Richarda Zariņa piemiņas stipendija

Stipendija radīta 2013. gadā, tā godinot trimdas luterāņu garīdznieku Richardu Arturu Otto Zariņu (1913-2006). R. Zariņa piemiņas fonds (2013) radīts pēc viņa bērnu – Kristapa un Bertrama Zariņa, Antras Zariņas-Trašeres – iniciatīvas. ASV dzīvojošie mecenāti vēlas vairot un spēcināt tautiešu vidū pastāvošo izpratni par vēstures jautājumu nozīmīgumu Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgākos Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) studentus maģistra darba izstrādē.


Stipendijas paredzētas: Talantīgākajiem LU VFF vēstures maģistrantūras 2. kursa studentiem noslēguma darba izstrādei.

Stipendijas apmērs: 2 640 EUR/akad. gadā.
 


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Gundega Ziemele,

2018./2019. akad. gadā – Elīna Kļaviņa,
2017./2018. akad. gadā – Ginta Ieva Bikše
2016./2017. akad. gadā – Beāte Lielmane
2015./2016. akad. gadā – Zane Rozīte
2014./2015. akad. gadā – Lelde Zemberga
2013./2014. akad. gadā – Inna Gīle