova.
 • LU fonda stipendiāti: Linda Sirmā, Anna Zaula.
 • LU studenti: Rihards Blese.
 • Mecenāti: Kaspars Garkanis.
 • Stipendiju komisiju pārstāvji: Inese Misiņa.
 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde.
 • Atbalstu 2014. gada jūnijā par kopsummu 1 237 eiro veikuši:

 • LU fonda esošie un bijuši stipendiāti: Raivis Eihenbaums un Maruta Jankēvica.
 • LU absolventi: Laila Kundziņa-Zvejniece, Indulis Krauze.
 • LU studenti: Andris Litiņš.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Māris Ozoliņš, Voldemārs Spuņģis, Inta Brūna, Ruta Šneidere, Māris Ābele, Toms Grīnbergs.
 • Privātpersonas: Judīte Čunka, Baiba Dzērve.
 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas nodaļa.
 • Atbalstu 2014. gada jūlijā par kopsummu 2 310,17 eiro veikuši:

 • LU absolventi: Alise Ķezbere, Aivars Līcis, Māris Baidekalns, Andrejs Gurbo.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Ārija Deme.
 • Privātpersonas: Ieva Šmite.
 • Anonīmie ziedotāji.
 • Atbalstītāji XIV latviešu dziesmu svētku Kanādā (Hamiltonā) laikā.
 • Atbalstu 2014. gada augustā par kopsummu 620 eiro veikuši:

 • Mecenāte Anita Gaide (Ilmāra Zilāna piemiņai).
 • LU mācībspēki un darbinieki: Juris Borzovs, Ivars Lācis.
 • J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Artis Sīmanis.
 • Atbalstu 2014. gada septembrī par kopsummu 2 041,20 eiro veikuši:

 • Mecenāti: Jānis Lielcepure, AS “SEB banka”.
 • LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Agnis Bušs, Anna Vasiļevska, Anna Auzāne, Inga Jēkabsone, Alda Bražune, Gita Bērziņa, Arnita Čoiča, Mihails Šišovs, Guntis Tabors (arī mācībpēks LU), Juris Baldunčiks, Aleksandra Ļaučuka, Evija Rolava, Mārtiņš Mintaurs (arī mācībpēks LU), Džineta Dimante (arī mācībpēks LU), Māra Stabulniece, Austris Cīrulnieks, Maksims Ivanovs, Vilmārs Vesingi, Anna Auzāne.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Jānis Bičevskis, Ivars Lācis.
 • Privātpersonas: Marija Rabinoviča, Zigrīda Grīnhofa, Sandra Upeslācis, Ieva Andersone.
 • Korporācija “Lettgallia”: Jānis Zvejnieks, Armands Briedis, Artūrs Kālis, Arnolds Japiņš (kopā 90 eiro).
 • Ziedojumi 25.09. no K. Morberga stipendiātu tikšanās: 173,90 eiro.
 • Anonīmie ziedotāji.
 • Atbalstu 2014. gada oktobrī par kopsummu 1 178 eiro veikuši:

 • LU Arodbiedrības organizācija (700 eiro).
 • LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Artis Ozoliņš, Rita Veilande, Ilze Elbere, Vilmārs Vesingi, Kaspars Ābelnīca.
 • LU mācībspēki un darbinieki: Juris Borzovs, Leo Trukšāns, Ārija Sproģe.
 • LU absolventi: Aldis Ābelis, Ingus Bērziņš.
 • Atbalstu 2014.gada novembrī, decembrī un 2015. gada sākumā par kopsummu 4 498 eiro veikuši:

 • LU fonda dažādu gadu stipendiāti: Anete Eglīte, Dina Afanasjeva, Zane Jūra, Sindija Veilande, Līga Apsēna, Agija Lāce, Atis Jēkabsons, Emils Sjundjukovs, Rainers Eduards Strautiņš, Anrijs Šimkus, Katrina Mertsa, Klaudija Gadišķe, Dāvis Beitlers, Krista Umbraško, Valdis Linde, Jānis Tjarve, Jānis Lungevičs, Tatjana Rogaļska, Arturs Skutelis, Daiga Sondore, Mihails Šišovs, Annija Kārkliņa, Irēna Kononova, Vadims Jančevskis, Jānis Skrīveris, Eva Vīksna, Sintija Maķevica, Agija Kalve, Dana Kalniņa Zaķe, Anda Batarāga, Laura Vizule, Ivars Pričins, Dace Sproģe, Aigars Langins, Didzis Irbe, Zanda Jēgermane, Linda Reneslāce, Ieva Krekovska, Andrejs Andris Jencis, Ilze Andžāne, Āris Pickainis, Antra Bērziņa, Baiba Zvejniece, Raitis Eglītis, Guntars Rēboks, Krista Susekle, Elīza Šenberga, Brita Taškāne, Valters Kalnačs, Kristīne Rotbaha, Arta Krēsliņa, Didzis Lipšāns, Annija Gobiņa, Dinija Jemeļjanova.
 • LU mācībspēki un darbinieki, apvienības: Lauris Liepa (arī LU absolvents), Anita Ermuša, Ervīns Lukševičs, LU Senioru klubs, Anita Kalniņa, Austra Brūkša.
 • LU mecenāte Anna Čakste-Rollins.
 • Korporācijas: "Fraternitas Lataviensis", korporācijas "Imeria" (1 605 eiro), Dace Kalniņa (korporācijas "Imeria").
 • Tautieši Austrālijā: no Latvijas Universitātes gadskārtas svinīgā sarīkojuma dalībniekiem Sidnejā (apmēram 30 dalībnieku) un studenšu korporāciju kopa Sidnejā.
 • Tautieši Kanādā: Andris Ķesteris, Biruta Platups, Dr. Jānis Lūsis, Artūrs Ķesteris, Roberts Ķesteris.

LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijas darbu komanda

Latvijas Universitātes Lielās aulas ērģeļu restaurātoru komanda 2013.-2014. gadā:

Tālivaldis Deksnis
– LU ērģeļu koncertmeistars, vada LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijas darbus. Vadījis vairāku ērģeļu uzstādīšanas darbus (Rīgas Sv. Jāņa, Jelgavas Sv. Annas, Saulkrastu, Dubultu baznīcās u. c.), darbojas kā ērģeļu restaurators un ērģeļbūves eksperts.

Arnolds Dimants Siguldas mūzikas skolas pedagogs, klavierspēles maģistrs, mācījies arī ērģeles, viens no pieprasītākajiem ērģelnieku asistentiem Rīgas Doma koncertos (asistents ir ērģelnieka palīgs, kurš ne tikai pāršķir notis, bet pārslēdz ērģelnieka izvēlētos un notīs norādītos reģistrus un citas palīgierīces), ērģeļu meistars un restaurators ar lielu stāžu.

Aivars Vīksna – ērģelnieks ar Mūzikas akadēmijas bakalaura diplomu, ilgāku laiku darbojies kā ērģeļu restaurators.

Pēteris Bērziņš – studē ērģeļspēli Lutera akadēmijā, labi pārzina elektriskās un elektroniskās lietas.

Māris Bietags – Mūzikas akadēmijas bakalauru pēdējā kursa ērģeļspēles students.

Pēteris Kaptāns – liels ērģeļmūzikas un ērģeļu fans, 2. grupas invalīds, ir ļoti iepriecināts, ka var veikt vienkāršākos restaurācijas darbus un apgūt šo amatu. Uzticētos darbus izpilda ar lielu rūpību un pedantismu.

Roberts Hansons kopā ar T.Deksni izstrādāja LU ērģeļu restaurācijas vadlīnijas. Ērģelnieks, kurš ļoti labi pārzina ērģeļu tehniskās un restaurācijas lietas.

LU ērģeļu elektriskās traktūras mehānisko elektrisko kontaktu vietā tiek iestrādātas nelielas elektroniskas shēmas, kuras uzkonstruēja un izgatavoja Kārlis Grundšteins, savulaik Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikā ražoto pirmo elektrisko ērģeļu autors.

Dažas trūkstošās LU ērģeļu stabules (nedaudz virs 10 gab.) izgatavoja ērģeļmeistars Alvis Melnbārdis, kā arī Ugāles ērģeļbūves darbnīcas vadītājs Jānis Kalniņš.


Biznesa ideju fonds

Biznesa ideju fonds ir Baltijā pirmais biznesa grantu fonds studentiem, kura ieceres autors un mecenāts ir LU goda biedrs un latviešu izcelsmes ASV uzņēmējs Džons Medveckis. Mecenāts fondam apsolīja piešķirt līdz 100 tūkst. dolāru lielu starta kapitālu, solot likt dolāru pret katru Latvijas uzņēmēju ziedoto dolāru. 

LU Biznesa inkubators, kas darbojas Ekonomikas un vadības fakultātes paspārnē, ir pirmais, kuram būs šāda veida fonds. Tas pavērs iespēju finansēt jaunos uzņēmējus un to biznesa attīstību.

Biznesa ideju fonda izveides mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) Biznesa inkubatora dalībniekus biznesa idejas testa fāzē, lai pēc iespējas ātrāk pārbaudītu produkta/pakalpojuma dzīvotspēju tirgū.

LU EVF Biznesa inkubators kalpo kā uzņēmējdarbības izmēģinājuma telpa jauniešiem, kur tie var izmēģināt savas spējas uzņēmējdarbībā un izmēģināt savas biznesa idejas, salīdzinoši nesāpīgi kļūdoties vai atklājot sevī uzņēmēju. No mērķtiecīgākajiem studentiem un veiksmīgākajām biznesa idejām rodas arī veiksmīgi uzņēmumi.

Ieceri izdevās īstenot 2014. gada beigās – pašlaik LU Biznesa ideju fondu veido vairāk nekā 188 000 eiro kapitāls no 70 privātpersonām un uzņēmumiem.


Atbalsts LU EVF Biznesa inkubatora attīstībai

Pēc LU EVF Biznesa inkubatora pirmā darbības gada BI darbinieki ir izkristalizējuši un pierādījuši inkubatora vietu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ekosistēmā Latvijā. Niša ir pirmsinkubācija, kas sākas ar jauniešiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, bez būtiskas pieredzes, un noslēdzas ar jauniem uzņēmējiem, kas pierādījuši sevi, savu biznesa projektu un spējīgi turpināt ceļu patstāvīgi.

Džons Medveckis ar 10 000 USD un AS „Swedbank” 2014. gadā ar 2 200 EUR sniedz atbalstu Biznesa inkubatora šādām aktivitātēm:

- Atbalsts Biznesa inkubatora aktīvistiem, lai motivētu viņus sasniegt mērķus inkubatorā;
- Biznesa inkubatora prototipēšanas studijas (LU FabLab) pilnveidošana ar papildus iekārtām;
- Atbalsts FabLab vadītājam, kas nodrošina FabLab darbnīcas funkcionēšanu;
- Nodrošinājums Biznesa inkubatora vadītāju pieredzes apmaiņai ar veiksmīgiem Biznesa inkubatoriem citur Eiropā.


LU Botāniskā dārza žoga rekonstrukcija

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi LU Botāniskā dārza žoga rekonstrukcijas projektu atbalsta 250 000 eiro apmērā.

Galvenais projekta mērķis periodā no 2014. gada 1. marta līdz 31. decembrim ir atjaunot LU Botāniskā dārza žogu 730 metru garumā, tādējādi sekmēt teritorijas ārējās robežas sakārtošanu, kas būtiski uzlabos kopējo pilsētvides estētisko kvalitāti. Metāla kaluma žoga labā caurskatāmība dos iespēju garāmgājējiem labāk pamanīt dārza ainaviskās botāniskās vērtības, tādējādi vairojot un piesaistot jaunus LU Botāniskā dārza apmeklētājus.

Projekta “Latvijas Universitātes Botāniskā dārza žoga rekonstrukcijas 1. kārta” ietvaros LU Botāniskā dārza pārstāvji atjaunos dārzu ietverošo žogu gar Slokas, Kandavas un daļēji Dzirciema ielu. Esošais, novecojušais koka žogs tiks nomainīts ar metāla žogu. Tas atbilst kopējam LU Botāniskā dārza attīstības plānam, kas jāīsteno līdz LU Botāniskā dārza simtgadei 2022. gadā, par teritorijas infrastruktūrās sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus. Žogs būs no metāla, tādēļ ilgmūžīgāks par līdzšinējo, novecojušo koka žogu.


LU studējošo svētki "Aristotelis"

Šogad LU studējošo svētki „Aristotelis” notika jau 48. reizi. „Aristotelis” ir publisks pasākums ar vairākām daļām, no kurām pirmā daļa notiek Rīgā Doma laukumā ar LU amatpersonu, viesu un studējošo svinīgajām uzrunām. Studējošie dziesmu un svētku vēlējumu pavadībā ar saukļiem, plakātiem un dažādām izdarībām rāda savu piederību savai fakultātei un visai Universitātes saimei.

Studentu balsīm Doma laukumā izskanot, tika aizdegtas lāpas, lai dotos svinīgā gājienā gar Brīvības pieminekli un Latvijas Universitāti uz Vidzemes tirgu, kas šogad tika izvēlēta kā vieta, kur dejām, priekam un lustēm sist augstu vilni.

Šogad studentus muzikāli priecēja grupas "Oranžās Brīvdienas", "Audience Killers", "Laime Pilnīga", "Laika Suns" un "Black Saturday", kā arī dīdžeji no Radio Naba: DJ Kazulis un DJ no raidījumiem „Ej apskrieties” un „Re! Kovers”.

Lai pasākuma apmeklētājus priecētu ar konkursiem un balvām, LU SP sadarbojās ar dažādiem pasākuma atbalstītājiem. Paldies AS "Swedbank" par atbalstu 1 400 EUR apmērā.


Radoši eksakts pasākums LU: balva 2014./2015. sezonas e-konkursa laureātiem dabaszinātnēs un matemātikā

Latvijas Universitātes Dabaszinātnes un matemātikas izglītības centrs (DZM IC) ik gadu organizē alternatīvu pasākumu 7.-9. klašu skolēniem intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku konkursu e-vidē, kurā visa mācību gada garumā piedalās aptuveni 500 skolēnu.  

DZM IC speciālistu pieredze liecina, ka šādi pasākumi ir veids, kā skolēniem no skolas atšķirīgā vidē ar citu pieeju mācību procesam palielināt mācīšanās motivāciju, interesi un uzlabot prasmes un zināšanas. Neskatoties uz to, kā rāda Valsts izglītības satura centra apkopotā informācija par jauniešu nometnēm Latvijā, skolēniem vasaras brīvlaikā ir plašas iespējas apmeklēt dažādas radošas, sporta, piedzīvojumu, „fanu nometnes”, kā arī nometnes valodas apguvei, taču netiek piedāvātas nometnes, kurās ārpusskolas vidē papildināt prasmes un zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.

Aktivitāšu mērķis ir īstenot pasākumu kompleksu labākajiem DZM IC skolēnu e-konkursa dalībniekiem 7.-9. klases skolēniem kā balvu un, lai padziļinātu šo skolēnu interesi un palielinātu zināšanas un prasmes fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, iepazītos ar Latvijas Universitāti, saskatot arī karjeras iespējas eksakto zinātņu jomā.

Pasākumu kompleksa īstenošanai tiek izstrādāta un aprobēta inovatīvu nodarbību metodika, mācību materiāli  fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, kas pielāgoti mācību darbam ārpus klases.

Paldies atbalstītājam SIA "LatRosTrans" par  4 806 EUR ziedojumu 2014./2015.gada sezonas e-konkursam.


LU ĶF mācību kursa "Augsnes un gaisa analīze" bloka modernizācija

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Ķīmijas maģistra studiju programmas kursa „Gaisa un Augsnes Analīze” augsnes analīzes bloka modernizācijai ir iegādāts gāzu hromatogrāfs.

2014./2015. akadēmiskais mācību gadā notiek jaunā gāzu hromatogrāfa Open LAB (Agilent Technologies) programmatūras apguve un personāla apmācība. Izstrāde procesā ir laboratorijas darbs „Naftas produktu piesārņojuma noteikšana augsnes paraugos” ķīmijas maģistra studiju programmas kursa „Gaisa un Augsnes Analīze”. Ar šo laboratorijas darbu studentiem tiks piedāvāta iespēja apgūt gāzu hromatogrāfijas, kā arī kādu augsnes piemērotām paraugu sagatavošanas metodēm.

SIA "LatRosTrans" atbalsts projektam sastāda 12 000 EUR.

Paldies par atbalstu!

  


Pasākumu komplekss skolēnu dalībai Eiropas Starptautiskajā Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO) 2014./2015. gadā

Pētījumi laika posmā no 2007. līdz 2010. gadam rāda, ka tikai neliels Latvijas skolēnu skaits dabaszinātnēs iegūst 6. (augstāko) kompetences līmeni – to sasniedz 0,1% skolēnu, 5. kompetences līmeni – 3% skolēnu. Lai palielinātu skolēnu skaitu, kuru rezultāti ir labi un ļoti labi, kuriem veidotos padziļināta interese par dabaszinātnēm un matemātiku, ir nozīmīgi piesaistīt un motivēt skolēnus jau agrīnā vecumposmā.

Aktivitāšu galvenais mērķis skolēnu sagatavošana olimpiādei - izveidot un praksē aprobēt integrētu pasākumu kompleksu skolēnu (8.-10. kl.) intereses veicināšanai par dabaszinātnēm, ar mērķi veikt atlasi un sagatavot Latvijas komandu dalībai  EUSO, realizēt komandas dalību šajā olimpiādē, atbilstoši sagatavot nodarbību vadītājus un komandas mentorus, kas dos iespēju palielināt kopējo skolēnu skaitu, kam ir interese par eksaktajām zinātnēm un zinātni kopumā un uzlabot komandas sniegumu olimpiādē.

Paldies SIA "LatRosTrans" par atbalstu 18 010 eiro apmērā!


Alcheimera slimības modelēšana: uzvedības un smadzeņu proteīnu ekspresijas regulēšanas iespējas

Alcheimera slimības problēma visā pasaulē ir satraucoša tās izplatības dramatiskā pieauguma dēļ. Līdz šim nav izdevies atklāt racionālus paņēmienus šīs slimības apturēšanai, ir iestājusies zināma stagnācija. Tomēr visas pasaules neirozinātnes centros šī problēma joprojām ir aktuāla.

Projekts paredz meklēt jaunas farmakoloģiskās stratēģijas, izmantojot GABAerģiskās vielas (kas varētu kompensēt sinaptisko disfunkciju), kā arī amiloīda peptīda fragmentus, kas darbotos kā visas peptīda molekulas antagonisti. Tā kā pēdējās tendences ir meklēt vielas, kas darbotos protektējoši agrīnā AD fāzē, negaidot demences iestāšanos, bet kas izpaužas kā vidējs neirodeficīts (mild cognitive impairment), pētījuma fokuss ir vērsts uz hipokampa un korteksa proteīnu ekspresijas regulāciju, kas ietverti sinaptiskās plasticitātes un kognitīvo procesu nodrošināšanā.

Rezultāti tiks atspoguļoti un diskutēti LU, Latvijas Farmakoloģijas biedrības, Eiropas Smadzeņu Padomes nacionālās darba grupas sēdēs un konferencēs, Latvijas Zinātņu Akadēmijas sēdēs, popularizēti radio un žurnālos.                                                                                  

Atbalsts projektam
2014. gada nogalē LU Medicīnas fakultātes projektam ierīču, aparātu un reaģentu iegādi 7 291,32 EUR apmērā nodrošina LU mecenāta Jāņa Priedkalna kapitālieguldījuma augļi.


Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkurss

Latvijas augstskolu Datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa galvenais mērķis ir atbalstīt datorikas studentu interesi pētniecībā un motivēt datorikas studentus izstrādāt kvalitatīvus, inovatīvus bakalaura un maģistra darbus, tādējādi veicinot zinātnisko darbu kvalitātes līmeni IT nozarē.

Šo konkursu iepriekš vairākus gadus īstenoja "Exigen Services Latvia", bet kopš 2010. gadā konkursu organizē LU Fonds sadarbībā ar IT uzņēmumiem. Kopējo balvu fondu 2014. gadā 7 600 EUR apmērā nodrošina "Exigen services Latvia" un "Accenture Latvia", šajā gadā arī labāko darbu vadītāji iegūst stipendiju 500 EUR apmērā.Programmētāju diena 2014 (Lēdijas Lavleisas balva)

Visu Latvijas augstskolu IT studiju programmu studenti un pasniedzēji, IT nozares profesionāļi, zinātnieki, kā arī citu nozaru pārstāvji, kuriem interesē tehnoloģijas un datorika tikās 12. decembrī, atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienu un turpinot jau 1986. gadā aizsākto tradīciju.

Programmētāju dienas mērķis ir pulcēt IT nozares studentus, pasniedzējus, zinātniekus, profesionāļus un popularizēt IT nozari studentu vidū, apmainīties ar pētījumu rezultātiem, veidot jaunus kontaktus.

Šogad Latvijas Programmētāju diena tika atzīmēta jau 30. reizi un tās ietvaros norisinājās dažādi pasākumi gan studentiem, gan pasniedzējiem, gan interesentiem.

Paldies projekta atbalstītājam "Accenture Latvijas filiāle" 1 400 EUR apmērā!


LU Open Minded lekcijas

LU Open Minded ir klātienes un tiešsaistes izglītības projekts, kas piedāvā pilnveidot sevi un aizrautīgi izzināt aktuālas tēmas kopā ar Latvijas labākajiem lektoriem.

To var darīt divējādi – klātienē, reizi nedēļā tiekoties aci pret aci ar lektoru, vai arī bezmaksas - sekojot līdzi kursiem internetā. Katrā kursā plānotas divpadsmit lekcijas, literatūra, pārbaudes darbs kursa noslēgumā un apliecinājums par kursa pabeigšanu. 

Atbalsts

2013. gada decembrī un 2014. gada septembrī Nordea banka sniedza atbalstu LU Open Minded lekcijām 2014./2015. gadā par kopējo summu 11 268,62 eiro, kā arī ASV vēstniecība – 5 000 USD (3 945 eiro) un anonīmie ziedotāji 320 eiro apmērā, kā arī individuālie ziedotāji - Edgars Erstsons un Normunds Grīnfelds. Paldies!


ELSA Latvijas sestās tiesas izspēles

VI Civiltiesību tiesas procesa izspēles šogad notiek jau sesto reizi no 15. aprīļa līdz 7. jūnijam. Tā ir otra senākā un tradīcijām bagātākajām nacionāla mēroga tiesas procesa izspēle Latvijā.

Tiesas procesa izspēlēs komandas parasti sastāv no diviem līdz trim tiesību zinātņu studentiem. Visiem dalībniekiem ir dots viens mēnesis, lai veiktu juridisko pētniecību un sagatavotu rakstveida paskaidrojumus (vienas strīda puses argumentāciju) atbilstoši izspēles kāzusam (sacensību uzdevumam). Pēc rakstveida paskaidrojumu iesniegšanas studenti vairāku nedēļu garumā gatavojas sacensību mutiskajai daļai. To var raksturot kā komandu savstarpējo sacenšanos tiesas sēžu formātā, kad komandas aizstāv savu argumentāciju sacensību tiesnešu priekšā. Tiesnešu lomās katru gadu uzstājas akadēmiskā vai praktiskā darbā pieredzējuši un atzinību guvuši juristi. Noslēgumā studenti par saviem sasniegumiem sacensībās saņem godalgas un atzinības.

Atbalsts
Izspēles atbalstītāji 2014. gadā: ZAB „Sorainen” (400 EUR), Zvērinātu Advokātu Biroja „FORT” advokāti Jānis Līkops, Sandis Bērtaitis, Ieva Judinska-Bandeniece (katrs 100 EUR apmērā). Paldies!


LU JF starptautiska zinātniskā konference "Tiesību-politiskā situācija"

2014. gadā LU Juridiskā fakultātes profesors Jānis Lazdiņš organizē konferenci „Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917–1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija”, kura norisinās 12.-13. jūnijā.

Konferences mērķis ir Vācijas un Baltijas valstu konstitucionālās dimensijas problemātika un politiskās situācijas analīze, dibinot demokrātisku un tiesisku valsti pēc Pirmā pasaules kara. Apmaiņa ar uzkrāto pieredzi un nākotnes perspektīvas.


Atbalsts
Paldies atbalstītājiem: advokātu birojam „Grūtups” (2 500 EUR apmērā) un Latvijas Zvērinātu notāru padomei (500 EUR apmērā).


ELSA Tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās

ELSA biedrības organizētā ikgadējā tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās dod iespēju Latvijas tiesību zinātņu studentiem papildināt savas zināšanas administratīvo tiesību un konkurences tiesību jomā, kā arī attīsta praktiskās iemaņas juridisko tekstu rakstīšanā un tiesu runā.

Informācija par Tiesas procesa izspēli administratīvajās tiesībās tiek publicēta žurnālā “Jurista Vārds”, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mājaslapā, kā arī European Law Students' Association Latvia lapās portālos Facebook un Twitter.

Šogad izspēle notika 25. oktobrī un to atbalstīja: ZAB "Tark Grunte Sutkiene" (400 EUR apmērā), ZAB "Sorainen" (300 EUR apmērā), ZAB "RSP un Partneri” (500 EUR apmērā) un ZAB „LAWIN” (300 EUR apmērā).


Skaļruņu sistēmas ierīkošana LU Juridiskajā fakultātē

Kopš 2011. gada 10% no summas par Konstantīna Čakstes darba „Civiltiesības” pārdotajiem eksemplāriem nonāk LU Juridiskās fakultātes vajadzībām - šo dāvanu sarūpējusi mecenāta Anna Čakste-Rollins. Līdz 2014. gada 1. novembrim kopējā summa ir 1002,86 eiro.  

2014. gada saņemtās naudas izlietojuma mērķis - uzlabot LU Juridiskās fakultātes studiju programmu tehnisko nodrošinājumu. Līdz šim realizējot JF studiju un tālāizglītības programmas ar vizuālo prezentāciju, netika nodrošināts kvalitatīvs audio pavadījums. Ar iegādāto skaļruņu sistēmu (skandas) ar IFP tehnoloģiju labam skaņas pavadījumam LU Juridiskā fakultātes studenti, mācībspēki un viesi var nodrošināt pilnvērtīgāku lekciju pasniegšanu un klausītāji pretī saņem laikmetam atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.

Paldies Annai Čakstei-Rollins par iniciatīvu!


Basketbola klubs „Latvijas Universitāte”

Basketbola klubs „Latvijas Universitāte” startē Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā. Atbalsts projektam ļauj attīstīt LU basketbola komandu, veicināt jauno sportistu izglītošanu un pilnveidot basketbola meistarību, projekta ietvaros rasta iespēja izmaksāt LU Basketbola stipendiju.

Pateicoties atbalstam, spēlētāji tiek nodrošināti ar diviem treneriem, fiziskās sagatavotības treneri, fizioterapeitu, regulāru trenažieru zāles apmeklēšanu un pats galvenais – iespēju spēlēt basketbolu visaugstākajā Latvijas līmenī.

Vairāk par basketbola klubu: www.bk.lu.lv 

Atbalsts
2014. gada sezonā basketbola klubu atbalsta: SIA "Venden" (4268,62 eiro apmērā), SIA "JDSM" (3 560 eiro apmērā), SIA "Knowledgeprice.com" (1 000 eiro apmērā), SIA "TelCom" (10 000 eiro apmērā), AS "Minicredit" (7 000 eiro apmērā), SIA "Dagi" (1000 eiro apmērā), SIA "Vērtne MD" (800 eiro apmērā) un  SIA "Berkom" (15 000 eiro apmērā). Paldies!


LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2014

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” sadarbībā ar kompāniju „Japan Tabacco International” noris jau ceturto gadu.

2014. gadā projekta ietvaros seniori piedalījās vizītes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: Latgales reģiona Rēzeknes koncertzālē "Gors", Marka Rothko mākslas muzejā Daugavpilī, aplūkoja K.Baumaņa pieminekli Limbažos, bija izbraukumā uz Ērberģi, Lietuvas pilsētu Dzūkiju, Peipusa ezeru Igaunijā. Seniori skatīja arī vairākas operu un teātru performances.

LU Senioru apvienība ir universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi.

Atbalsts no „Japan Tabacco International” projektam 2014. gadā - 7 114 EUR.


Kognitīvās zinātnes Latvijā: starpdisciplinaritāte, pētnieciskā un akadēmiskā izcilība Eiropā un pasaulē

LU Sociālo zinātņu fakultātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs no 2015. gada realizē projektu "Kognitīvās zinātnes Latvijā: starpdisciplinaritāte, pētnieciskā un akadēmiskā izcilība Eiropā un pasaulē".

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas zinātnes jomu attīstību, kas iekļaujas kognitīvo zinātņu pētniecībā, panākot Latvijas kognitīvo zinātņu pārstāvību zinātnes nozares elitē pasaulē un nodrošinot Latvijas studentu un pētnieku līdzdarbības iespējas.

Pasākumu kopums ietver:
1) simpozijs kognitīvajās zinātnēs, kas, iespējams, ir nozīmīgākais Austrumeiropā un viens no nozīmīgākajiem pasaulē,
2) kognitīvo zinātņu gadagrāmata – starptautiski atzīta, elitārs periodisks izdevums,
3) kognitīvo zinātņu vasaras skola Latvijas un ārzemju doktorantiem un pēdējo kursu maģistra programmas studentiem.                                                                                 

Projekta attīstība ilgtermiņā izvirzītu Latvijas Universitāti kā vadošo Austrumeiropas kognitīvo zinātņu pētniecības un izglītības centru. Kognitīvo zinātņu projekta koordinators ir LU SZF asociētais profesors, vadošais pētnieks, LU SZF KZSC direktors Jurģis Šķilters.


Atbalsts
Paldies Andrim Lācim par atbalstu 2016,13 EUR (2 500 USD) apmērā.


Humanitāro zinātņu vasaras auditorijas

Latvijas Universitātes (LU) fonds jau trešo gadu pēc kārtas rīkoja projektu konkursu, kurā varēja piedalīties visas LU struktūrvienības. 12 projektu konkursā par labāko atzīts LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) projekts „Humanitāro zinātņu vasaras auditorijas”, iegūstot balvu 6 500 eiro apmērā. Vēl 500 eiro fakultāte plāno piesaistīt no HZF absolventiem un studentiem.

Projekta galvenais mērķis ir LU HZF pagalmā izveidot trīs mācību procesam piemērotas un aprīkotas kupolveida lapenes, kuras varētu izmantot gada siltajos mēnešos gan mācību procesā, gan dažādos LU HZF rīkotos pasākumos: konferencēm, zinātniskajiem lasījumiem, vasaras skolai, kultūras un saviesīgiem notikumiem.

"Jau kopš antīkās pasaules laikiem zinātniekiem ir paticis pulcēties dārzos vai atvērta tipa celtnēs un tur nodoties apcerēm un radošam darbam. Arī šodien cilvēki ilgojas pēc radošas atmosfēras ārpus auditoriju telpām – tuvāk dabai! Studenti un pasniedzēji vairakkārt ir izrādījuši interesi un rosinājuši izmantot fakultātes pagalma priekšrocības – studiju un zinātnes procesu nodrošināt nepieradinātos un brīvākos apstākļos. Mēs priecājamies, ka tagad tas īstenosies," par projekta ideju stāsta LU HZF izpilddirektore Ieva Reinberga.

2014. gada rudenī HZF vadības uzsaukumā ziedojumus veica Kristīne Grīnberga, Elīne Trēde, Dzintars Magons, Anete Strautniece, Elza Renerte, Lelde Valdēna, Ieva Reinberga, Ojārs Lāms, Maira Dandzberga, Maija Krušņikova, Laura Hūne, Gunta Roziņa, Rasma Mozere, Igors  Koškins, Ivars Orehovs, Indra Karapetjana, Dzintra Lele-Rozentāle, Ilze Rūmniece, Ieva Kalniņa, Arturs Skutelis u.c. 129,79 EUR apmērā. Paldies LU Arodbiedrību organizācijai par atbalstu 140 EUR apmērā!

Humanitāro zinātņu vasara auditorijas tika atklātas 2015. gada 21. maijā (apskatīties atklāšanas pasākuma bildes). Savukārt 2014. gada nogalē projekts saņēmis Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvu nominācijā „Gada inovācija”.


Sacensības "Zibens bizness"

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Biznesa inkubators sadarbībā ar RTU, RISEBA un biznesa augstskolas „Turība biznesa” inkubatoru otro gadu pēc kārtas š.g. 20.-22. martā organizēja biznesa sacensību „Zibens Bizness”.

Konkursa ietvaros jauniešiem bija iespēja pieteikties un trīs dienās izbaudīt uzņēmējdarbību no idejas līdz pārdošanai t/c „Mols”.  Sacensības dalībnieki tika sadalīti trīs komandās, komandām sacensības dienā bija jāizveido savs produkts ar uzdevumu trīs dienās saražot un pārdot produkciju.


Atbalsts
Paldies AS "Swedbank" par atbalstu 3 490 EUR apmērā.


LU FMF DZM IC: 21. gadsimta izglītības prasībām atbilstoši risinājumi

LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DzC) telpās 2014. gada 18. februārī tika atklāta mobila, universāla un mūsdienīgi aprīkota mācību klase. Klases aprīkojums ir viegli pārvietojams un tiks izmantots nodarbībās skolēniem, skolotājiem un studentiem ne tikai LU, bet visā Latvijā.

Divu gadu laikā, kopš Latvijas Universitātes paspārnē izveidots Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, ekspertu komanda ar skolēniem, pedagoģijas studentiem un skolotājiem strādājusi ar vienu mērķi – vērst efektīvākas un saistošākas mācību stundas ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā. Pateicoties LU fonda un tā mecenātu – Ričarda un Ineses Drīhausu un rūpniecisko un medicīnisko gāzu uzņēmuma SIA „AGA” atbalstam, kā arī SIA „Hansatrade” un AS „Latvenergo” fizikas portāla FIZMIX.LV atbalstam, LU izveidota mācību materiālu, eksponātu un tehnoloģiju bāze mūsdienīgam mācību procesam.

Paldies 2014. gadā SIA "AGA" par atbalstu 426,86 EUR apmērā mobilās mācību klases izveidei.


Datorikas dienas LU 2014

Šogad Latvijas Universitātē (LU) jau piekto gadu svinēja Datorikas dienu. Pasākuma mērķis ir Datorikas fakultātes (DF) tradīciju izkopšana un studentu saliedēšana, atzīmējot DF izveidošanās piekto gadadienu.

Nedēļu norisinājās atraktīvi pasākumi, kas piesaistīja studentu uzmanību un rosināja piedalīties, parādot gan universitātes pārējo fakultāšu studentiem, gan citu augstskolu studentiem LU DF studentu unikalitāti.


Atbalsts
SIA „DPA” jubilejas pasākumiem 2014. gada 17.-21. martā sniedza atbalstu 3 000 eiro apmērā.


LU DF "PirmsAristotelis 2014"

Projekta mērķis ir iepazīstināt un satuvināt LU Datorikas fakultātes pirmā kursa studentus pirms studiju sākuma, iepazīstināt ar LU un fakultātes tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas, un nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties Aristoteļa svētkiem.

Projektā 2014. gada augusta beigās piedalījās vairāk nekā 100 jauno LU Datorikas fakultātes studentu. Projekta īstenošana deva iespēju jaunajiem studentiem iepazīties un kopā pavadīt laiku gan ar saviem kursa studentiem, gan vecāku kursu studentiem vēl pirms studiju gaitu uzsākšanas, kā arī sagatavoties Aristoteļa svētkiem un parādīt, ka Datorikas fakultāte ir atraktīva un entuziasma pilna LU struktūrvienība, kas Aristoteļa svētkos arī tika parādīts.

Projektu realizēja DF studentu pašpārvalde, kas deva organizatoriem gan reālu pieredzi šāda vērienīga pasākuma organizēšanā, gan iepazīstināja jaunos studentus ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem. Šis pasākums palīdz nostiprināt Datorikas fakultātes tradīciju – pirmkursnieku pirmo kopā sanākšanas pasākumu, kas notiek fakultātes un universitātes telpās, un arī brīvā dabā un veido jauno studentu lojalitāti gan pret fakultāti, gan pret universitāti.

Paldies atbalstītājam Accenture Latvijas filiālei par atbalstu 6402,92 eiro apmērā!


Dalība starptautiskās programmēšanas sacensībās

LU programmēšanas komandas ik gadu piedalās ACM ICPC programmēšanas sacensībās, ar katru gadu arvien uzlabojot savus panākumus.

2012. gadā LU komanda bija vienīgā ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas, kas iekļuva šo prestižo sacensību finālā (līdz šim neviena Latvijas komanda to nebija panākusi) un 112 pasaules stiprāko komandu konkurencē ieguva dalīto 18. vietu, kas ir izcils rezultāts.

2014.gadā LU komanda izcīnījusi piedalīšanos starptautisko studentu programmēšanas komandu sacensībām finālā Krievijā!


Atbalsts
Paldies atbalstītājiem: AS "Exigen Services Latvia" (5 700 EUR), Robertam Blumbergam (3 078,46 EUR) un SIA "Datakom" (6 500 EUR), Andrim Lācim (2016,13 EUR).


LU Ķīmiķu dienas 2014

LU Ķīmiķu dienas 2014. gadā norisinās no 9. līdz 15.maijam. To mērķis ir veicināt LU Ķīmijas fakultātes mācību spēku un studentu labāku saskarsmi un saliedētību, uzturēt veselīgu garu un fizisku formu, veicināt studentu ieinteresētību dažādu ķīmijas jomu attīstībā un zinātniskajā darbā, jaunu zināšanu iegūšana un tradīciju uzturēšana.

Galvenais ieguvums no projekta ir ķīmijas zinātnes popularizēšana sabiedrībā, aktīva studentu iesaiste dažādos konkursos, kā arī tradīciju saglabāšana gan fakultātes, gan LU mērogā.

Atbalsts
SIA "Armgate" atbalsts 615,40 EUR apmērā "Ķīmiķu dienām 2014".


LU EVF 3. konference projektu vadīšanā

Trešā zinātniskā konference projektu vadīšanas jomā Baltijā norisinājās 2014. gada 10.-11. aprīlī LU Ekonomikas un vadības fakultātē (EVF).

Konferences mērķis: nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju un veicināt zinātnisko novitāti projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu starp LU EVF un Vācijas Dortmundes Universitātes Ekonomikas fakultāti, kā arī celt LU EVF profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” kapacitāti.


Atbalsts
Paldies konferences atbalstītājam SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par 1 560 EUR!


Futbola skola „METTA”

Futbola skola "METTA" ir biedrība, kas dibināta ar mērķi, lai caur futbolu realizētu ieceri: ģimene – futbols – izglītība. Latvijas Universitāte (LU) ir ciešākais FS "METTA" ideju atbalstītājs un projektu līdzautors.

Projekta mērķis ir atbalstīt talantīgus jaunus cilvēkus, kas apvieno augstāko izglītību ar sportu visaugstākajā līmenī. Ilgtermiņa uzdevums ir futbolam kopīgi ar LU realizēt ideju par veselīgu un izglītotu sabiedrību.

Futbola komandas "FS METTA/Latvijas Universitāte" kodolu veido LU jau studējoši studenti un skolēni, kas savas mācības domā turpināt LU. Futbola stipendijas saņem puiši, kas parādījuši labāko sniegumu gan laukumā, gan mācībās.

Futbola skolu "METTA" 2014. gadā atbalsta: AS „4finance” 28 000 EUR, Nordea banka 9 960,10 EUR apmērā. Paldies!


LU VFF pētījumi vēstures zinātnes attīstībai 2014./2015. akad. gadā

Antra, Bertrams un Kristaps Zariņi no ASV ir izveidojuši Richarda Zariņa piemiņas fondu vēstures studiju atbalstam Latvijas Universitātē. 2013./2014. akadēmiskajā gadā fonda atbalsts 25 000 USD izlietots plašiem mērķiem: pētniecības stipendijām prof. Ērikam Zariņam un studentei Innai Gīlei, Inetas Lipšas monogrāfijas "Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā, 1914 - 1939", arī V. Tumana grāmatas "Varoņi un varonība Senajā Grieķijā" izdošanai, dalībai konferencēs pasaules mērogā un I.Didrihsones-Tomaševskas Zariņa izdevuma izdošanai.                                                        

2014./2015. akadēmiskajā gadā R. Zariņa fonds turpina atbalstīt LU VFF, lai ar sniegtajiem finanšu līdzekļiem veicinātu vēstures zinātnes attīstību Latvijā un popularizētu pasaulē.


"Mans Doms" vitrāžas izveidei

Ar mērķi atbalstīt Rīgas Doma jaunās vitrāžas "Ar degsmi par brīvu Latviju” izveidi projekta "Mans Doms” ietvaros LU fonds 2014. gadā turpina iniciatīvu un sniedz atbalstu 1 423 eiro apmērā.


Mērstendu pētniecības darbība izstādē

2014. gadā SIA “Troja” ziedo 575,93 eiro ar mērķi popularizēt LU Fizikas un matemātikas fakultātē notiekošo mērstendu pētniecības darbību izstādē „Vide un Enerģija 2014” oktobrī, sedzot dalības maksu un laukuma nomu izmaksas.

SIA "Max cool" nodrošina pētniecības darbus LU Fizikas un matemātikas fakultātē ar siltumsūkņa aparatūras komplektu un montāžu vienā no testēšanas stendiem 4 517,62 EUR apmērā.


LU antropoloģijas programmu konkurētspējas uzlabošana 2014-2015

Igo Cals sniedz atbalstu LU Humanitāro zinātņu Antropoloģijas katedras vajadzībām 500 EUR apmērā.


Zaļo jumtu tehnoloģiju demonstrācijas stends LU FMF

SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs" 2014. gada maijā dāvina Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātei (FMF) zaļo jumtu tehnoloģiju demonstrāciju stendu.

Uzņēmuma mērķis ir celt kvalitāti zaļo jumtu tehnoloģijās un izpētē, dāvinot stendu 2 500 EUR vērtībā. Tas novietots LU Botāniskajā dārzā


Dāvinājums LU Indijas centram

2014.gada martā Indijas vēstniecība un Latvijas-Indijas Tirdzniecības Kamera ziedoja Latvijas Universitātes (LU) Indijas centram astoņas preces – datoru, monitoru, printeri 1195,90 EUR apmērā, lai veicinātu izglītības un kultūras attīstību. 

 

Standarta programmēšanas pamatu indikatoru izstrāde

2014. gadā Accenture Latvijas filiāle veic ziedojumu 1 800 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt standarta programmēšanas pamatu indikatoru izstrādi. 


Antīkās kultūras izpēte un tās popularizēšana Latvijā

SIA "MG Būvnieks" 2014. gada decembrī sniedz 10 000 EUR ziedojumu, lai atbalstītu Vēstures un izpētes popularizēšanas biedrību antīkās vēstures izpētes veikšanai un popularizēšanai Latvijā.

Biedrības plānotās aktivitātes 2015. gadā: Aristoteļa "Valstslietu" tulkošana un izdošana sadarbībā ar Filozofijas atbalsta fondu Latvijā, publisku lekciju, konferenču, radioraidījumu organizēšana par antīko autoru darbiem un antīko kultūru kopumā.

Paldies!


Eksporta tirgus izpēte IT nozarē 2014.-2015. gadā

Latvijas Universitātes topošā Ekonomikas un vadības fakultātes dokorante Ieva Pūķe kopā zinātnisko vadītāju Andu Batragu veic eksporta tirgus izpēti IT nozarē sadarbībā ar SIA "Elva Baltic".

Projekta lielākais ieguvums būs izpēte eksporta attīstībai produktiem ar augstu pievienoto vērtību, kā arī LU pētniecības zināšanu un pieredzes attīstība eksporta jomā.

Pētījuma realizācijai SIA "Elva Baltic" sniedz atbalstu 3 160 EUR apmērā.


Akadēmiskā konference „Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē” un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošana

Latvijas Universitātes fonds un biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” (LATINA) 2013.-2014. gadā sadarbojas akadēmiskās konferences „Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē” un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošanas projektā, kuru organizē LATINA.

Atbalsts

Paldies projekta atbalstītājiem 2014. gadā: SIA "Inbokss" 350 EUR, SIA „NP Īpašumi” kopā 4 500 EUR apmērā!


Prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēle konstitucionālajās tiesībās 2014

Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēli ELSA Latvia rīko jau 16. gadu. Līdzīgi pasākumi – tiesu izspēles – tiek rīkoti dažādās tiesību zinātņu nozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram, ELSA Latvia rīkotās ikgadējās tiesu procesa izspēles civiltiesībās, starptautiskās tiesas procesa izspēles sacensības mediju tiesībās “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition” un starptautiskās tirdzniecības šķīrējtiesas izspēle “The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” un citas.

Kā atzīst juristi, kas izspēlēs piedalās tiesnešu lomās, izspēļu dalībnieku studentu zināšanu līmenis un uzstāšanās prasme ar katru gadu ir augusi. Līdz ar to ir secināms, ka dalība izspēlēs ir nākusi par labu ne tikai tiem studentiem, kuri izspēlēs piedalās, bet visiem tiesību zinātņu studentiem kopumā, radot iespēju izaicināt sevi un sasniegt arvien labākus panākumus.

2014. gadā prof. K.Dišlera ispēli atbalsta ZAB "SORAINEN" 300 EUR, ZAB "LAWIN" 200 EUR , ZAB "FORT" zvērināti advokāti Sandis Bērtaitis un  Jānis Līkops, katrs 125 EUR apmērā, ZAB "Tark Grunte Sutkiene" 350  EUR apmērā, ZAB "Amberlaw". Paldies!

Planetārija pilotprojekts

2013. gada 5. decembrī Latvijas Universitātē (LU) durvis vēra mini-planetārijs. Vārds „mini” pievienots tāpēc, ka, atšķirībā no tradicionālā planetārija, zvaigžņotās debesis un astronomiskie videorullīši tiek demonstrēti uz liela, plakana ekrāna. Jaunā planetārija atvēršana pieskaņota kādreizējā Rīgas planetārija 50 gadu jubilejai, kurš sāka darboties 1964. gadā, un kuru ar nostalģiju atceras vecākā rīdzinieku paaudze. Ja agrāk debess parādības bija jādemonstrē ar mehānisku ierīču palīdzību, tad tagad digitālas tehnoloģijas spēj parādīt visu, ko vien spēj iztēloties cilvēka fantāzija. Foto no mini-planetārija atklāšanas - fotogalerijā.

LU fonda rīkotajā projektu konkursā 2013. gadā 7 000 eiro naudas balvu projekta realizēšanai ieguva LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja iesniegtais projekts „Planetārija pilotprojekts”, kura ietvaros izveidota projekcijas sistēma, ar kuras palīdzību muzeja apmeklētājiem demonstrēs regulārus planetārija šovus, izmantojot reālistisku zvaigžņotās debess attēlojumu un video sižetus.

Šogad konkursam tika iesniegti 10 projekti no 9 Latvijas Universitātes struktūrvienībām.

LU ir pieejamas neizmērojamas bagātības - deviņi dažādi muzeji, no kuriem divi atrodas Raiņa bulvārī 19, mūsu alma mater sirdī. Šī projekta rezultāts būs vēl viens lielisks apskates objekts LU absolventiem, studentiem, mecenātiem un viesiem. Man prieks, ka šogad saņēmām ļoti kvalitatīvus, pārdomātus projektu pieteikumus, LU Fonds noteikti turpinās darboties, lai palīdzētu realizēt arī pārējos projektus,” par konkursam iesniegtajiem projektiem stāsta Laila Kundziņa-Zvejniece, LU fonda izpilddirektore.

Daudzas LU struktūrvienības aktīvi sadarbojas ar LU fondu un sadarbībā ar mecenātiem realizē kvalitatīvus un radošus projektus. Ar šo konkursu LU fonds vēlas iedrošināt arī citas LU struktūrvienības apzināt patiesās vajadzības izglītības paaugstināšanā, lai ieguvumus gūtu  LU mācībspēki un studenti, lai varētu darboties modernā un uz rītdienu orientētā izglītības telpā.

LU fonds konkursu „Latvijas Universitātes labākais projekts” rīkoja jau otro reizi. Pērn par labāko Latvijas Universitātes projektu atzīts LU Medicīnas fakultātes projekts „Diagnostiskas darba stacijas izveide”.


LU Botāniskā dārza atjaunošana

2013. gada augustā Latvijas Universitāte (LU) parakstījusi pirmo līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par LU Botāniskā dārza atjaunošanu. 7000 m2 platībā atjaunos rododendru, ziemciešu un paparžu kolekcijas, no jauna izveidos Latvijas savvaļas augu kolekciju, alpināriju un labiekārtos dīķi dārza centrālajā daļā.

Vērienīgā atjaunošana notiek, gatavojoties LU Botāniskā dārza simtgadei 2022. gadā. Darbus veiks pakāpeniski vairākos gados, un pirmie rezultāti sagaidāmi jau nākamā gada vasarā! Visu atjaunošanas darbu laikā LU Botāniskais dārzs būs atvērts apmeklētājiem un turpinās ierastās aktivitātes. Pirmās kārtas darbu veikšanai fonds piešķīris līdzfinansējumu 213 430 eiro apmērā.

Atbalsts LU Botāniskajam dārzam paredz kolekciju un ekspozīciju stādījumu atjaunošanu un papildināšanu, teritorijas infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām - izveidojot un atjaunot gājēju celiņus, dīķa laipas, atpūtas zonas, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

"Daudzviet pasaulē botāniskie dārzi blakus izglītības un zinātniskajiem uzdevumiem kalpo arī kvalitatīvai atpūtai, iedvesmai, laika pavadīšanai ar mīļiem cilvēkiem, par vietu kultūras notikumiem. Ikdienā braucot garām Botāniskajam dārzam, esam par to domājuši un savstarpēji diskutējuši. Sadarbība ar LU, atjaunojot Botānisko dārzu, ir vēl viens izsvērts solis kvalitatīvas Rīgas pilsētvides veidošanā," saka mecenāti Ināra un Boriss Teterevi.

"LU Botāniskā dārza stādījumi un dobes pēdējo reizi ir atjaunotas pagājušā gadsimta 60.gadu sākumā. Lai dārza centrālā daļa atkal atgūtu sākotnējo krāšņumu, nepieciešams veikt pamatīgus atjaunošanas darbus. LU Botāniskā dārza darbinieki savu iespēju robežās pakāpeniski atjauno stādījumus un atpūtas zonas, tomēr, lai dārzs kļūtu laikmetīgs, ar mūsu pašu spēkiem un līdzekļiem vien nepietiek. Esam patiesi aizkustināti par mecenātu Borisa un Ināras Teterevu doto iespēju un ar dedzību ķeramies klāt darbiem, lai tuvākajos gados LU Botāniskais dārzs piesaistītu arvien jaunus apmeklētājus!" stāsta LU Botāniskā dārza direktore Anta Sparinska.

Ināra un Boriss Teterevi ir LU fonda platīna mecenāti.


LU kora "De Coro" CD ierakstīšana un izdošana

Jauniešu koris „De Coro” pārstāv studējošās jaunatnes daļu un darbojas Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes paspārnē. Pēc vairāku gadu cītīga darba kolektīvs ir ierindojies labāko Latvijas koru skaitā. Šajā laikā iegūta pieredze gan koncertos Latvijā, gan arī ārzemēs.

2014. gadā LU atzīmēs 95 gadu jubileju, kad plānots noslēgt arī Lielās aulas ērģeļu restaurācijas darbus. Paralēli Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, kurā notiks arī Pasaules koru olimpiāde. 2014. gads ir kārtējo Baltijas studentu dziesmu svētku „Gaudeamus” gads un šoreiz svētki notiks Latvijā. Visi šie notikumi ir motivējuši kori „De Coro” sadarbībā ar LU tieši šajā laikā klausītājiem uzdāvināt savu pirmo latviešu kora mūzikas ierakstu albumu. Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada janvāris–decembris.

LU fonds 2013. gada rudenī aicināja jaunos mecenātu stipendiātus atbalstīt LU kamerkori „De Coro” un ziedot CD ierakstīšanai un izdošanai. CD ierakstīšanai un izdošanai kopējais atbalsts no LU Fonda un mecenātu stipendiātiem – 1 400 eiro.

Paldies stipendiātiem: Ilze Jansone, Elīza Bula, Krišjānis Bulle, Maksims Ivanovs un anonīmajiem ziedotājiem.


Mobilā lietotne "LU Ziņnesis"

LU Datorikas fakultātes studenti sadarbībā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) no 2013. gada rudens līdz 2014. gada aprīlim izstrādāja mobilo lietotni "LU Ziņnesis", kuras mērķis ir informēt studentus par interesantiem ārpusstudiju kultūras un izklaides pasākumiem.

Lai atbalstītu domāt un darīt gribošus studentus, 2013. gada novembrī LU Fonds un LMT rīkoja stipendiju konkursu LU Datorikas fakultātes studentiem – jauniešiem bija jāizstrādā mobilas lietotnes koncepcija. Konkursā no septiņām studentu lietotnes idejām, komisija par labāko atzina mobilo lietotni "LU Ziņnesis" un piešķīra stipendiju šīs lietotnes izstrādei. Konkursa darbus vērtēja žūrijas komisija LMT prezidenta Dr.oec. Jura Bindes un LU Datorikas fakultātes dekāna prof. Jura Borzova vadībā.

"LU Ziņnesis" ir mobila lietotne, kas apvieno informāciju par LU studentu pašpārvalžu, LU fakultāšu un studentu organizētiem pasākumiem.


Atbalsts
Paldies SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par atbalstu lietotnes izstrādāšanai 7 114,36 EUR apmērā.


LU DF "Pirmsaristotelis 2013"

Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes pirmkursnieku iepazīstināšanas pasākums „Pirmsaristotelis 2013” tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt un saliedēt LU Datorikas fakultātes jaunos pirmā kursa studentus vēl pirms studiju sākuma, iepazīstināt viņus ar fakultāti, LU tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas.

Šis pasākums Datorikas fakultātē iedibināts 2010. gadā, kad pirmo reizi pirmkursnieki pirms Aristoteļa svētkiem tika aicināti piedalīties pasākumā savā fakultātē – noklausīties pasniedzēju un studentu uzrunas, sagatavot saukļus un plakātus Aristoteļa gājienam un iepazīties savā starpā. Ar neformālās komunikācijas palīdzību veidotas gan studentu savstarpējās, gan studentu un mācībspēku attiecības, kas vēlāk atvieglo arī studiju procesu.

"Pirmsaristotelis 2013" norisinājās no 31. augusta līdz 1. septembrim. Paldies “Accenture” Latvijas filiāles par atbalstu 6 400 eiro apmērā.


LU absolventu kora "Jubilate" dalība starptautiskā koru konkursā Polijā

Latvijas Universitātes absolventu koris „Jubilate” 2013. gada 11.-15. septembrī bija uzaicināts piedalīties starptautiskā koru konkursā Toruņā, Polijā, kur ieguva sudraba diplomu. Atbalstu kora „Jubilate” dalībai sniedz ilgstošais kora atbalstītājs Indulis Krauze 715 eiro apmērā.

„Jubilate” ir Latvijas Universitātes absolventu koris, kurš līdz 2006. gadam darbojās Latvijas telekomunikāciju uzņēmuma „Lattelekom” paspārnē, bet kopš 2007. gada tā saimnieki ir Latvijas Universitāte.

Kolektīvs ir uzstājies Latvijas baznīcās un kultūras namos, piedalījies Latvijas Universitātes pasākumos, sniedzis labdarības koncertus. Ar panākumiem piedalījies Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Koris ir koncertējis arī citās valstīs – Igaunijā, Slovākijā. 

Gandrīz visi kora „Jubilate” dalībnieki dziedājuši koros kopš skolas un studiju gadiem, daudzi no viņiem – Latvijas Universitātes jauktajā korī „Juventus”, kura mākslinieciskajā vadībā darbojās pašreizējie kolektīva vadītāji - Juris Kļaviņš un Ilze Dzērve. Koris ir veiksmīgi startējis Latvijas mēroga koru sacensībās, bet līdz šim tam nav bijusi iespēja parādīt sevi un līdz ar to arī reprezentēt Latvijas Universitāti starptautiskos konkursos.
 


LU VFF pētījumi vēstures zinātnes attīstībai

Richarda Zariņa bērni – Antra, Bertrams un Kristaps – ir izveidojuši fondu sava tēva piemiņai – Richarda Zariņa piemiņas fonds.

Sniegtā atbalsta mērķis 2013./2014. akadēmiskajam gadam (25 000 USD apmērā) ir veicināt vēstures zinātnes attīstību Latvijā – atbalstīt vēstures studentus un pētniekus dažādu pētījumu izstrādē un publicēšanā.

Lai LU asoc. prof. Ērika Jēkabsona aktīvā sadarbība starp LU VFF un Richarda Zariņa piemiņas fondu turpinās!


Prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēle

Prof. Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēle konstitucionālajās tiesībās šogad notika jau 15. reizi - tā ir viena no senākajām un tradīcijām bagātākajām nacionāla mēroga tiesas procesa izspēlēm Latvijā.

Projekta galvenā būtība ir dot tiesību zinātņu studentiem iespēju jau studiju laikā izjust tiesas procesa garu un iegūt reālos tiesas procesos nepieciešamo pieredzi un iemaņas, kā arī nozīmīgus kontaktus, kas ir neatņemama veiksmīgas jurista karjeras sastāvdaļa.

Savukārt sabiedrībai šāda veida projekti ļauj izprast tiesvedības un strīdu izšķiršanas kārtību, kas viennozīmīgi veicina cilvēku attīstību un Latvijas tiesību sistēmu izpratni.

Paldies atbalstītājiem: zvērinātu advokātu biroja „FORT” advokātiem Sandim Bērtaitim un Jānim Līkopam par katra ieguldījumu 180 eiro apmērā, kā arī zvērinātu advokātu birojam "Sorainen" par 430 eiro ieguldījumu.


LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2013

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” realizēts, sadarbojoties kompānijai „Japan Tabacco International”, Latvijas Universitātes (LU) fondam un LU Senioru klubam; šis ir projekta realizācijas trešais gads.

Lai LU Senioru klubam materiālie līdzekļi nebūtu šķērslis pilnvērtīgai dzīvei un uzsākto aktivitāšu turpināšanai, kā arī jaunu aktivitāšu attīstīšanai, no kā iegūtu maksimāls sabiedrības locekļu skaits, uzsākts projekts, kas ietver aktivitātes trīs gadu garumā. Projekta ietvaros notiek senioru dalība kultūras, mākslas, izglītības apguves pasākumos, izbraukuma lekcijās, pieredzes apmaiņā, diskusijās un dažādās apmācību programmās.

2013. gadā projekta ietvaros seniori devās pieredzes apmaiņā uz Vāciju un Šveici. Vācijā Hamburgā seniori apmeklēja mecenāta Hāgena kapa vietu, Minsterē tikās ar Minsteres latviešu centra pārstāvjiem, Berlīnē-Potsdamā iepazinās ar Babelsbergas pili – LU mecenāta Kristapa Morberga iedvesmas pili. Vācijā kopā ar senioriem vizītē piedalījās LU vēstures muzeja vadītāja, lai iepazītos ar Hamburgas, Marburgas, Getingenes, Jēnas, Humbolta universitāšu un Vācijas Nacionālās bibliotēkas Berlīnē pieejamiem materiāliem par LU vēsturi un karceri. Savukārt Šveicē seniori apmeklēja latviešu rakstnieku Raiņa un Aspazijas muzeju Kastaņolā.

LU Senioru apvienība ir universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi.

Atbalsts no „Japan Tabacco International” projektam 2013. gadā – 10 000 eiro.


Konference "EcoBalt 2013"

Oktobrī Viļņas Universitātē, Lietuvā norisināsies 18. starptautiskās zinātniskās konferences "EcoBalt 2013".

Starptautiskā konference “EcoBalt” ir veltīta vides un ekoloģijas problēmām, kontekstā ar problēmu risinājumiem vides sakoptības jomā. Tas ir komplekss pasākums vairāku mērķu sasniegšanai vienlaicīgi: zinātnieku un lietišķo speciālistu tikšanās, lai kompleksi analizētu ar vides aizsardzību saistītas problēmas, jauno speciālistu un studentu piesaiste konferences norisē un tās organizēšanā, veicinot sabiedrības informētības uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību vides izglītībā.

Informācijas apmaiņa vides problēmu risinājumā, jaunu tehnoloģiju izvērtēšanā un ieviešanā praksē, to veiksmīgi apvienojot ar videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādi un realizāciju, ietverot tādas svarīgas jomas, kā dažādu biomateriālu izstrādi un ieviešanu praktiskā apritē, atkritumu mērķtiecīgu reciklēšanu, vides piesārņojuma kontroli un tā mazināšanu; jaunu sadarbības iespēju meklēšana un Baltijas reģiona valstu speciālistu jaunu kopēju projektu veidošana. Diskusijas par sabiedrības izglītošanu vides sakopšanā un saglabāšanā. Videi draudzīgas ilgtspējīgas attīstības iespēju meklējumi un izvērtējumi.

Konferencei „Ecobalt 2013”, kura norisināsies 2013. gada oktobrī Lietuvā, Viļņā,  2012. gada nogalē  atbalstu 2 150 eiro apmērā sniedza SIA „Armgate”.


Futbola skola „METTA”

Futbola skola "METTA" ir biedrība, kas tika dibināta ar mērķi, lai caur futbolu realizētu ieceri: ģimene - futbols - izglītība.

Latvijas Universitāte ir ciešākais FS "METTA" ideju atbalstītājs un projektu līdzautors.

Projekta mērķis ir atbalstīt talantīgus jaunus cilvēkus, kas apvieno augstāko izglītību ar sportu visaugstākajā līmenī. Ilgtermiņa uzdevums ir futbolam kopīgi ar Universitāti realizēt ideju par veselīgu un izglītotu sabiedrību.

Futbola komadnas "FS METTA/Latvijas Universitāte" kodolu veido Latvijas Universitātē jau studējoši studenti un skolēni, kas savas mācības domā turpināt Latvijas Universitātē. Futbola stipendijas saņem puiši, kas parādījuši labāko sniegumu gan laukumā, gan mācībās.

Futbola skolu "METTA" 2013. gadā atbalsta AS "4finance" 49 800 eiro un Nordea banka 10 000 eiro apmērā. Paldies!


Basketbola klubs "Latvijas Universitāte"

Basketbola klubs "Latvijas Universitāte" startē Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā. Atbalsts projektam ļauj attīstīt LU basketbola komandu, veicināt jauno sportistu izglītošanu un pilnveidot basketbola meistarību, paralēli projektam tiek rasta iespēja izmaksāt LU Basketbola stipendiju.

Pateicoties atbalstam, spēlētāji tiek nodrošināti ar diviem treneriem, fiziskās sagatavotības treneri, fizioterapeitu, regulāru trenažieru zāles apmeklēšanu un pats galvenais – spēlēt basketbolu visaugstākajā Latvijas līmenī.

2013./2014.ak. gada sezonā basketbola klubu 7 100 eiro apmērā atbalsta AS "Swedbank", SIA "Telcom" - 5 700 eiro apmērā, SIA "Dagi" - 3 000 eiro apmērā, SIA "Papyrus" - 1 000 eiro apmērā, "Veselības centrs-4" -  4 300 eiro apmērā, SIA  "Venden mineral water" - 1 707,45 EUR apmērā, SIA  "Venden" - 2 561,17 EUR apmērā.


LU EVF Biznesa inkubators un FabLab prototipēšanas studija

2013. gada 2. jūlijā LU EVF Biznesa inkubatorā, pateicoties mecenāta Džona Medvecka (John J. Medveckis) atbalstam 10 000 USD apmērā, tika atklāta Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas studija, kas šobrīd ir vienīgā FabLab (Fabrication laboratory) tīkla studija Baltijā. Pasākumā notika arī protatipēšanas iekārtu paraugdemonstrējumi, skatītāju acu priekšā tika izveidoti fiziski trīsdimensiāli objekti. 

Šobrīd pasaulē ir 120 FabLab prototipēšanas studijas 34 valstīs, un šogad pievienojās tām arī Latvija. Turpmāk jaunatklātā FabLab studija ir pieejama ikvienam interesantam, kurš vēlas izveidot kādas savas idejas prototipu. Lai īstenotu savu ideju, ir jāpiesakās pie LU EVF Biznesa inkubatora vadītāja Mikus Losāna.

AS "Swedbank" 2013./2014. ak. gada sezonā atbalsta LU EVF Biznesa inkubatoru 2 150 eiro apmērā.
 

Thanks to the support of the philanthropist John J.Medveckis the first FabLab in the Baltic States will be opened in the Business incubator at the Faculty of Economics and management (FEM), University of Latvia (UL). The FabLab is fast growing, international, innovation supportive concept, which gives opportunity for students, scientists, inventors and young entrepreneurs to produce rapid prototypes for their ideas and inventions much faster and cheaper.

Target audience for the Studio: students, scientists of University of Latvia and other students and inventors.


LU antropoloģijas programmu konkurētspējas uzlabošana 2013 - 2014

Kopš 2009. gada rudens LU Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) ir uzsāktas bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmas kultūras un sociālajā antropoloģijā. Viena no antropoloģijas nozares īpatnībām Latvijā ir tās saknes ārzemēs.

Nozare ir balstīta uz ārzemju universitātēs (Kembridžas, Oksfordas, Daremas Universitātes Lielbritānijā, Vašingtonas Universitātē Sietlā, ASV) zinātniskos grādus ieguvušajiem zinātniekiem. Antropologi ir iesakņojušies Latvijā un snieguši pienesumu ne tikai zinātnes laukā, bet arī sniedzot rekomendācijas valsts un pašvaldību politikai, sabiedriskajiem procesiem, nevalstisko organizāciju darbībai un uzņēmējdarbībai, veicinot publiskas antropoloģijas tradīciju.

LU antropoloģijas studiju programmās ir vidēji 50% studentu, kas studē par saviem līdzekļiem, kas programmām liek uzturēt konkurētspēju un pievilcību potenciāliem studentiem. Finanšu lietpratības pētījumi rāda, ka jauniešiem ir vāja izpratne gan par ekonomikas procesiem, gan zemas finanšu lietpratības prasmes. Līdzšinējie projekti ir ļāvuši studentiem kritiski paskatīties uz ekonomikas jomu un dziļāk piedalīties tās izpētē un analīzē, bet pasniedzējiem attīstīt kursa saturu.

Projekta resursi līdz šim virzīti zinātnisku projektu pieteikumu un publikāciju sagatavošanā, uzlabojot programmu konkurētspēju. Triju gadu laikā, kopš uzsākti kapacitātes veicināšanas projekti, nodaļas personāls sagatavojis 26 zinātniskas publikācijas.

2013./2014. ak.g. programmas laikā plānotais: ekonomikas antropoloģijas stiprināšana programmā; jauna kursa Praktiskajā pētniecībā izveidē un turpinājumā (studentu veidots projekts par vecāku rokasgrāmatas sagatavošanu finanšu lietpratības jomā); doktora līmeņa programmas sagatavošana ar uz fokusu publiski atbildīgu antropoloģiju; atbalsts pasniedzējiem starptautiski citējamu publikāciju sagatavošanā un rediģēšanā.

Projektam no 2013. gada septembrim līdz 2013. gada jūnijam Latvijas Komercbanku asociācija sniedza atbalstu 11 400 eiro apmērā.


LU CFI 29. konference

LU Cietvielu fizikas institūta konferences no 1970. gada notiek ik gadus parasti janvāra vai februāra mēnešos. LU CFI 29. zinātniskās konference 2013. gadā notika 20.-22. februārī.

Konferences mērķauditorija ir LU maģistranti un doktoranti, kā arī LU CFI zinātniskie darbinieki, kā arī dalību ņem Institūta sadarbības partneri no citām Latvijas zinātniskajām iestādēm.

Atbalsts
Konferenci atbalsta 430 eiro apmērā SIA "Armgate". Paldies!


LU JF konferenču zāle

2013. gada 6. februārī Latvijas Universitātes 71. konferences ietvaros Juridiskās zinātnes plenārsēdes laikā tika atklāta jaunizveidotā Juridiskās fakultātes konferenču zāle.

Šis ir viens no finansiāli vērienīgākajiem projektiem fakultātes vēsturē, kas īstenots, saņemot papildu atbalstu arī no Latvijas Universitātes mecenāta Džona Goldes (John Golde), kurš sava tēva- fakultātes 1931. gada absolventa Teņa Goldes piemiņai un telpas labiekārtošanai ziedojis 5000 ASV dolāru. 

Zālē izvietojas pastāvīgas tulkošanas kabīnes - darbam 3 valodās, t.i. - pasākuma norises darba valodu iespējams tulkot divās mērķvalodās vienlaikus. Telpa spēj uzņemt pasākumus ar maksimāli 90 dalībniekiem.

Iecerēts, ka referenti varēs dažādās norisēs piedalīties arī video konferences veidā - izmantojot īpašu iekārtu šādas (kvalitatīvas) saziņas nodrošināšanai.

  


LU JF konferenču zāles aprīkojums ar Flip-chart tāfeli

Kopš 2011. gada 10% no summas par Konstantīna Čakstes darba „Civiltiesības” pārdotajiem eksemplāriem nonāk Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) studentiem un fakultātes vajadzībām - šo dāvanu sarūpējusi mecenāte Anna Čakste-Rollins

2012. gadā saņemti no pārdotajiem eksemplāriem (par kopsummu: 700,99 EUR) nopirkts jauns moderns televizors.

2013. gadā saņemti - 249,66 EUR, par kuru iegādāta Flip-chart tāfele JF konferenču zālē. JF konferenču zāles labiekārtošana kopumā veicina un atvieglo starptautisko konferenču un semināru organizēšanu un norisi LU struktūrvienībās, var teikt droši teikt: LU galvenā ēka aprīkota ar modernu un mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotu konferenču zāli.


LU JF konferenču zāles aprīkojums - videoapskaņošana

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (LU JF) 2013. gada nogalē saņēma ziedojumu no ASV dzīvojošā latvieša Džona Goldes (John Golde) 5 000 USD apmērā, un tas ir jau otrais ziedojums šī mecenāta. Mecenāta dāvinājums ir bijis būtisks atbalsts fakultātes studiju infrastruktūras modernizēšanā.

LU JF pēdējo gadu laikā izdevies īstenot vairākas sen lolotas ieceres, tostarp arī vienu no finansiāli apjomīgākajiem projektiem tās vēsturē – izveidot un iekārtot mūsdienīgu konferenču zāli ar pastāvīgām tulkošanas kabīnēm u.c. aprīkojumu. Tas izdevies ieguldot ievērojamus pašu līdzekļus, kā arī mecenātu sniegto atbalstu.

2013. gada sākumā, atklājot konferenču zāli, tika izveidota arī fakultātes mecenātu un atbalstītāju Goda siena, un pie tās kā pirmā tika piestiprināta plāksnīte pateicībā ASV Džonam Goldem. Toreiz mecenāts telpas labiekārtošanai bija ziedojis 5000 ASV dolāru. Fakultāte ir īpaši gandarīta, ka ar LU Fonda atbalstu izdevies sadarbības attiecības stiprināt, kas nu vainagojušās atbalstītāja otrreizējā ziedojumā, arī šoreiz - 5000 ASV dolāru apmērā. Mecenāts šos līdzekļus atvēlējis sava vectēva, fakultātes 1931. gada absolventa Teņa Goldes piemiņai, kurš līdz izsūtījumam uz Sibīriju 1949.gadā strādāja kā advokāts Rīgā un Rūjienā.

Mecenāta otrais ziedojums izmantots 2014. gada sākumā profesionālas videokameras un apskaņošanas sistēmas iegādei, lai fakultātes organizētās konferences, seminārus, tiesu izspēles un daudzus citus pasākumus padarītu pieejamus arī tiem, kas attiecīgās norises nevarēs vērot klātienē. Jaunās tehniskās iespējas nodrošinās izdevību veikt dažādu pasākumu augstas izšķirtspējas videoierakstu, kā arī translēt tiešraides internetā. Iekārta jau izmantota LU 72.konferences juridiskās zinātnes sekciju filmēšanai. 

  


Programmatūras ELDIS dāvinājums SZF un EVF studentiem

2013. gada 21. februārī LU Fonds un uzņēmums Exigen Services Latvia parakstīja līgumu par elektronisko dokumentu vadības sistēmas ELDIS programmatūras dāvinājumu Latvijas Universitātes studentiem, kuri turpmāk darbu ar elektroniskajiem dokumentiem varēs apgūt ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā veidā.

Exigen Services Latvia izstrādātā elektronisko dokumentu vadības sistēma ELDIS nodrošina uzņēmuma vai organizācijas dokumentu pārvaldības procesu visplašākā nozīmē (gatavošanu, saņemšanu, parakstīšanu, vīzēšanu, nosūtīšanu, izpildes kontroli, dokumentu kustības analīzi utt.). ELDIS paredzēta uzņēmumiem ar lielu dokumentu plūsmu un piedāvā dažādas iespējas darba organizācijai ar elektroniskajiem dokumentiem – gan dokumentu darba plūsmas organizēšanai elektroniskā veidā starp uzņēmuma darbiniekiem, gan saziņai ar citiem uzņēmumiem.

Paldies Exigen Services Latvia par dāvinājumu 21 350 EUR vērtībā!


Datorikas dienas Latvijas Universitātē

2013. gada 11.-15. martā Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējās Datorikas dienas. Datorikas dienu mērķis ir tradīcijas izkopšana un studentu saliedēšana, atzīmējot fakultātes izveidošanās gadadienu. Nedēļas garumā norisinājās dažādi studentu organizēti pasākumi, lai parādītu, cik interesanti ir datorikas studenti un veicinātu datorikas studentu atpazīstamību Latvijas Universitātē.

Šī gada lielākie pasākumi: studentu foto izstādes "Kas datoriķim vēderā?" atklāšana un tradicionālā kūkas ēšana par godu DF jubilejai; erudīcijas konkurss "LU Zinību kauss", kura piedalījās pārstāvji no dažādām LU fakultātēm; studentu iecienīts "Spēļu vakars", kurā bija iespēja spēlēt dažādas galda spēles un jauno DPA dāvināto "Game of Thrones" spēli; par tradīciju kļuvušais Ikgadējais atklātais Datorikas fakultates šaha turnīrs;  datorspēļu sacensību konkurss "Datorspēļu brīnums"; tradicionālā DF dzimšanas dienas balle.

Atbalsts
Paldies Datorikas dienu atbalstītājam SIA "DPA" par 1 553,98 eiro ieguldījumu!


Programmētāju diena 2013

Latvijas Programmētāju dienas mērķis ir pulcēt IT nozares profesionāļus, studentus, pasniedzējus, zinātniekus un popularizēt IT nozari studentu vidū, apmainīties ar pētījumu rezultātiem, veidot jaunus kontaktus, atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienu un turpinot jau 1986. gadā aizsākto tradīciju.

Latvijas Programmētāju dienas pasākumi šogad notika 5. un 6.decembrī. Latvijas Programmētāju dienas aktivitātēs kopumā iesaistījās ap 500 cilvēku. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, arī referātu priekšlasījumos šogad iesaistījās uzņēmumu pārstāvji, tas liecina par sadarbību ar nozari un iespējām attīstīt Latvijas Programmētāju dienas mērķi turpmākajos gados.

Paldies projekta atbalstītājiem: SIA "FMS Software" 2845,74 eiro, "Accenture" Latvijas filiāle 2 249,29 eiro, AS "RIX Technologies" 1 422,87 eiro, SIA "Datakom" 1 422,87 eiro.


LU EVF otrā konference projektu vadīšanā

Otrā zinātniskā konference projektu vadīšanas jomā Baltijā (Second international scientific conference on project management in the Baltic countries) norisinājās 2013. gada 11.-12. aprīlī.

Konferences mērķis ir nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju un veicināt zinātnisko novitāti projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu starp Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti un Vācijas Dortmundes Universitātes Ekonomikas fakultāti, kā arī celt LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana kapacitāti.


Atbalsts
Paldies SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par atbalstu konferences rīkošanai 1 710 EUR apmērā! 


LU BF vasaras skola Taizemē

Kopš 2008. gada Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Hidrobioloģijas katedrai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rajamangala University Taizemē.

Kopš sadarbības sākuma jau seši LU studenti ir piedalījušies  projektā, izstrādājot pētnieciskus darbus četru LU pasniedzēju vadībā Trang provincē, Taizemes dienvidos. Savukārt pieci Rajamangala University studenti un divi pasniedzēji ir piedalījušies divos pētnieciskos projektos Latvijā.

2009. gadā Rajamangala University prezidents ieradās Latvijā oficiālā vizītē un tika parakstīts sadarbības līgums ar LU. No Latvijas puses to parakstīja LU rektors Mārcis Auziņš.

2013. gada aprīlī trīs studenti (Emīls Rusovs, Rūta Rozenfelde, Rūta Pedece) un pasniedzējs/projekta koordinators Matīss Žagars Taizemē praksē apguva tropu jūras ekosistēmu funkcionēšanas pamatus.

Paldies par finansiālo atbalstu 2 150 eiro apmērā AS "RIX Technologies"! 


JF Ārvalstu tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēle Frankfurtē

LU Juridiskās fakultātes studentu komanda piedalījās sacensībās „Ārvalstu tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēle”, kuras norisinājās 2013. gada oktobrī Frankfurtē, Vācijā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte un tās studenti ik gadu piedalās vairākās starptautiskās tiesību studentu sacensībās — tiesu izspēlēs. Tomēr, tā kā šo izspēļu ir daudz un dalība tajās prasa ievērojamus līdzekļus — galvenokārt dalības maksu un izmaksas par aviobiļetēm un viesnīcu —, fakultāte par saviem līdzekļiem spēj nodrošināt dalību tikai dažās no šīm izspēlēm. Līdz ar to studentiem faktiski ir iespēja piedalīties tikai tajās izspēlēs, kurās fakultāte piedalās tradicionāli.

Taču laika gaitā pasaulē ir izveidotas arī vairākas citas aizraujošas un perspektīvas izspēles, turklāt tādās tiesību nozarēs, kuras apgūt Latvijā nav iespējams. Viena no šādām izspēlēm ir "Ārvalstu tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēlē". Šī izspēle apvieno divas tiesību nozares, par kurām Latvijā trūkst informācijas — starptautiskās investīciju tiesības un šķīrējtiesas process. Starptautiskās investīciju tiesības Latvijā pasniegtas netiek, savukārt kursi par strīdu risināšanu šķīrējtiesās nereti ir formāli, un tiem trūkst praktisku elementu. Neraugoties uz minēto, studenti šīs nozares vai vismaz to pamatus varētu apgūt, piedaloties minētajā izspēlē.


Atbalsts
LU fonda stipendiāts Artis Straupenieks 2013. gada aprīlī ziedoja līdzekļus 3 486,04 eiro apmērā komandas dalībai tiesu izspēlē. Paldies par sniegto atbalstu arī no ZAB "VARUL" 284,57 eiro apmērā, ZAB „Eversheds Bitāns” 426,86 eiro apmērā, ZAB „Sorainen” 284,57 eiro apmērā, ZAB „Kronbergs & Čukste” 142,29 eiro apmērā.


LU jauktā kora „Juventus” pavasara nakts koncerts

Latvijas Universitātes jauktā kora „Juventus” pavasara nakts koncerts kā jaunievedums pirmo reizi tika veidots 2012. gadā Pasaules Dabas fonda akcijas "Zemes stunda" ietvaros. 2013. gada 13. aprīlī koncerts norisinājās otro reizi un turpmāk plānots to ieviest kā kora tradīciju.

Pavasara nakts koncerts izceļas ar īpašo auru, kas skatītājam tiek radītā baznīcā, piepildot baznīcu ar sveču gaismu un mākslinieciski un muzikāli augstvērtīgu kora dziedājumu, tādējādi ļaujot skatītājam uz brīdi aizdomāties par neikdienišķām lietām un vērtībām.

Pavasara nakts koncerts 2013. gadā sniegts trīs dažādās vietās: divi ieskaņas koncerti notika Tukumā un Kuldīgā, un koncerts Rīgā, Sv. Pāvila baznīcā. Lai koncerts vēlā būtu pieejams maksimāli plašai auditorijai, to filmēja un ieraksts ievietots interneta vietnē: www.juventus.lv, kā arī paredzēta reprezentatīva materiāla sagatavošana DVD formātā.

Paldies koncerta atbalstītājam Indulim Krauzem par atbalstu 715 eiro apmērā! 


ELSA Latvijas piektā tiesas izspēle

Piektā tiesas procesa izspēle civiltiesībās notika no 2013. gada 15. aprīļa līdz 1. jūnijam. Projekta galvenā būtība ir dot tiesību studentiem iespēju aizraujošā un praktiskā formātā iegūt papildu zināšanas un praktiskās iemaņas, ļaujot viņiem izmēģināt savu veiksmi un spēkus pret citiem tiesību studentiem vadošo praktiķu un akadēmiķu priekšā.

Paldies Zvērinātu advokātu birojam "Sorainen" par atbalstu 430 eiro apmērā.

ELSA izsaka pateicību arī pārējiem izspēles atbalstītājiem - dalībniekiem un visiem, kas palīdzējuši organizēšanā, tai skaitā: rakstisko darbu vērtētājiem, izspēles tiesnešiem, Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei un tās studentu pašpārvaldei, Augstākajai tiesai, kā arī zvērinātu advokātu birojiem "J. Kārkliņa advokātu birojs", "Eversheds Bitāns", "Borenius" un ''O. Cers un J. Jurkāns'' par sniegto atbalstu.


LU EVF konference "New challenges of economic and business development – 2013"

Starptautiskās zinātniskās konferences "Jaunie biznesa un ekonomikas izaicinājumi – 2013" organizēšana šajā gadā notika no 9. līdz 11. maijam. Konferences mērķis ir apmainīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem un apspriest pētījumu risinājumu gaitu, iespējas un izaicinājumus.

Starptautiskā zinātniskā konference ar ārvalstu dalībnieku piedalīšanos ir svarīga augstākās izglītības sastāvdaļa. Konferences laikā tika apspriesti pētījumi, tajos izmantotās metodes, pētījumu organizēšanas īpatnības un oriģinālie risinājumi, kā arī diskutēts par turpmākiem kopīgiem pētījumiem ar ārvalstu kolēģiem, aprobētas attīstītās zinātniskās idejas un rezultāti, pētījumu rezultāti ir pieejami gan LU EVF fakultātes mājas lapā, gan arī publicēti papīra izdevumu veidā un ir pieejami bibliotēkās.

Paldies SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par sniegto atbalstu 1 450 eiro apmērā. 


Ekskursijas Latvijas Universitātē 2013. gada vasarā

Tiem ārzemju tautiešiem, kas 2013. gada vasarā iecerēja viesoties Latvijā, Latvijas Universitāte piedāvāja patvērumu no karstuma, kas valda laukā, augstskolas senās ēkas vēsajos mūros.

No 25. jūnija līdz 15. jūlijam LU Vēstures muzejs piedāvāja īpašas ekskursijas pa galveno augstskolas ēku, kuras laikā varēja iepazīties ar augstskolas vēsturi dažādos laikos, kā arī apmeklēt unikālo vēsturisko 19. gadsimta studentu karceri un aplūkot Rīgu no Latvijas Universitātes jumta platformas.

Ekskursijām bija nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu un ieejas maksa 1,42 eiro vai pret ziedojumiem.


LU studentu programmēšanas komandu dalība starptautiskās sacensībās (ACM ICPC)

LU programmēšanas komandas ik gadu piedalās ACM ICPC programmēšanas sacensībās, ar katru gadu arvien uzlabojot savus panākumus.

2012. gadā LU komanda bija vienīgā ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas komanda, kas iekļuvusi šo prestižo sacensību finālā (līdz šim neviena Latvijas komanda to nebija panākusi) un 112 pasaules stiprāko komandu konkurencē, ieguva dalīto 18.vietu, kas ir izcils rezultāts.

2013./2014. gadā LU komandas piedalīsies starptautisko studentu programmēšanas komandu atlases sacensībās, lai cīnītos par iespēju iekļūt fināla sacensībās.

AS "Exigen Services Latvia" atbalsts ceturtdaļfinālam Minskā 2013. gada oktobrī 2 850 eiro apmērā un dalībai Sanktpēterburgā - 2 850 eiro apmērā.


LU Dabaszinību centra radoši eksakts pasākums - nometne

Radoši eksakts pasākums Latvijas Universitātē kā balva 2012./2013. sezonas e-konkursa laureātiem dabaszinātnēs un matemātikā norisinājās 2013. gada 17.-19. jūnijā Rīgā.

Pasākuma galvenais mērķis bija īstenot pasākumu kompleksu labākajiem DZM IC skolēnu konkursa dalībniekiem, 7. – 9. klases skolēniem, kā balvu, lai padziļinātu šo skolēnu interesi un palielinātu zināšanas, un prasmes fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, iepazītos ar LU, saskatot arī karjeras iespējas eksakto zinātņu jomā.

Skolēniem realizētas mācību un intereses veicināšanas nodarbības bija saistībā ar dabaszinātnēm un matemātiku: skaņas frekvenču pētīšana, izmantojot dažādus mūzikas instrumentus; skolēni iejutās vides eksperta lomā, pētot Mārupīti; piedalījās ražošanas procesā simulācijas spēlē „Fabrikants”; pētīja un veidoja Arhimēda ķermeņus; piedalījās foto orientēšanās aktivitātē, iepazīstot LU FMF un tās apkārtni un citas aktivitātes.

Nometnei atbalstu sniedza arī SIA "Armgate" 285 eiro apmērā - paldies!


LU "Jauno datoriķu universitāte"

Pasākuma "Jauno datoriķu universitāte" mērķis ir veicināt vidusskolēnu interesi par datorikas studijām un piedāvāt iepazīties un izmēģināt savus spēkus ar šo jomu saistītajos uzdevumos; audzināt potenciālos tautsaimniecības speciālistus.

Pasākumd "Jauno datoriķu universitāte" ir jauna tradīcija LU Datorikas fakultātē, kas ik gadu tiks papildināta gan ar atraktīviem uzdevumiem, gan ar lekcijām, lai rosinātu piedalīties skolēnus no visas Latvijas.                                                

Paldies par sniegto atbalstu "Jauno datoriķu universitātes" izveidē un uzturēšanā AS "4finance", kas 2013./2014. ak. g. sniedz 14 230 eiro lielu atbalstu. 


"Mans Doms” vitrāža

Ar mērķi atbalstīt Rīgas Doma jaunās vitrāžas "Ar degsmi par brīvu Latviju” izveidi projekta "Mans Doms” ietvaros LU fonds 2013. gadā iniciatīvu atbalsta ar 1 450 eiro.

 

Mūsdienīgi risinājumi dabaszinātnēs

LU fonda "Friends of the University of Latvia" valde 04.07.2013. pieņēma lēmumu novirzīt no mecenāta John Driehaus sniegtā kopējā 10 000 USD atbalsta daļu - 7 500 USD apmērā projektam „21. gadsimta izglītības prasībām atbilstoši risinājumi dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas topošo pedagogu un talantīgo skolēnu mācību vajadzībām LU. I kārta”, ko realizē LU FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (DZM IC). 

Foto no atklāšanas pasākuma


Spānijas un Japānas vēstniecību dāvinājumi LU Botāniskajam dārzam dārza svētkos "Rīgas Puķu balle 2013"

"Rīgas Puķu Balle 2013" norisinājās LU Botāniskajā dārzā no 4. līdz 7. jūlijam. Ar Spānijas Karalistes vēstniecības Latvijā atbalstu tapa 18. gs. spāņu botāniķa Hosē Selestino Mutis augu zīmējumu izstāde, bet ar Japānas vēstniecības Latvijā atbalstu - Bonsai koku izstāde.          

Foto no "Rīgas Puķu balles 2013"


40. Starptautiskais Automātu, valodu un programmēšanas kolokvijs

No 8. līdz 12. jūlijam Latvijas Universitātē pirmo reizi Latvijā norisinājās ikgadējā Eiropas teorētiskās datorzinātnes asociācijas biedru konference - Starptautiskais Automātu, valodu un programmēšanas kolokvijs (40th International Colloquium on automata, languages and programming, ICALP 2013), kurā piedalījās dažādu datorzinātnes pētniecības virzienu zinātnieki no visas Eiropas.

Atbalstu sniedza SIA "Qubalt" 2 000 eiro apmērā un "Accenture" Latvijas filiāle 1 450 eiro apmērā.


LU un LMT Datorzinātņu dienas

Latvijas Universitātes sporta un atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes novadā no 5. līdz 7. augustam norisinājās "LU un LMT Datorzinātņu dienas". Konferencē piedalījās studenti un pasniedzēji no dažādām Latvijas augstskolām, dažām ārzemju augstskolām, kā arī zinātnisko institūtu pārstāvji.

Konferences mērķis bija veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

Plašāk par konferenci: www.datorzinatnudienas.lu.lv


Atbalsts
Datorzinātņu dienas atbalstīja SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 4 300 eiro apmērā.


LU Datorikas fakultātes izlaidums

LU Datorikas fakultātes izlaidums 2013. gadā notika 1. jūlijā LU Lielajā aulā. Izlaiduma galvenais mērķis ir apsveikt absolventus ar viena svarīga dzīves posma noslēgumu. Absolventus apsveica gan DF dekāns, gan pasniedzēji, gan viesi.

Katram absolventam tika uzdāvināta neliela dāvaniņa – atstarotājs ar Datorikas fakultātes simboliku, kam ir gan praktiska, gan simboliska nozīme. Absolventi tika iemūžināti kopīgā fotogrāfijā pie Brīvības pieminekļa.

Atbalsts
Paldies atbalstītājam AS "RIX Technologies" par sniegto atbalstu izlaidumā un DF saliedēšanās seminārā, sniedzot kopā 1 450 eiro!


LU DF studentu – aktīvistu saliedēšanās seminārs

LU Datorikas fakultātes (DF) saliedēšanās semināra galvenais mērķis ir saliedēt LU Datorikas fakultātes studentu aktīvistus, kas nodarbojas ar dažādu pasākumu organizēšanu, pārrunāt gaidāmo lielo DF studentu rīkoto pasākumu norisi 2013. gadā, sastādīt tehniskos plānus un scenārijus.

Saliedēšanās seminārā piedalījās 14 dalībnieki – fakultātes dekāns un sabiedrisko attiecību speciāliste un 12 aktīvie fakultātes studenti, kas organizē dažādus pasākumus un piedalās fakultātes sabiedriskās dzīves veidošanā.


Atbalsts
Paldies atbalstītājam AS "Rix Technologies" par sniegto atbalstu DF saliedēšanās seminārā un DF izlaidumā, sniedzot kopā 1 450 eiro!


Testēšanas poligons eksperimentālo būvrisinājumu testēšanai

2012. gadā aizsāktajam LU Fizikas un matemātikas fakultātes projektam "Testēšanas poligons eksperimentālo būvrisinājumu testēšanā izvietošanai LU Botāniskajā dārzā" 2013. gadā atbalstītāju pulkam "graudā" piepulcējas vēl divi uzņēmumi, nododot lietošanā pētniecības aprīkojumu un ierīces.

SIA "Indutek" projektā piedalās, iesaistoties ar pieciem ventilācijas, gaisa apsildes un dzesēšanas iekārtu komplektiem 5 165,02 eiro vērtībā (ar PVN) un SIA "Ricon AC" „ūdens – gaiss” tipa siltumsūkņa aparatūras komplektu 4 847,72 eiro (bez PVN) vērtībā. Paldies!


Akadēmiskā konference „Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē” un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošana

Latvijas Universitātes fonds un biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” (LATINA) 2013.-2014. gadā sadarbojas akadēmiskās konferences „Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē” un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošanas projektā, kuru organizē LATINA.

Preses konference par akadēmiskās konferences «Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē» rezultātiem (fotogalerija).

Preses konference par akadēmiķa J. Stradiņa jubilejai veltīto forumu 10. decembrī (fotogalerija).


Atbalsts
Paldies projekta atbalstītājiem: SIA "Saules Aptieka" 2 845,74 eiro apmērā, BTA Insurance Company SE 1 422,87 eiro apmērā, SIA "Inbokss" 2 845,74 eiro apmērā, AS "SEB Banka" 1 422,87 eiro apmērā, AS "Olainfarm" 2845,74 eiro apmērā, SIA "LMT" 711,44 eiro apmērā, Andris Grūtups personīgi 1 422,87 eiro, ZAB "Borenius" 996,01 eiro apmērā, SIA "L&T" 2 134,31 eiro apmērā, AS "Dzintars" 1 422,87 eiro apmērā.


„Ekselences balva 2013”

„Ekselences balvas” mērķis ir ar plašu Latvijas sabiedrības, tajā skaitā, uzņēmēju atbalstu sekmēt dabaszinātņu un matemātikas izglītības reformas ilgtspēju, popularizējot profesionālu un inovatīvu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju darbu mācību stundā.

„Ekselences balva” tiek piešķirta ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas skolotājiem (kopā četriem skolotājiem), kuri starp citiem balvas pretendentiem sevi pierādījuši kā profesionālākos. Pretendentus „Ekselences balvai” izvirza skolu vadība, pašvaldības, augstskolas, uzņēmumi, asociācijas un citas juridiskas institūcijas.

"Ekselences balvas" pasniegšanas ceremonija (fotogalerija).


Atbalsts
Paldies atbalstītājiem 2013. gadā: biedrībai Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (Letera) 1 565,16 eiro apmērā, SIA "Metrum" 1 935,11 eiro apmērā, SIA "Tenachem" 1565,16 eiro apmērā, Normundam Bergam personīgi 1 422,87 eiro apmērā, SIA "Lielvārds" par 19 skolotājiem "Promethean Academy" kursiem un „Lielvārds” Digitālās bibliotēkas dāvanu kartēm par kopējo summu 2 641,01 eiro apmērā.


LU Karjeras centra viessemināri

AS „Swedbank” 2013. gadā atbalsta LU Karjeras centra rīkotos viesseminārus un ekspertu lekcijas 700 eiro apmērā.

Datorikas dienas Latvijas Universitātē

Datorikas dienu Latvijas Universitātē mērķis ir tradīcijas izkopšana un studentu saliedēšana, atzīmējot fakultātes izveidošanās gadadienu. Nedēļā no 12. līdz 16. martam Datorikas fakultātē norisinājās dažādi studentu organizēti pasākumi, lai parādītu, cik interesanti ir datorikas studenti un veicinātu datorikas studentu atpazīstamību Latvijas Universitātē.

Datorikas dienas tika atklātas ar Datorikas fakultātes studentu fotogrāfiju izstādi „Ārpus rāmjiem”, kurā bija aplūkojamas studentu fotogrāfijas par tēmām „Mans oriģinālākais datora izmantošanas veids” un „Uz ko es pierunāju savu pasniedzēju?” un svētku torti. Notika arī studentu pašpārvaldes organizēts LU Skaitļošanas tehnikas un Informātikas muzeja apmeklējums un norisinājās erudīcijas konkurss „LU Zinību kauss”, kurā piedalījās pārstāvji ne tikai no DF, bet arī citām LU fakultātēm. Pasākums bija skatāms arī tiešraidē LU portālā.

Datorikas dienu ietvaros  notika arī tradicionālais ikgadējais atklātais šaha turnīrs un ikgadējā pasākumā „400 sekundes” dalībnieki diskutēja par tēmām: „Ko es gribētu izdarīt pirms pasaules gala?”, „Ko es darīju pirms DF?” un „Kā būtu, ja nebūtu datoru?”, vakarā norisinājās karaoke vakars, kurā piedalījās gan DF, gan citu fakultāšu studenti.

Datorikas dienas tika noslēgtas ar pasākumu LU Mazajā aulā, kura ietvaros tika apbalvoti Datorikas fakultātes pasniedzēji nominācijā „Visdažādāko izteikumu krājums”, notika dažādi konkursi un dejas.

Datorikas dienas Latvijas Universitātē norisinājās pateicoties SIA "DPA" atbalstam 2 850 eiro apmērā.


LU Programmēšanas komandas sagatavošana Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālam

Pateicoties AS „Exigen Services Latvia”, SIA „Datakom” un Roberts Blumberga, Latvijas Goda konsula Ilinojas štatā atbalstam Latviju pārstāvošai Latvijas Universitātes (LU) komandai šogad, gatavojoties Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību (ACM ICPC) finālam, bija iespēja doties uz augsta līmeņa treniņnometni Petrozavodskā, Krievijā, sagatavoties un doties uz pašām finālsacensībām.

Sacensību finālā, kas no 14. līdz 18. maijam norisinājās Varšavas Universitātē, Polijā, LU komanda 112 pasaules labāko komandu konkurencē ieguva dalītu 18. vietu, piecu stundu laikā atrisinot 5 sacensību uzdevumus.

Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensības norisinājās jau 36. reizi, Latvija finālā tika pārstāvēta pirmo reizi, līdz šim neviena Latvijas komanda nebija iekļuvusi šo sacensību finālā. LU studentu programmēšanas komandas „unusual” sastāvā bija Eduards Kaļiņičenko, Jevgēnijs Vihrovs un Normunds Vilciņš.

Pasaules studentu programmēšanas sacensības (ACM ICPC) ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē, kurās piedalās studenti. Dažāda līmeņa reģionālajās sacensībās piedalījās 25 016 studenti, vairāk kā 8 500 komandu, pārstāvot 2 219 universitātes no 85 valstīm. Fināla sacensībās iekļuva labākās 112 komandas.


Atbalsts
Paldies mecenātiem, kas atbalstīja LU komandas gatavošanos Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālam: AS „Exigen Services Latvia” (4 300 eiro),  SIA „Datakom” (2 850 eiro) un Robertam Blumbergam (2842,90 eiro).


Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkurss

Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar Accenture Latvia un Tieto Latvia organizē konkursu labākajiem Latvijas akreditētajās augstskolās izstrādātajiem datorikas (informātikas) studentu bakalaura un maģistra darbiem, kuri izstrādāti 2012. gadā.

Konkursā piedalīties aicināta ikviena Latvijā akreditēta augstākās izglītības institūcija, kas pēc saviem ieskatiem var iesniegt konkursam augstskolā izstrādātos 1-3 labākos bakalaura un 1-3 labākos maģistra darbus. Darbus konkursam varēs iesniegt no 4. jūnija līdz 4. jūlijam.

Iesniegtos darbus vērtē žūrija, kuru veido iesniegto darbu zinātniskie vadītāji (atsevišķi bakalaura darbu un atsevišķi maģistra darbu vadītāji). Žūrijas locekļi nevērtē paša vadītus darbus un darbus, kuri iesniegti no augstākās izglītības institūcijas, kas ir žūrijas locekļa ievēlēšanas vieta akadēmiskajā amatā.

Trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un šo darbu vadītāji saņems stipendijas. Konkursā paredzētas arī stipendijas katras augstskolas labākajiem darbiem. Stipendiju kopējais apjoms ir 3 450 lati. Konkursa rezultātu izziņošana un laureātu apbalvošanas notiks 2012. gada oktobrī konferencē „Informācijas tehnoloģija: zinības un prakse”, kuras ietvaros laureāti prezentēs savus darbus.

Projekts tiek veidots, lai motivētu studentus izstrādāt kvalitatīvus bakalaura un maģistra darbus, ko novērtē ne tikai darba vadītāji, bet arī citu augstskolu mācībspēki. Projekta ietvaros labākie darbi tiks apbalvoti ar vienreizējām stipendijām, tādā veidā motivējot arī nākamā gada studentus censties un radīt kvalitatīvus un inovatīvus darbus.

Atbalsts
Projektu atbalsta SIA "Tieto Latvia" (3 560 eiro) un Accenture Latvijas filiāle (3 560 eiro). 


„Run for Education” akcija, atbalstot sportu Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Fonds iesaistījās Atea Services & Software akcijā „Run for Education”, kas norisinājās Nordea Rīgas maratona ietvaros 20. maijā. 

Atea Services & Software  sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu aicināja Latvijas Universitātes studentus un mācībspēkus piedalīties maratonā, skrienot Atea komandā ar saukli „Run for Education”, par katru noskrieto kilometru Atea ziedoja Latvijas Universitātei 1,42 eiro izglītības kvalitātes celšanai. 

Latvijas Universitātes skrējēji kopā noskrēja 2 331 kilometru, tādā veidā ar 3 316,71 eiro atbalstot LU Sporta Servisa centra darbību 2012. gadā.

Skrējienam kopā bija reģistrējušies 304 dalībnieki, kas pārstāvēja Latvijas Universitāti.

Atea ziedotie līdzekļi tiks izlietoti LU Sporta servisa centra vajadzībām 2012. gadā - stipendijām, pasniedzējiem, izbraukumu spēlēm, treniņu nodarbībām, apmācībām.

  


„Mans Doms” koncerts „Ar Domu par rītdienu”

2012. gada 3. maijā plkst. 21.15 Doma laukumā notika neatkarības dienas ieskaņas koncerts "Ar domu par rītdienu", kurā uzstājās Latvijā iemīļoti jaunās paaudzes mūziķi.

Koncerts tiešraidē tika translēts Latvijas Televīzijā, un tā laikā mūziķi aicināja skatītājus ziedot barikāžu laikam veltītai vitrāžas izveidei Doma baznīcā. Koncertu organizēja sabiedriskā kustība "Mans Doms", kuras mērķis ir atjaunot Rīgas Doma sabiedrisko nozīmību, piešķirot šim izcilajam arhitektūras un vēstures piemineklim jaunu un mūsdienīgu vērtību. 

Latvijas Universitātes fonds sniedza atbalstu 1 450 eiro apmērā.


XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde

2012. gada aprīlī norisinājās XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde. Tās ir ķīmijas sacensības Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vidusskolas skolēniem ar mērķi uzlabot skolēnu iemaņas praktisko un teorētisko ķīmijas uzdevumu risināšanā un sagatavot skolēnus Starptautiskajai ķīmijas olimpiādei.

Pēc XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiādes rezultātiem tiek atlasīta katras valsts komanda dalībai starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. Tāpat olimpiādes mērķi ir stimulēt ķīmijā ieinteresētu skolēnu aktivitātes, neatkarīgi un radoši risinot ķīmijas uzdevumus, kā arī veicināt starptautiskus sakarus ķīmijā.

Šogad Latvijai jāorganizē divdesmitā – jubilejas – Baltijas olimpiāde. Par Latvijā notiekošās Baltijas olimpiādes organizētāju ir izvēlēta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte. Katra no Baltijas valstīm reizi trijos gados rīko Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi kādā no savām universitātēm.

XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiādes norisi atbalsta SIA „Fudeks” 570 EUR apmērā.


LU kapacitātes stiprināšana antropoloģijas nozarē 2012

Antropoloģijas nozare Latvijā un LU ir jauna un jāstiprina kā resurss, veicinot studiju programmu konkurētspēju un atverot tās spējīgiem antropologiem Eiropas un pasaules mērogā.

LU iegūs ne tikai spēcīgu un ārvalstu studentus piesaistīt spējīgu programmu, bet ļaus uzlabot mācību procesu kopumā, ieviešot citu valstu akadēmisko pieredzi mācību procesā.

Projektam no 2012. gada jūnija līdz 2013. gada jūnijam Latvijas Komercbanku asociācija sniedza atbalstu 11 400 eiro apmērā.


LU Datorikas fakultātes izlaidums

2012. gada jūnijā notika jau ceturtais LU Datorikas fakultātes izlaidums. Katru gadu Datorikas fakultāti absolvē vairāk nekā 200 jauno speciālistu, kas uzsāk savas darba gaitas un ar fakultātē iegūtajām zināšanām veido gan karjeru, gan parāda fakultātes un Latvijas Universitātes vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.

Izlaidums ir atsevišķa dzīves posma noslēgums gan studentiem, gan pasniedzējiem, jo nākas šķirties ar cilvēkiem, ar kuriem ir pavadīti kopā četri vai vairāk gadi, tāpēc Datorikas fakultāte vēlas, lai katram absolventam paliek labas atmiņas gan par fakultāti, gan universitāti kopumā.

LU Datorikas fakultātes izlaiduma rīkošanai atbalstu sniedza AS "RIX Technologies" 1 312,80 eiro apmērā.


Futbola skola "METTA"

Futbola skola "METTA" ir biedrība, kas tika dibināta ar mērķi, lai caur futbolu realizētu ieceri: Ģimene - Futbols - Izglītība. Latvijas Universitāte ir ciešākais FS "METTA" ideju atbalstītājs un projektu līdzautors.

Projekta mērķis ir atbalstīt talantīgus jaunus cilvēkus, kas apvieno augstāko izglītību ar sportu visaugstākajā līmenī. Ilgtermiņa uzdevums ir futbolam kopīgi ar Universitāti realizēt ideju par veselīgu un izglītotu sabiedrību.

Futbola komadnas "FS METTA/Latvijas Universitāte" kodolu veido Latvijas Universitātē jau studējoši studenti un skolēni, kas savas mācības domā turpināt Latvijas Universitātē. Futbola stipendijas saņem puiši, kas parādījuši labāko sniegumu gan laukumā, gan mācībās.

Futbola skolu "METTA" 2012. gadā atbalstīja AS „4finance” 42 686 eiro apmērā, Nordea Bank Finland Plc. 10 000 eiro apmērā. Paldies!


Basketbola klubs „Latvijas Universitāte”

Basketbola klubs „Latvijas Universitāte” startē Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā. Atbalsts projektam ļauj attīstīt LU basketbola komandu, veicināt jauno sportistu izglītošanu un pilnveidot basketbola meistarību, paralēli projektam tiek rasta iespēja izmaksāt LU Basketbola stipendiju.

Pateicoties atbalstam, spēlētāji tiek nodrošināti ar diviem treneriem, fiziskās sagatavotības treneri, fizioterapeitu, regulāru trenažieru zāles apmeklēšanu un pats galvenais – spēlēt basketbolu visaugstākajā Latvijas līmenī.

AS „Swedbank” 2012./2013. ak. gada sezonā atbalsta basketbola klubu 8 850 eiro apmērā, SIA "Telcom" - 2 850 eiro apmērā,  "Veselības centrs 4" -  4 300 eiro apmērā un SIA "Papyrus" 978,08 eiro apmērā.


LU jauno mūzikas grupu konkurss 2012 "Hadrons"

Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkurss 2012 "Hadrons" norisinājās no 2012. gada 9. aprīļa līdz 18. maijam. To  organizēja LU Studentu padome, Latvijas Universitātes radio NABA (FM 93,1) un LU Preses centrs sadarbībā ar O!Karti.

Konkurss notika jau septīto gadu un kopumā tajā dalību pieteica vairāk nekā 150 grupas. Šī gada uzvarētājs - "Nepilngadīgā Anna".

Iepriekšējo gadu uzvarētāji - „Starmetis”, „Das Sonntags Legion”, „The Movies” (tagad „Tribes of the City”), „Ēnu kaleidoskops” - pēc tam izdevuši arī albumus un kļuvuši pazīstami ne tikai Latvijā.

LU jauno mūzikas grupu konkursu 2012 "Hadrons” atbalstīja SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 2 150 eiro apmērā. 


Čehijas un Japānas vēstniecību dāvinājumi LU Botāniskajam dārzam dārza svētkos "Puķu balle 2012"

Latvijas Universitātes Botāniskā dārza 90 gadu jubilejas dārza svētku "Rīgas Puķu balle 2012" ietvaros Čehija un Japāna dāvināja savas ekspozīcijas, kas bija apskatāmas visiem svētku apmeklētājiem.

Čehija dāvināja sešus rožu stādus, savukārt Japāna - 20 Bonsai kociņus, kurus atveda no Polijas komplektā ar konsultantu/kopēju.

Foto no "Rīgas Puķu balles 2012"


LU radio "NABA"

Latvijas Universitātes radio „Naba” pirmo reizi ēterā izskanēja 2002. gada 1. decembrī un ir dzirdama galvaspilsētā un tās apkārtnē 93,1 FM frekvencē, savukārt pasaulē to iespējams klausīties internetā – www.radionaba.lv.

Radio „Naba” nedēļas laikā klausītājiem piedāvā 42 tematiskos un muzikālos raidījumus, kas tiek veidoti sadarbībā ar nozares profesionāļiem. Radio „Naba” par savu mērķauditoriju uzskata 17 – 35 gadus vecus, domājošus cilvēkus, studējošus vai studēt gribošus, kuri vēlas dzirdēt ko vairāk par standarta komercproduktu gan mūzikā, gan informācijā.

Paldies AS „Swedbank” par atbalstu 2012. gadā 1 450 eiro apmērā!


DF ikgadējais studentu aktīvistu saliedēšanās seminārs

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes projekta mērķis ir saliedēt Datorikas fakultātes studentus – aktīvistus, kas nodarbojas ar dažādu pasākumu organizēšanu. Seminārs norisinājās 2012. gada 3. augustā Saulkrastos.

Pasākuma rezultātā dalībnieki nonāca pie kopīgiem problēmu risinājumiem gaidāmajiem pasākumiem un raisīja diskusijas par studentu iesaisti fakultātes sabiedriskajā dzīvē.

DF studentu aktīvistu saliedēšanās semināra rīkošanai atbalstu sniedza AS „RIX Tehnologies” (110,07 eiro apmērā). Paldies!


LU un LMT Datorzinātņu dienas 2012

No 6. līdz 8. augustam Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, norisinājās otrās „LU un LMT Datorzinātņu dienas”. Trīs dienu konferencē piedalījās 73 dalībnieki no piecām Latvijas, divām ārvalstu augstskolām, kā arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta pārstāvji.

Konferences mērķis bija veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

Konferencē tika apskatītas aktuālas datorzinātnes tēmas: kvantu skaitļošana, bezvadu sensoru tīkli un datorinženierija, attēlu atpazīšana, programminženierija, mākslīgais intelekts, tīmekļa zinātne un datorlingvistika. Tika prezentēti pasaules atzinību guvušie Latvijas zinātnieku rezultāti kvantu skaitļošanā un dots ieskats tīmekļa zinātnē, kas pēta tīmekli kā sarežģītu fenomenu, kura izpēte sniedzas pāri vienas zinātnes nozares robežām.

Konferenci atbalstīja SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 4 300 eiro apmērā.


LU Datorikas fakultātes "Pirmsaristotelis 2012"

Datorikas fakultātes pirmkursnieku iepazīstināšanas pasākums „Pirmsaristotelis 2012” tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt un saliedēt Datorikas fakultātes jaunos pirmā kursa studentus vēl pirms studiju sākuma, iepazīstināt viņus ar fakultāti, Latvijas Universitātes tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas.

Šis pasākums Datorikas fakultātē tika iedibināts 2010. gadā, kad pirmo reizi pirmkursnieki pirms Aristoteļa svētkiem tika aicināti piedalīties pasākumā savā fakultātē – noklausīties pasniedzēju un studentu uzrunas, sagatavot saukļus un plakātus Aristoteļa gājienam un iepazīties savā starpā. Šāds pasākums ir ļoti nepieciešams, jo tas rosina pirmā kursa studentos piederību savai fakultātei un universitātei kopumā.

Ar neformālās komunikācijas palīdzību tiek veidotas gan studentu savstarpējās, gan studentu un mācībspēku attiecības, kas vēlāk atvieglo arī studiju procesu.

"Pirmsaristotelis 2012" tika rīkots, pateicoties “Accenture” Latvijas filiāles atbalstam 6 400 eiro apmērā.


Sigurda Lindiņa novēlētie līdzekļi LU Juridiskajai fakultātei

Savā testamentā Sigurds Lindiņš atvēl līdzekļus „Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānam, izlietošanai fakultātes vajadzībām un labumam”.

„Pieņemu, ka viņš atcerējās tās skaistās jaunības dienas brīvajā Latvijā, bezbēdībā un neizārdītā ģimenē - raugoties sološā nākotnē sasniegt izvēlēto, kļūt par juristu un strādāt savā zemē. Tad nāca smagie likteņa sitieni un viss, kas bija iecerēts, sabruka. Viņš palika studijas nenobeidzis, kas laikam grauza, kaut nekad to nepieminēja. Tā sāpe sirdī varbūt motivēja kaut ko ziedot jaunības sapņiem,” stāsta Sigurda Lindiņa atraitne Laima Eleonora Lindiņa, kura dzīvesbiedra novēlējumu fakultātei šobrīd vēl papildinājusi ar saviem līdzekļiem.

Juridiskā fakultāte atradusi veidu, kā savu bijušo studentu vienmēr paturēt gaišā piemiņā. Izmantojot Sigurda Lindiņa testamentā atvēlētos līdzekļus, 2012. gadā īstenota iecere iekārtot sēžu zāli un tajā izveidot fakultātes dekānu galeriju. Līdzīgi kā Latvijas Universitātes Senāta zāles sienas rotā bijušo rektoru attēli, tā tagad jaunatklātā fakultātes Sēžu zālē apzināta Juridiskās fakultātes vēsture un aplūkojami tās dekāni, bet bijušā studenta piemiņai izvietota piemiņas plāksne.

Turpmāk mecenāta atvēlētos līdzekļus paredzēts izmantot taisnības dievietes Temīdas bronzas statuju izveidei, lai apbalvotu studentus – tiesu izspēļu laureātus.

Atbalsts
2000. gadā Sigurds Lidiņs novēlēja 4 555 eiro.


Testēšanas poligons eksperimentālo būvrisinājumu testēšanā izvietošanai LU Botāniskajā dārzā

20. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Fonds parakstīja sadarbības līgumu ar būvuzņēmumu "RE&RE" par atbalstu Latvijas Universitātes projektam, kura ietvaros LU Botāniskajā dārzā tiks izveidots testēšanas poligons ar īpašām celtnēm, kuru būvniecībā tiks izmantotas un testētas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas būvkonstruckijas, risinājumi, izejmateriāli, procesi utml.

Šis ir pirmais šāda veida projekts Latvijā, kas padziļināti un kvalitatīvi analizē būvniecības procesā izmantotās tehnoloģijas un materiālus no tie piemērotības Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, energoefektivitātes un energo patēriņa aspekta.

Projekta mērķisir identificēt un izstrādāt tādus Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas ārējo norobežojošo konstrukciju risinājumu, kas galvenokārt veidoti no vietējām izejvielām, un ļauj nodrošināt termiskā komforta apstākļus telpās ar pēc iespējas mazāku energopatēriņu. “RE&RE motivācija iesaistīties šajā projektā ir ļoti pamatota - ilgtspējīga un energoefektīva būvniecība ir virziens, uz kuru iet visa būvniecības nozare, un Latvijai šajā virzienā ir lielas iespējas.

RE&RE jau ir ticis tālu, bet nenoliedzami izejmateriālu un konstrukciju risinājumu piemērotība, ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ļauj nodrošināt cilvēkiem un videi piemērotas dzīves un darba platības. Līdzīgi kā uztura speciālisti iesaka mums ēst mūsu reģionā audzētus dārzeņu un augļus, mēs kā būvnieki varam apgalvot -  jāmeklē mūsu klimatiskajiem apstākļiem, temperatūras svārstībām un ģeogrāfiskajām īpatnībām piemēroti risinājumi, kas šeit ražoti vai attīstīti. Izpētot un pārzinot dažādus materiālus, to īpašības un izmaiņas Latvijas klimatā, inženieri, arhitekti un mēs - būvnieki - varēsim ļoti precīzi piemērot materiālus, paaugstinot energoefektivitāti, ēkas ilgtspēju kopumā, cilvēku dzīves kvalitāti un harmoniju apkārtējā vidē,” skaidro Didzis Putniņš, RE&RE ģenerāldirektors.

Projekta ietvaros tiks uzceltas 5 būves-stendi, ar identiskiem parametriem, kas celti no būtiski atšķirīgiem materiāliem. Prioritāte ir materiāli, kas ir veidoti no vietējām izejvielām un/vai tiek ražoti Latvijā un/vai tiek pietiekami plaši Latvijā lietoti būvniecības praksē. Visām modeļēkām ir vienādi logi, durvis, pārsegumi  un apkures/dzesēšanas sistēmas, kā arī vienāda gaisa apmaiņas intensitāte. Visi stendi tiek novietoti ārā vienādos apstākļos  – LU Botāniskā dārza teritorijā.

“Šis ir ilgtermiņa projekts, kas ilgst kopumā divus gadus un ļauj mums izprast būvrisinājumu izmaiņas un dinamiku. Rezultātā mēs varēsim sagatavot objektīvu un praksē pamatotus ieteikumi un rekomendācijas  būvnozares praktiķiem, ražotājiem,  likumdevējiem LR normaītvo dokumentu pilnveidošanai un  rīcības plānam “gandrīz” nulles patēriņa ēkas, ko virza Eiropas energoefektivitātes direktīvas. Aiz visiem šiem terminiem un testiem slēpjas mūsu galvenais, ilgtermiņa ieguvējs - cilvēks un vide,” paredzamos projekta rezultātus raksturo projekta vadītājs Dr. fiz. Andris Jakovičs,  LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija.

Atbalsts
Piecu būvstendu vērtība ir 13 735,95 eiro.


Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” realizēts, sadarbojoties kompānijai „Japan Tabacco International”, Latvijas Universitātes (LU) fondam un LU senioru klubam.

Lai LU Senioru klubam materiālie līdzekļi nebūtu šķērslis pilnvērtīgai dzīvei un uzsākto aktivitāšu turpināšanai, kā arī jaunu aktivitāšu attīstīšanai, no kā iegūtu maksimāls sabiedrības locekļu skaits, uzsākts projekts, kas ietver aktivitātes trīs gadu garumā. Šis ir projekta realizācijas otrais gads. Projekta ietvaros notiek senioru dalība kultūras, mākslas, izglītības apguves pasākumos, izbraukuma lekcijās, pieredzes apmaiņā, diskusijās un dažādās apmācību programmās.

LU Senioru apvienība ir universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi.

Atbalsts projektam 2012. gadā - 9 960,10 eiro.


Daumanta Gaiļa 85 gadu atceres koncerts

2012. gadā Indulis Krauze sniedza atbalstu LU kora "Juventus" Daumanta Gaiļa 85 gadu atceres koncertam 284,57 eiro apmērā.


Konference "ECOBALT 2012"

“EcoBalt” konference ir veltīta vides un ekoloģijas problēmām, kontekstā ar problēmu risinājumiem vides sakoptības jomā.

Projekta īstenošana ir gan zinātnieku un lietišķo speciālistu tikšanās, lai kompleksi analizētu ar vides aizsardzību saistītas problēmas, gan jauno speciālistu un studentu iesaiste konferences norisē un tās organizēšanā, veicinot sabiedrības informētības uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību vides izglītībā.

Konferenci atbalstīja SIA "Armgate" 1 450 eiro apmērā.


LU Studentu teātris

LU fonds 2012. gada rudenī aicināja jaunos mecenātu stipendiātus atbalstīt LU Studentu teātri un ziedot teātra jauniestudējumam „Otello”. Kopā saziedoti 1 337,50 EUR!

Paldies stipendiātiem: Valdim Balceram, Jevgēnijam Vihrovam, Evitai Berķei, Artim Straupeniekam, Līgai Dzenītei, Dāvidam Alksnim, Līgai Saulītei, Jurim Ķibildam, Jānim Cepurītim, Normundam Ūdrim, Jānim Broņkam, Lindai Reneslācei, Leldei Titavai, Guntaram Rēbokam,  Normundam Celmiņam, Zanei Rutkovskai, Stellai Tarvidai, Dainai Kosītei, Audrim Ločmelim, Justīnei Savitska, Aleksandrai Peištarei, Danai Kalniņai-Zaķei, Elizabetei Folkmanei, Mārtiņam Balodim, Mārcim Rublānam, Elizabetei Vāravai, Maksimam Ivanovam, Rudītei Losānei, Krišjānim Bušam, Itai Romanauskai, Elīnai Švernai, Artim Ozoliņam, Mārai Antenišķei, Sergejam Mihailovam, Eduardam Baķim, Sergejam Ivanovam, Oskaram Smoļakam un anonīmajiem ziedotājiem.

Pateicībā par LU Fonda stipendiātu ziedotajiem 1 337,50 eiro jauniestudējumam "Otello", LU Studentu teātris 10. decembrī aicinā savus atbalstītājus, absolventus un draugus uz īpašu teātra izrādi "Vārdu sakot - kino" - paldies teātrim!


II Farmakoloģijas konference

2012. gada 20.-21. aprīlī Rīgā norisinājās otrā starptautiskā konference farmakoloģijā "Mērķējot uz šūnu regulācijas mehānismiem" (Targeting cellular regulatory systems).

Atbalsts
Paldies AS "Olainfarm" par sniegto atbalstu 430 eiro apmērā!


ĶF "Ziemassvētku brīnumu gaidot!"

Ķīmijas fakultātes aktivitāte „Ziemassvētku brīnumu gaidot!” notika pirmo reizi, pasākumu cikls tika rīkots pēc studentu pieprasījuma, jo trūkst informācijas par studijām ārpus Latvijas, darba iespējām ķīmijas nozarē, kā arī vēlmi attīstīt labdarību fakultātē.

Pasākumu cikla ietvaros veicināta fakultātes mācību spēku un studentu labāku saskarsme un saliedētība, informēti fakultātes studenti par studijām ārpus Latvijas robežām, veicināta studentu labdarība studentu un mācību spēku vidū, attīstīta erudīcija, kā arī paplašināts studentu redzesloks ar darba iespējām  ķīmijas jomā, zinātniskajā darbā, jaunu zināšanu iegūšana, jaunu tradīciju veidošana.

Atbalsts
Paldies SIA "Armgate" par 570 eiro atbalstu!


LU Medicīnas fakultātes Diagnostikas darba stacija

2012. gada 30. novembrī, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas telpās svinīgi tika atklāta LU Medicīnas fakultātes (MF) Diagnostikas darba stacija. Šī darba stacija izveidota pateicoties LU fonda finansējumam, kas piešķirts LU fonda pavasarī izsludinātā projektu konkursa "Latvijas Universitātes labākais projekts 2012" ietvaros.

LU Medicīnas fakultātes (MF) Diagnostikas darba stacija paredzēta ortopēdisko un radioloģisko attēlu interpretācijai, ko izmanto traumatoloģijā un ortopēdijā, ārstniecības studentu apmācībai un zinātnisko darbu izstrādei.

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumatologs ortopēds un LU MF prof. Konstantīns Kalnbērzs: „Diagnostikas darba stacijas izveide ir nozīmīgs ieguldījums LU MF ārstniecības studentu praktisko un zinātnisko darbu izstrādē, kuru pamatā ir ortopēdiskie mērījumi. Lietojot datorizētu mērījumu sistēmu, studenti varēs analizēt dažādus klīniskos gadījumus, un veikto darbu apraksti saglabāsies vienotā datu bāzē, lai lektors varētu novērtēt studenta veikumu un vajadzības gadījumā kopīgi salīdzināt pirms un pēcoperācijas klīnisko ainu. Vēlāk digitāli saglabātos materiālus varēs izmantot starptautiski nozīmīgu zinātnisko publikāciju veidošanai.”

Pateicoties sniegtajam atbalstam 5 000 latu apmērā, realizēta pirmā darba stacijas kārta, iegādātas primāri nepieciešamās lietas. Tās tālākai attīstīšanai LU MF plānojusi piesaistīt papildu finansējumu.

Darba staciju veido dators ar paplašinātu atmiņas apjomu, kas ļaus veidot ilggadīgu klīnisko gadījumu datu bāzi, saņemt un nosūtīt izmeklējumus no citiem slimnīcas datoriem, kā arī medicīniski sertificēti monitori ar maksimālu izšķirtspēju, kas dod iespēju vienlaikus aplūkot divas projekcijas vai salīdzināt divus, dažādos laikos veiktus izmeklējumus. Tajā ietilpst arī printeris skeneris, kas paredzēts publikāciju un mācību materiālu drukāšanai, iepriekš izdarītu pierakstu digitalizācija, kā arī datu apraides un pierakstu komunikāciju sistēma RIS.

Darba stacijas pilnvērtīga darba nodrošināšanai ir plānots iegādāties arī Ortopēdisko mērījumu licenci – medicīniski sertificētu, starptautiskiem standartiem atbilstošu mērījumu programmatūru, kas ir savietojama ar slimnīcas radioloģiskās digitālās datu bāzes sistēmu PACS, lai iegūtos datus no slimnīcas datu bāzes varētu autonomi apstrādāt.


Latvijas Programmētāju diena 2012

Latvijas Programmētāju diena ir stipra tradīcija Latvijas Universitātē, kas zināma ne tikai DF studentiem un pasniedzējiem, bet arī citu augstskolu pārstāvjiem un nozares pārstāvjiem.

Projekta ietvaros tika pulcēti gan esošie studenti un mācībspēki, gan absolventi, gan seniori – cilvēki, kas nodrošināja datorzinātnes attīstību Latvijā. 

Latvijas Programmētāju dienas pasākumu ietvaros notika gan Lēdijas Adas Lavleisas stipendijas, gan Čarlza Bebidža balvas laureātu apbalvošana, referātu priekšlasījumi par jaunākajiem DF studentu un pasniedzēju sasniegumiem zinātnē, kā arī balle, kurā piedalījās gan studenti, gan pasniedzēji, gan absolventi un viesi.

LU Daudznozaru bibliotēkā tika atklāta izstāde „28 * šis un tas par programmēšanu Latvijā”,  kurā bija apskatāmi gan Latvijas Programmētāju dienu foto albumi, kas veidoti jau kopš 1986. gada, kā arī dažādi ar programmēšanas vēstuli saistīti eksponāti.

Atbalsts
Paldies atbalstītājiem - SIA "Tieto Latvia", "Accenture" Latvijas filiāle (850 eiro apmērā) un AS "RIX Technologies"! Projekta kopējās izmaksas - 3 658,74 eiro.

 

Atbalsts basketbola klubam „Latvijas Universitāte”

Basketbola klubs „Latvijas Universitāte” startē Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā. Atbalsts projektam ļauj attīstīt LU basketbola komandu, veicināt jauno sportistu izglītošanu un pilnveidot basketbola meistarību, paralēli projektam tiek rasta iespēja izmaksāt LU Basketbola stipendiju.

Pateicoties atbalstam, spēlētāji tiek nodrošināti ar diviem treneriem, fiziskās sagatavotības treneri, fizioterapeitu, regulāru trenažieru zāles apmeklēšanu un pats galvenais – spēlēt basketbolu visaugstākajā Latvijas līmenī.

AS „Swedbank” 2011./2012.gada sezonā atbalsta basketbolu klubu 11 450 eiro apmērā, savukārt SIA „TelCom” sniedz atbalstu projektam 2 850 eiro   apmērā.

  

Nike - atbalsts sporta apģērba iegādei.

Veselības centrs-4 – atlaides dažādām procedūrām, sporta zāles izmantošanai.

Turkish Airlines – izlozes balvām.


Antropologa piesaiste studiju kvalitātes uzlabošanai

Antropoloģijas nozare Latvijā un LU ir jauna un jāstiprina kā resurss, veicinot studiju programmu konkurētspēju un atverot tās spējīgiem antropologiem Eiropas un pasaules mērogā.

LU iegūs ne tikai spēcīgu un ārvalstu studentus piesaistīt spējīgu programmu, bet ļaus uzlabot mācību procesu kopumā, ieviešot citu valstu akadēmisko pieredzi mācību procesā.

Projekta rezultātā ar stipendijas palīdzību tiks piesaistīts viens antropologs ar doktora grādu. Stipendijas saņemšanas laikā antropologs veiks pilnas slodzes akadēmisko darbu, apmācot studentus un piesaistot līdzekļus pētniecībai, kas nākamajā gadā pasniedzējam ļaus iekļauties starptautiskos pētnieciskos projektos un atbilstoši normatīviem paralēli veikt studiju darbu.

Projekta aktivitātes:

 • Studentu apmācība un iesaistīšana tautsaimniecībai nozīmīgu pētījumu veikšanā; pētniecības un datu publiskas prezentācijas prasmju apgūšanā. Studenti formulēja un veica pasniedzēja pārraudzītu studiju darbu - pētījumu par jauniešu finanšu lietpratību 2012. gada pavasara semestrī. Šādi tika pielietotas ekonomikas antropoloģijā gūtās teorētiskās pieejas un pētījuma metodoloģijas zināšanas.  Pētījuma prezentācija tik gatavota ar Latvijas Komercbanku asociācijas komunikāciju ekspertiem, kas konsultēja prezentācijas prasmēs. Studenti praktizēja viedokļa izklāstu un debates mediju klātbūtnē. 
 • Pasniedzēju piesaiste programmas tēmu daudzveidošanai – patēriņa antropoloģija, antropoloģijas metodes, Eiropas etnogrāfija, migrācija, reliģijas antropoloģija. Antropoloģijā liela nozīme ir pētnieciskajai pieredzei, tāpēc daudzveidīga pieredze un etnogrāfiskie ir svarīgs studiju priekšnosacījums.
 • 2011. gada pavasara semestrī viesdocents Paolo Gaibazzi pasniedza četrus kursus: Pieredze,  patība, rīcībspēja, Vizuālā antropoloģija un Etnogrāfiskais kino maģistra līmeņa studentiem, Ekonomikas antropoloģija bakalaura līmeņa studentiem. Stipendija ļāva uzlabot kursu viengabalainību, izstrādāt e-resursus un metodiskos materiālus, kā arī izstrādāt grupu projektus ekonomikas antropoloģijas studentiem finanšu pārvaldības jomā „ Dzīves finansēšana: naudas menedžmenta prasmes un nozīmes mūsdienu Latvijā”, analizējot dažādu sociālo grupu naudas menedžmentu.
 • Atbalsts divu studentu pētījumiem finanšu lietpratības kursā.          
 • Atbalsts viespasniedzējiem starptautisku publikāciju veidošanā. Publikācijās pie autorības norādīta LU antropoloģijas studija katedra, šādi veidojot gan starptautisku atpazīstamību, gan programmu akadēmisko reitingu.
 • Pētījumu pieteikumu sagatavošana.Gareth Hamilton strādā kā asistents pie starptautiskas doktora studiju programmas antropoloģijā ar LU kā galveno koordinatoru.

Projektu "LU kapacitātes stiprināšana antropoloģijas nozarē, programmas konkurētspējas uzlabošana 2011.gada jūnijs - 2012. gada jūnijs" atbalsta Latvijas Komercbanku asociācija 11 400 eiro apmērā un Igo Cals 640,29 eiro apmērā.


Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” realizēts, sadarbojoties kompānijai „Japan Tabacco International”, Latvijas Universitātes (LU) Fondam un LU senioru klubam.

Lai LU Senioru klubam materiālie līdzekļi nebūtu šķērslis pilnvērtīgai dzīvei un uzsākto aktivitāšu turpināšanai, kā arī jaunu aktivitāšu attīstīšanai, no kā iegūtu maksimāls sabiedrības locekļu skaits, uzsākts projekts, kas ietver aktivitātes trīs gadu garumā. Šis ir projekta realizācijas otrais gads. Projekta ietvaros notiek senioru dalība kultūras, mākslas, izglītības apguves pasākumos, izbraukuma lekcijās, pieredzes apmaiņā, diskusijās un dažādās apmācību programmās.

LU Senioru apvienība ir universitātes ilggadīgu mācībspēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk nekā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies un vēlas saglabāt saites ar LU, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi.


LU Datorikas fakultātes "Pirmsaristotelis 2011"

Datorikas fakultātes pirmkursnieku iepazīstināšanas pasākums „Pirmsaristotelis 2011” tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt un saliedēt Datorikas fakultātes jaunos pirmā kursa studentus vēl pirms studiju sākuma, iepazīstināt viņus ar fakultāti, Latvijas Universitātes tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas.

Šis pasākums Datorikas fakultātē tika iedibināts 2010. gadā, kad pirmo reizi pirmkursnieki pirms Aristoteļa svētkiem tika aicināti piedalīties pasākumā savā fakultātē – noklausīties pasniedzēju un studentu uzrunas, sagatavot saukļus un plakātus Aristoteļa gājienam un iepazīties savā starpā. Šāds pasākums ir ļoti nepieciešams, jo tas rosina pirmā kursa studentos piederību savai fakultātei un universitātei kopumā. Ar neformālās komunikācijas palīdzību tiek veidotas gan studentu savstarpējās, gan studentu un mācībspēku attiecības, kas vēlāk atvieglo arī studiju procesu."Pirmsaristotelis 2011" tika rīkots, pateicoties “Accenture” Latvijas filiāles atbalstam 6 400 eiro apmērā.

  

  


LU „Zinātnes kafejnīcas 2011"

Zinātnes popularitāte sabiedrībā nav sevišķi augsta. Sabiedrībai kopumā nav skaidrs, ka tieši zinātnes sasniegumi ir kardināli uzlabojuši iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projekta galvenā jēga ir popularizēt zinātnes sasniegumus un to ieguldījumu sabiedrības labā.

Ar dažādām Latvijā vai pasaulē aktuālām tēmām zinātnes kafejnīcas pasākuma laikā tiek izdiskutētas iespējas un nākotnes perspektīvas dažādiem sabiedrībai aktuāliem vai interesantiem jautājumiem, piemēram, ģenētiski modificētā pārtika, alternatīvās enerģijas, roboti u.c. pasākums ir lieliska reklāma LU zinātniskajiem sasniegumiem un mūsu zinātnieku kompetences demonstrējums.
 

LU „Zinātnes kafejnīcas” notiek regulāri jau kopš 2005. gada, katru gadu noorganizējot 6 – 8 pasākumus. Zinātnes kafejnīcas organizē LU Akadēmiskais departaments, pateicoties mecenātu līdzekļiem. LU "Zinātnes kafejnīcas 2011" atbalstīja SIA "Latvija Statoil" (3 560 eiro) un AS "Swedbank" (1 450 eiro).

 

  


Programmētāju diena 2011

2011. gada 9. decembrī notika LU Datorikas fakultātes rīkotā "Programmētāju diena 2011". Jau tradicionāli pasniegta lēdijas Adas Lavleisas stipendija labākajai LU Datorikas fakultātes studentei un Čarlza Bebidža balva labākajam studentam, kā aizvadīti referātu lasījumi par aktuālām datorikas tēmām un noslēgumā - balle.

Par godu izcilā matemātiķa un Latvijā pirmā Skaitļošanas centra dibinātāja profesora Eižena Āriņa 100 gadu jubilejai Latvijas Programmētāju dienas ietvaros atklāta izstāde „Par daļēji nepārtrauktām funkcijām: profesoram Eiženam Āriņam – 100”. Izstādi varēja aplūkot LU Daudznozaru bibliotēkā.


Atbalsts
Latvijas Programmētāju dienu šogad atbalsta SIA „FMS Software” (2 850 EUR apmērā) un AS „RIX Technologies” (1826,37 EUR apmērā).


LU un LMT Datorzinātņu dienas

No 2011. gada 8. līdz 10. augustam Latvijas Universitātes sporta un atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes novadā, LU sadarbībā ar Latvijas Mobilo Telefonu (LMT) un Rīgas Tehnisko universitāti pirmo reizi rīkoja "LU un LMT Datorzinātņu dienas". Konferences mērķis ir veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

Projektā piedalījās 65 dalībnieki no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferencē piedalījās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskolas, Transporta un sakaru institūta, Ventspils Augstskolas, Vidzemes Augstskolas, National Tsing Hua University pārstāvji.

LMT projektu atbalstīja 4 300 eiro apmērā.

  


Starptautiskā konference "Ķīmijas izglītība 2011"

LU Ķīmijas fakultātes Didaktikas centra projekta „Starptautiskā konference "Ķīmijas izglītība 2011"” mērķis ir akcentēt Latvijas Universitātes lomu ķīmijas izglītības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšanā Latvijā un ķīmijas zinātnes sasniegumu popularizēšanā mūsu valstī un ārzemēs.

Šī ir ikgadēja konference, kas LU Ķīmijas fakultātē notika jau septīto reizi. Ar šādas konferences starpniecību realizēta ideja, ka tieši LU (Ķīmijas fakultāte, Ķīmijas didaktikas centrs tā ietvaros) ir vadošais un virzošais spēks, kas veic pētniecisku, metodisku darbu Latvijā, kā arī pārzina galvenās ķīmijas izglītības tendences un virzību pasaulē.

Konferences darba gaitā tiek apkopota, zinātniski apstrādāta, sistematizēta un pedagoģiskajā praksē aprobēta informācija, kas tiek nodota tālāk esošajiem un topošajiem Latvijas ķīmijas skolotājiem. Tiek iepazīta ārvalstu pieredze, nests pasaulē Latvijas Universitātes vārds, akcentēta LU loma ķīmijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

LU Ķīmijas fakultātes didaktikas centra projektu "Starptautiskā konference "Ķīmijas izglītība 2011" atbalsta SIA „Armgate” 2 850 eiro apmērā.


Atbalsts Latvijas Universitātes radio darbībai 2011

Latvijas Universitātes radio „Naba” pirmo reizi ēterā izskanēja 2002. gada 1. decembrī un ir dzirdama galvaspilsētā un tās apkārtnē 93,1 FM frekvencē, savukārt pasaulē to iespējams klausīties internetā – www.radionaba.lv.

Radio „Naba” nedēļas laikā klausītājiem piedāvā 42 tematiskos un muzikālos raidījumus, kas tiek veidoti sadarbībā ar nozares profesionāļiem. Radio „Naba” par savu mērķauditoriju uzskata 17 – 35 gadus vecus, domājošus cilvēkus, studējošus vai studēt gribošus, kuri vēlas dzirdēt ko vairāk par standarta komercproduktu gan mūzikā, gan informācijā.Ar AS „Swedbank” atbalstu (2 850 eiro apmērā) īstenoti nedēļas oriģinālkonkursi.


LU jauno mūzikas grupu konkurss 2011

Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkurss 2011 tika rīkots sadarbībā ar O!Karti. Konkursā drīkstēja piedalīties tikai tās grupas, kurās vismaz viens dalībnieks ir Latvijas Universitātes students un kuras nav noslēgušas līgumus ar mūzikas ierakstu kompānijām un nav izdevušas oficiālus albumus. Šogad konkursā pārstāvētas bija gandrīz visas LU fakultātes.

Jauno mūzikas grupu konkursam kopumā bija pieteikusies 21 grupa, no kurām žūrija 2. kārtā izvirzīja sešas labākās. Konkursa fināls norisinājās 12. maijā „NabaKlab” (Z.A.Meierovica bulv. 12, Rīgā). Konkursa vērtēšanas kritēriji: izpildījums, ideju novitāte un oriģinalitāte, skatuves tēls u.tml.

II kārtas koncertā uzstājās „Vecpilsētas dziedātāji” (Humanitāro zinātņu fakultāte, Bioloģijas fakultāte un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), „MonkeyRocks” (Sociālo zinātņu fakultāte), „Inlay” (Humanitāro zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), „Lie Lie Sister” (Vēstures un filozofijas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), „Vārds vietā” (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte) un „Starmetis” (Medicīnas fakultāte).

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma atzinības rakstus un balvas, pirmās vietas ieguvējam papildus tiks piešķirts ieraksta laiks studijā un iespēja uzstāties  studentu svētkos „Aristotelis 2011“ š.g. 4. septembrī. Šogad uzvarēja grupa „Starmetis”.


Atbalsts
Projektu „LU jauno mūzikas grupu konkurss 2011” atbalsta LMT 2 150 eiro apmērā.


ASV tiesneses lekcija LU Juridiskajā fakultātē

2011. gada 17. oktobrī LU Juridiskajā fakultātē norisinājās tiesneses Ilanas Daimondas Rovneres (Ilana Diamond Rovner) vieslekcija par tiesībsargājošo iestāžu darbu ASV un tiesu sistēmu kopumā.

Ilana Rovner dzimusi Rīgā, bet II Pasaules kara laikā ar vecākiem emigrējusi uz ASV. Tur ieguvusi juridisko izglītību un šobrīd pilda tiesneša pienākumus ASV Apelācijas tiesā. Tiesnese saņēmusi neskaitāmus apbalvojumus par izciliem panākumiem savā profesionālajā darbībā. Par godu I.Rovner viņas vārdā arī nosaukta apelācijas procesu imitējoša tiesas procesa izspēle studentiem un jaunajiem juristiem.

Tiesneses Ilanas Daimondas Rovneres (Ilana Diamond Rovner) vieslekcijai LU Juridiskajā fakultātē atbalstu sniedza Roberts Blumbergs 1388,44 eiro apmērā.


Atbalsts Japānas zemestrīcē cietušajiem

2011. gada 11. martā Japānā notika spēcīga zemestrīce, kas izraisīja postošus cunami Japānas piekrastē. Tās stiprums bija 9,0 balles pēc Rihtera skalas. Tā bija spēcīgākā zināmā zemestrīce Japānas vēsturē un viena no piecām zināmajām spēcīgākajām zemestrīcēm pasaulē. Zemestrīcē gāja bojā vismaz 15 707 cilvēki.

Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju programma aicināja ziedot, lai atbalsītu Japānas zemestrīcē cietušos. Latvijas Universitāte ir Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas biedre jau kopš 2002. gada. Līdz šim Nippona fonda stipendijas ir ieguvuši kopumā 80 LU maģistrantūras un doktorantūras studenti.

Atbalstu Japānas zemestrīcē cietušajiem sniedza: Zane Balode, Ilona Baumane- Vītoliņa, Anita Čerpinska, Česlavs Gržibovskis, Līga Irbe, Ivars Lācis, Elīna Līce, Austra Ločmele, Edgars Oļehnovičs, Agnese Rusakova, Laura Uzule, Aigars Vītiņš, Latvijas Universitātes Fonds. Kopā tika saziedoti 700 eiro.


E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skola

Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas projekta „Jauno speciālistu skola” mērķis ir aktualizēt problemātiku jautājumu lokā "Vide. Veselība. Drošība" – atbildība vienam par otru, par sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.

Jauno ģeogrāfu skolas darbība balstās uz unikālu E. Birznieka izstrādātu konkursu metodiku, kas vērsta uz Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšanu, izglītošanu un ievirzīšanu dabas un sociālo, it īpaši ģeogrāfijas jomā. Dažādas grūtības pakāpes, izziņas līmeņa un tematikas konkursi visa mācību gada garumā pulcē no 90 – 120 jauno ģeogrāfijas interesentu no visiem Latvijas novadiem.

Mācību gada laikā Jauno ģeogrāfu skola rīko apmēram astoņas aizraujošas un azartiskas klātienes intelektuālsacensības – konkursus par dažādām ar ģeogrāfiju saistītām tēmām. Īpaši tiek akcentēta ģeogrāfijas zinātņu ciešā saistība ar citām zinātnes un kultūras nozarēm. Ļoti lietderīgi pasākumi tiek organizēti brīvdabā, kur tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas un praktiskās iemaņas praksē.

Informācija par Jauno ģeogrāfu skolas aktivitātēm, nodarbībām un brīvdabas pasākumiem mājas lapā jgs.lv.

SIA „Latvija Statoil” sniedza atbalstu 700 eiro apmērā.


VIII IOSTE Centrālās un Austrumeiropas simpozijs

IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) Centrālās un Austrumeiropas reģiona simpozijs (priekšsēdētājs prof. V. Lamanauskis, Lietuva) notiek regulāri katru otro gadu, un katrreiz to organizē cita valsts. Latvijā šis simpozijs notiks pirmo reizi, tā organizēšana uzticēta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Simpozija mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību un ķīmijas izglītības attīstību Latvijā, nodrošinot kvalitatīvu simpozija norisi. Simpozija norisinās no 30.11. līdz 03.12.2011.

Simpozijs paredz teorētisko un praktisko zināšanu pilnveidi, konceptuālu pētījumu rezultātu ieviešanu praksē dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā. Tā kā simpozijā ir izteikuši vēlēšanos piedalīties galvenokārt ķīmijas izglītības speciālisti, šajā simpozijā tiks nolasīti ap 20 referāti par dažādiem inovatīviem risinājumiem tieši ķīmijas didaktikā. Bez tam jāuzsver atsevišķo dabaszinātņu nozaru (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) cieša saistība, kas kopā veido jauniešiem vispusīgu dabaszinātnisko pasaules izpratni. Simpozijā paredzami dalībnieki no Latvijas, postpadomju valstīm, kā arī no Vācijas, Somijas, Čehijas un citām Eiropas valstīm.

Atbalsts
Simpozija norisi atbalsta SIA "Fudeks" 700 eiro apmērā.


LU Datorikas fakultātes izlaidums 2011

2011. gada 30. jūnijā notika trešais Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes izlaidums (iepriekš Datorikas fakultāte bija Fizikas un matemātikas fakultātes sastāvā). Katru gadu Datorikas fakultāti absolvē vairāk nekā 200 jauno speciālistu, kas uzsāk savas darba gaitas un ar fakultātē iegūtajām zināšanām veido gan karjeru, gan parāda fakultātes un Latvijas Universitātes vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.

Izlaidums ir atsevišķa dzīves posma noslēgums gan studentiem, gan pasniedzējiem, jo nākas šķirties ar cilvēkiem, ar kuriem ir pavadīti kopā četri vai vairāk gadi, tāpēc Datorikas fakultāte vēlas, lai katram absolventam paliek labas atmiņas gan par fakultāti, gan universitāti kopumā.

LU Datorikas fakultātes izlaiduma rīkošanai atbalstu sniedza AS "RIX Technologies" (939,04 eiro apmērā).

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes projekta mērķis ir saliedēt Datorikas fakultātes studentus – aktīvistus, kas nodarbojas ar dažādu pasākumu organizēšanu. Seminārs norisinājās 2011.gada 23. jūlijā Saulkrastos, tajā piedalījās 20 studenti.

Datorikas fakultāte ir jauna un studentu pašpārvalde vēl tikai iegūst pasākumu organizēšanas pieredzi, tāpēc ir svarīgi nodrošināt aktīvākajiem studentiem iespēju veidot komandu, būt vienotākiem, tādējādi veidot veiksmīgākus pasākumus fakultātē. Pasākuma galvenā būtība ir palīdzēt studentiem sadarboties.

Atbalsts
DF studentu – aktīvistu saliedēšanās semināra rīkošanai atbalstu sniedza AS „RIX Tehnologies” (134,92 eiro apmērā).


DF studentu – aktīvistu saliedēšanās seminārs

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes projekta mērķis ir saliedēt Datorikas fakultātes studentus – aktīvistus, kas nodarbojas ar dažādu pasākumu organizēšanu. Seminārs norisinājās 2011. gada 23. jūlijā Saulkrastos, tajā piedalījās 20 studenti.

Datorikas fakultāte ir jauna un studentu pašpārvalde vēl tikai iegūst pasākumu organizēšanas pieredzi, tāpēc ir svarīgi nodrošināt aktīvākajiem studentiem iespēju veidot komandu, būt vienotākiem, tādējādi veidot veiksmīgākus pasākumus fakultātē. Pasākuma galvenā būtība ir palīdzēt studentiem sadarboties.

Atbalsts
DF studentu – aktīvistu saliedēšanās semināra rīkošanai atbalstu sniedza AS „RIX Tehnologies” (134,92 eiro apmērā).


Pētījums izglītībai

2011. gadā SIA "TNS Latvia" sniedza atbalstu inovatīvam pētījumam izglītības attīstības veicināšanai Latvijā.

Pētījums noritēja asoc. prof. Jāņa Ikstena vadībā.

LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā

2010.gada pavasarī aizsākās Latvijas Universitātes Senioru apvienības (kluba) ilgtermiņa projekts "Latvijas Universitātes senioru kluba (apvienības) integrācija modernā sabiedrībā" (2010.-2012.gads), kurš tiek realizēts ar "Japan Tabacco International" dāsno atbalstu.

2010.gadā seniori aktīvi darbojas vairākos moduļos: 1) mecenātisma vēstures un kultūras kursā, 2) angļu valodas kursā, 3) juridisko, finanšu un sociālo jautājumu kursā, 4) datorapmācības kursā. Noslēgumā - prezentācija par gada laikā iegūto un doto.

LU Senioru apvienība ir universitātes ilggadīgu mācību spēku un darbinieku biedrība, kas apvieno vairāk kā 300 brīvprātīgi iestājušos biedrus, kas pensionējušies no savas struktūrvienības un vēlas saglabāt saites ar to, justies kā pilnvērtīgi agrākā kolektīva locekļi un dzīvot pilnvērtīgu sabiedrisko dzīvi.

Atbalsts projektam 2010. gadā - 10 000 eiro.

 


„Microsoft Latvia” mācību telpas iekārtošana Datorikas fakultātē

21. decembrī LU Datorikas fakultātē, Raiņa bulvārī 19, atklāta jauna mācību un atpūtas telpa fakultātes studentiem, kurā  nodrošināta iespēja izmantot un piekļūt informācijas tehnoloģijām un radīta vide kopīgu projektu īstenošanai.

2010. gadā SIA „Microsoft Latvia” sniedza atbalstu projekta realizācijai 6 690 eiro apmērā.

  


Fizmatdienas 2010

"Fizmatdienām" LU Fizikas un matemātikas fakultātē ir senas tradīcijas - 2010. gadā tās atzīmēja 40. jubilejas reizi! Fizmatdienas ilga no 23. aprīļa līdz 3. maijam. Tās tradicionāli sākās ar Fizmatu gājienu, turpinājās ar sporta dienu, zolītes nakts turnīru un spēļu nakti, personību vakaru, zinātnes kafejnīcu, "Kamēr svaigs" turnīru, Fizmatu talku, filmu vakaru, laivu braucienu un "Gada aktīvists" apbalvošanu.

Paldies par atbalstu uzņēmumiem ALPINE PRO, Accenture Latvija, SIA "Adugs", AS "A8 Rīgas Zīmogu fabrika", AS "Reklāmdruka", "Valsts papīru spiestuve", pludmales sporta centrs "Brazil", "Törley", "Contex" un individuālajiem atbalstītājiem Dainai Taimiņai, Leonīdam Buliginam, Ivaram Lācim, Rihardam Rūmniekam un Jānim Vārnam!

Vairāk par "Fizmatdienām": www.fizmatdienas.lv 


Starptautiskās tiesības zinātņu studentu tiesas procesu izspēļu sacensības

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti 22.-24.aprīlī Hāgā piedalījās starptautiskajās tiesību zinātņu studentu tiesas procesu izspēļu sacensībās "Telders International Moot Court Competition" un 27 valstu konkurencē ieguva augsto 6. vietu.

Paldies komandas trenerim Mārim Lejniekam! Studentu dalību sacensībās finansiāli atbalstīja zvērinātu advokātu birojs "Sorainen" un zvērināts advokāts, šo sacensību 2002. gada dalībnieks, Daimārs Škutāns - paldies!


Dabaszinātņu dienas 2010

No 22. līdz 31. martam norisinājās "LU Dabaszinātņu dienas 2010", kuras rīkoja LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Dabaszinātņu dienas ir projekts, kura ietvaros notiekošajos pasākumos skolēni tiek rosināti izvēlēties studijas dabaszinātņu virzienos, kā arī tiek stiprinātas saites starp dabaszinātņu fakultātēm kopumā.

Paldies projekta atbalstītājiem: galvenajam atbalstītājam SIA "Cemex", atbalstītājiem AS "Latvijas valsts meži", SIA "Fazer maiznīcas", izdevniecībai "Pētergailis", Rock'n'Riga!


Žurnāls "Terra"

Latvijas Universitātes izdotais žurnāls "Terra" ir populārzinātnisks žurnāls plašam lasītāju lokam par dabaszinātnēm un jaunākajām tehnoloģijām Latvijā un pasaulē, iznāk jau kopš 2001.gada.

Paldies uzņēmumiem SIA "LU optometrijas centrs", SIA "Lattelecom", LU aģentūrai "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts", SIA "CIK-OPT" - Dzintrai Cikmačai, SIA „A un O Limbažu Optika” - Ivaram Ramānam un individuālajiem atbalstītājiem: Ivaram Lācim, Indrai Dedzei, Nataļjai Pinčukai, Gundaram Kuļikovskim, Aigai Švedei, Sandrim Lācim, Idai Jākobsonei, Ģirtam Dzeguzem, Jurim Pūcem, Lolitai Podiņai, Linardam Kovaļevskim, Leonīdam Buliginam, Skaidrītei Pakulei par iespēju žurnālu izdot arī 2010. gadā!

Iepazīties ar "Terra" žurnālu


LU Teoloģijas fakultātei - 90

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte 2010.gada 4.-13.februārī atzīmēja savas pastāvēšanas 90.gadadienu, tādējādi sekmējot gan Teoloģijas fakultātes un līdz ar to arī LU atpazīstamību sabiedrībā.

Pasākumu gaitā fakultāte aktualizēja tās nozīmīgumu un klātbūtni, akadēmisko un zinātnisko pienesumu LU darbībā ar dažādiem pasākumiem, no kuriem būtiskākie - dievkalpojums Mazajā aulā; Studentu dienā - radošā darbnīca, studentu pētījumu prezentācijas, kliņģeris un talantīgo studentu koncerts, dokumentālā filma „Ījaba ceļš” un diskusijas, sadziedāšanās un burziņš; konference „Reliģijas un zinātnes dialogs”; simpozijs; noslēgumā karnevāls „Mitoloģiskās vēlēšanas”.

Paldies dzimšanas dienas pasākumu atbalstītājam AD VERBUM!


Mūzikas CD "Requiem"

Sadarbojoties Latvijas Universitātes jauktajam korim "Juventus" un universitātes pūtēju orķestrim, 2008. gadā tika ierakstīts pirmais CD – Šeina Vudborna Roravas mesa korim un orķestrim. Nekomerciālais kompaktdisks saņēma daudzu mūzikas speciālistu atzinību visā pasaulē par ieraksta un māksliniecisko kvalitāti.

Vairāk par "Juventus": www.juventus.lv


Atbalsts pētnieciskā darba veikšanai juridiskajos jautājumos 2010

Projekta mērķis ir veikt pētniecisko darbu "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība internetā - tiesiskais regulējums ES un dalībvalstīs" (autori - Mārtiņš Dambergs un Katrīne Pļaviņa).


Datorikas fakultātes "Pirmsaristotelis 2010"

rojekta mērķis ir iepazīstināt un saliedēt LU Datorikas fakultātes jaunos pirmā kursa studentus vēl pirms studiju sākuma, iepazīstināt tos ar fakultāti, LU tradīcijām un iespējām, ko sniedz studijas.

Šis pasākums veido pirmo iespaidu par fakultāti un nodrošina pirmkursnieku iepazīšanos gan savstarpēji, gan ar mācībspēkiem. Galvenais ieguvums ir studenti, kas ciena un atbalsta Datorikas fakultātes un LU tradīcijas.

Pasākumu 2 850 eiro apmērā atbalstīja "Accenture" Latvijas filiāle.


Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas 2010

LU Datorikas fakultāte iedibinājusi tradīciju svinēt "Latvijas Programmētāju dienas", kuras ietvaros ir tradīcija godināt labākos studentus.

Ik gadu tiek apbalvota kāda studente ar pirmās programmētājas un angļu matemātiķes vārdā nosaukto Lēdijas Adas Lavleisas balvu, savukārt Čārlza Bebidža balva tiek piešķirta katra gada decembrī, atzīmējot pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čarlza Bebidža dzimšanas dienu labākajam studentam.

10. decembrī notikušo „Programmētāju dienu 2010” 3 560 eiro apmērā atbalstīja "Accenture" Latvijas filiāle.

  


Rīgas Juridiskās augstskolas diskusija starptautiskajās tiesībās

Rīgas Juridiskās augstskolas organizētā apaļā galda diskusija starptautiskajās tiesībās „Valstu atbildība: Latvijas tradīcija un aktuālie jautājumi” ievada regulāru diskusiju ciklu par teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem starptautiskajās tiesībās.

Diskusija 23. septembrī pulcēja atzītus šīs starptautisko tiesību nozares Latvijas ekspertus, kā arī starptautiski atzītus akadēmiķus un praktiķus.

Paldies Daimāram Škutānam par 1 000 eiro atbalstu diskusijas realizēšanā!

  


Grāmatas/albuma „Juventus 90 gadi” sakārtošana un izdošana

Grāmatas/albuma „Juventus 90 gadi” sakārtošana un izdošana uz kora 90. dzimšanas dienu.

Atbalstu grāmatas/albuma „Juventus 90 gadi” izdošanai sniedzis Indulis Krauze, kā arī Andris Krauze, Linda Vītola, Andris Teikmanis, Zanda Penēze, Jānis Bičevskis, Vija Saleniece, Liene Freivalde, Jānis Barbans, Jānis Zande, Ināra Penēze, Mārtiņš un Maija Bērzabindi, Austra Vītola, Dzidra Skrube, Maija Vanaga, Jānis Blūms, Sigma Ankrava, Ēvalds Urtāns, Andris Eglājs, Sandra Dinviete, Anda Ādamsone – Fiskoviča, Diāna Jautruma, Ulrika Plivča, Jānis Kincis, Sandra Štrause, Liene Stabinge, Vineta Silkāne, Centis Gercāns, Visvaldis Gercāns, Jānis Dreimanis. Atbalsta apmērs 5 400 eiro.


LU Datorikas fakultātes izlaidums 2010

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes absolventiem 2010. gada jūnijā-jūlijā dāvanām finansiālo atbalstu sniedza AS "RIX Technologies".

Paldies par sadarbību!


Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalauru un maģistru konkurss

Projekta mērķis ir atbalstīt datorikas studentu interesi pētniecībā, motivēt datorikas studentus izstrādāt kvalitatīvus un inovatīvus bakalaura un maģistra darbus, tādā veidā veicinot zinātnisko darbu kvalitātes līmeni nozarē.

Šādu projektu iepriekš vairākus gadus pēc kārtas īstenoja „Exigen Services Latvia”, bet 2010. gadā konkursa atbalstu pārņēma un veiksmīgi īstenoja uzņēmums „Tieto Latvia”.

Konkursam tika iesūtīti labākie katras augstskolas darbi, no kuriem tika apbalvoti paši labākie, tādējādi konkursa rezultātā noteikti labākie datorikas bakalaura un maģistra darbi valsts līmenī.