Rezistences rašanās audzēju terapijas rezultātā

Projekta ietvaros tiks izsekoti un raksturoti audzēja rezistento mikrošūnu veidošanās procesi laikā.

Pirmo reizi, izmantojot dzīvu šūnu konfokālās mikroskopijas iespējas un GFP, būs iespēja parādīt mikrošūnu veidošanās procesu un padziļināti noraksturot mikrošūnas (kurā makrošūnas cikla fāzē tās rodas, kādus marķierus mikrošūnas ekspresē un kad to spēja endocitotēt ir visaugstākā). Tomēr mikrošūnu veidošanās process un mikrošūnu raksturojums nav veikts. Tādēļ būtu svarīgi noteikt un izpētīt rezistento vēža šūnu populāciju terapijas ietekmē. Būtu svarīgi vairākām šūnu līnijām izsekot šūnu attīstības procesam pēc pielietotā stresa, izdalīt un pavairot terapijas rezistentās šūnas, jo iepriekšējos pētījumos ir novērota mikrošūnu endocitotiskā aktivitāte, kas liecina par šūnas spēju pārvarēt pielietoto terapiju. Šī pētījuma rezultātā, izmantojot konfokālo mikroskopiju, plūsmas citometriju tiktu parādītas terapiju rezistentās vēža šūnas, pret kurām būtu jāmeklē marķieri, kas ļautu tās identificēt organisma sistēmā (pelē, cilvēkā - audzējā, asinīs). 

Kopējās izmaksas: 47 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: Zane Simsone, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".

Vairāk par projektu