"Biosan" Pētniecības stipendija epidemioloģijā

Stipendija radīta 2020. gadā pēc mecenāta "Biosan" iniciatīvas, tā veicinot pētniecības attīstību Latvijas Universitātē (LU), kā arī atbalstot medicīnas studentu izaugsmi, uzsākot studijas jaunajā studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”.


Stipendija paredzēta: LU Medicīnas (MF) fakultātes maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” 1. kursa studentiem.

Stipendiju skaits: tiks precizēts.

Stipendijas apmērs:  tiks precizēts.

Stipendijas komisija: LU MF dekāns prof. Valdis Folkmanis (komisijas priekšsēdētājs), LU MF studiju programmas "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" direktore Liliāna Civjāne, mecenāta "Biosan" pārstāvis Andrejs Gaivoronskis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Pretendents nedrīkst būt darba attiecībās ar LU. Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. gadā - Inese Mauriņa, Zane Baltāne, Baiba Brikovska, Zanda Rozmane, Danija Maļceva 

2020./2021. akad. gadā - Inese Mauriņa