Richarda Zariņa piemiņas stipendija

Stipendija radīta 2013. gadā, tā godinot trimdas luterāņu garīdznieku Richardu Arturu Otto Zariņu (1913-2006). R. Zariņa piemiņas fonds (2013) radīts pēc viņa bērnu – Kristapa un Bertrama Zariņa, Antras Zariņas-Trašeres – iniciatīvas. ASV dzīvojošie mecenāti vēlas vairot un spēcināt tautiešu vidū pastāvošo izpratni par vēstures jautājumu nozīmīgumu Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgākos Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) studentus maģistra darba izstrādē.


Stipendijas paredzētas: LU VFF bakalaura studentam no 2. kursa vai maģistrantūras studentam.

Stipendijas apmērs: 3000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU VFF prof. Ēriks Jēkabsons, LU fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa un LU fonda izpilddirekotre Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Ieva Sila.

2022./2023. akad. gadā - Kristiāna Višņakova.

2021./2022. akad. gadā - Laura Kļaviņa

2020./2021. akad. gadā - Marina Solovjova. 

2019./2020. akad. gadā – Gundega Ziemele,

2018./2019. akad. gadā – Elīna Kļaviņa,

2017./2018. akad. gadā – Ginta Ieva Bikše,

2016./2017. akad. gadā – Beāte Lielmane,

2015./2016. akad. gadā – Zane Rozīte,

2014./2015. akad. gadā – Lelde Zemberga,

2013./2014. akad. gadā – Inna Gīle.