Anna Justīne Čakste-Rollins un Kāvušu Izglītības un kultūras fonds

Mecenāte Anna Justīne Čakste-Rollins (1936) dzimusi Rīgā. Viņas vectēvs bija Latvijas Republikas pirmais prezidents Jānis Čakste (1859-1927), bet tēvs Konstantīns Čakste (1901-1945) – tiesību zinātnieks, LU Juridiskās fakultātes profesors, politiķis, pretestības kustības dalībnieks 2. Pasaules kara laikā.

1944. gadā kopā ar māti Anastasiju un māsu Katrīni devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju. 1950. gadā Čakstes turpina bēgļu gaitas un nonāk ASV, kur apmetas uz dzīvi. Anna Justīne Čakste-Rollins uzsāk studijas Bostonas Universitātes angļu valodas un literatūras programmā, tomēr tās nepabeidz, jo salaulājas ar ASV armijas virsnieku Eiženu Streipu un pārceļas uz dzīvi Vācijā. Ģimenē piedzimst trīs bērni. Pēc dienesta Vācijā visa ģimene pārceļas atpakaļ uz ASV, un Anna Justīne atsāk studijas Kalifornijas Universitātē ekonomikas un tieslietu jomā ar specializāciju – nodokļi un nekustamie īpašumi.

1994. gadā aizsākas sadarbība ar LU rektoru Juri Zaķi, un tiek dibināta pirmā stipendiju programma Latvijā – "Ceļamaize". 2013. gadā kļuvusi par LU Goda biedru.

Annas Justīnes Čakstes-Rollins vēlējums stipendiātiem: „Man ir gandarījums palīdzēt studentiem iegūt izglītību – tā ir mūsu valsts nākotne. Izglītota sabiedrība un izglītoti pilsoņi spēs spodrināt Latvijas vārdu pasaulē, veidojot tai gaišāku nākotni. Izglītība un mērķtiecība ir veids, kā pārvarēt nabadzību un trūkumu. Tā tas bija pagātnē, tā ir šodien, un būs arī nākotnē.”

Jānis un Millija Kāvuši

Jāņa (-1995) un Millijas Kāvušu dzimtas saknes meklējamas Zemgalē – Kroņauces, Dobeles un Tērvetes pusē. Otrā pasaules kara beigās viņi aizceļoja no Latvijas un apmetās uz dzīvi Dienvidkalifornijā, ASV. Kāvušu ģimenei nebija atvašu, tāpēc, dzīvojot pieticīgi, viņu vēlme mūža garumā bija savus ietaupījumus novēlēt daudzbērnu ģimeņu atbalstam Latvijā, tā veicinot jauniešu iespējas iegūt augstāko izglītību.

1986. gadā Dienvidkalifornijā dzīvojošie latvieši izveidoja Jāņa un Millijas Kāvušu Izglītības un kultūras fondu (The Janis & Millie Kahvush Educational and Cultural Trust). Jānis Kāvušs sirmā vecumā par sava fonda pārzinātāju iecēla Annu J. Čaksti-Rollins. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu no 1992. līdz 2004. gadam Čakste-Rollins veica labdarības misiju Latvijā. Fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes, kurās aug talantīgi bērni un kurās katrs ģimenes loceklis ciena darbu, dzimto novadu un vēlās iegūt izglītību. Pārvaldot Kāvuša Izglītības un kultūras fondu, A.J. Čakste-Rollins izvēlējās jauniešus, kuriem izglītības iegūšana bija apgrūtināta, bet vēlme mācīties – dzīves mērķis.

A.J. Čakstei-Rollins īpaša interese bija par mazturīgiem un grūtos apstākļos esošiem studentiem, kuri zinības iegūst Latvijas Universitātē (LU), jo viņas ģimenei atmiņas ar LU saistās ar vectēvu Jāni Čaksti, kurš savā laikā lasīja lekcijas LU studentiem; tēvs Konstantīns Čakste bija iecienīts LU profesors; Millija Kāvušs studējusi LU filoloģiju, bijusi Konstantīna Čakstes studiju biedre un laba paziņa. 1920. gados visi šie cilvēki zināja, cik svarīga ir izglītība Latvijas nākotnei.

Mecenātes Annas J. Čakstes-Rollins viesošanās LU Juridiskajā fakultātē, 2012 >>
 

Atbalsts

2005. gadā, uzsākot stipendiju programmu „Ceļamaize”, A.J. Čakste-Rollins bija viena no pirmajām, kas pievienojās mecenātu lokam.

2021. gadā ziedo "Ceļamaize" stipendijai 4 000 EUR.

2020. gadā mecenāte ziedo "Ceļamaize" stipendijai 4 760 EUR

2016. gadā mecenāte ziedo "Ceļamaize" stipendijai 3 020 EUR (3 500 USD).

2015. gadā Čakste-Rollins turpina atbalstīt stipendiju programmu "Ceļamaize", ziedojot šim mērķim 3 320 EUR (3 850 USD).

2014. gadā mecenāte atbalsta LU Lielās aulas ērģeļu restaurāciju 6 610 eiro apmērā, kā arī turpina atbalstīt stipendiju programmu "Ceļamaize" 2 200 eiro apmērā.

2011./2012. akad. g. atbalsts stipendijām „Ceļamaize” 3 770 eiro apmērā, arī 2012./2013. akad. g. un 2013./2014. akad. g. atbalsts stipendijām „Ceļamaize” – katrā gadā 3 770 eiro apmērā.
Kopš 2011. gada 10% no summas par Konstantīna Čakstes darba „Civiltiesības” pārdotajiem eksemplāriem nonāk LU Juridiskās fakultātes studentiem un vēl daudzām aktivitātēm. Līdz 2014. gada 1. novembrim tie ir 1 002,86 eiro. Pateicoties ziedojumam, 2014. gadā LU Juridiskās fakultātes auditorijās tika ieviesta mūsdienīga skaļruņu sistēma.

1999. gadā A.J. Čakste-Rollins atbalstīja Latvijas Universitātes 80. jubilejas pasākumus.

Stipendiāti

2021./2022. akad. gadā - Roberts Kokins.

2020./2021. akad. gadā - Ilze Upeniece.

2017./2018. akad. gadā – Jana Kassaliete.

2016./2017. akad. gadā – Krista Melisa Altāne.

2015./2016. akad. gadā – Anete Kalniņa.

2013./2014. akad. gadā – Līga Apsēna un Glorija Siliņa.

2012./2013. akad. gadā – Kristaps Folkmanis.

Paldies par atbalstu!

STĀSTĀM PAR...