Stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir rosināt akadēmisko izcilību un darbību sabiedrības labā LU Juridiskās fakultātes studentiem. 


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju vai maģistrantūras studentam.
Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” partneri Ieva Andersone un Lelde Laviņa, zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” biroja vadītāja Elīna Lūse, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Prasības, lai kļūtu par "Sorainen" stipendiātu:

  • Akadēmiskā izcilība (vidējā atzīme vismaz 8 + citi akadēmiski sasniegumi, piemēram, zinātniskas publikācijas, sasniegumi tiesu izspēlēs).
  • Dažādas darbības sabiedrības labā, piemēram, aktīva darbība nevalstiskās organizācijās, publikācijas par sabiedrībai nozīmīgām tēmām, it īpaši par ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzību, dažādību un sociālo iekļaušanu. 
  • Pretendents nestrādā pilnas slodzes algotu darbu studiju laikā.

Piesakoties stipendijai, pretendentiem ir jāiesniedz informācija par vidējo svērto atzīmi + CV, kurā ir norādīta atbilstība pārējiem kritērijiem.  


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. g. - Emīlija Branda

2021./2022. akad. g - Alina Dolgova.

2019./2020. akad. g. – Jānis Guoba.

2017./2018. akad. g. – Inita Čīma.

2016./2017. akad. g. – Ilze Ambrasa.