Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendija

Stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. 


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju (sākot no 2.kursa) un maģistrantūras studentiem.
Stipendiju skaits: 1.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. prof. Dr.iur. Anita Rodiņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” partneris Agris Repšs, zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” pārstāve Elīna Lūse.


Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" stipendijas pētniecības tēmas:

  • LR tiesu sistēmas/procesa efektivizēšana,
  • Starptautiskais civilprocess (ar trešo valstu elementu),
  • Intelektuālā īpašuma tiesības digitālā vidē,
  • Jebkādas tēmas starptautiskajās privāttiesībās.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2017./2018. akad. g. – Inita Čīma.

2016./2017. akad. g. – Ilze Ambrasa.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.


 Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.