Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendija

Stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. 


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju (sākot no 2.kursa) un maģistrantūras studentiem.
Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis, LU Juridiskās fakultātes dekāne asoc. prof. Dr.iur. Anita Rodiņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendijas pētniecības tēmas:

  • LR tiesu sistēmas/procesa efektivizēšana,
  • Starptautiskais civilprocess (ar trešo valstu elementu),
  • Intelektuālā īpašuma tiesības digitālā vidē,
  • Jebkādas tēmas starptautiskajās privāttiesībās.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2017./2018. akad. g. – Inita Čīma.

2016./2017. akad. g. – Ilze Ambrasa.