Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs

Stipendijas dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Tās mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē.


Stipendija paredzēta: LU sociālo zinātņu doktorantiem un doktora grāda pretendentiem sociālajās zinātnēs, kuri studē LU Sociālo zinātņu (SZF), LU Biznesa, vadības un ekonomikas (BVEF) un LU Juridiskajā fakultātē (JF). Pretendenti var būt LU darbinieki.

Stipendijas apmērs: līdz 7 000 EUR (viena stipendija).

Stipendiju skaits: nav noteikts.

Stipendijas komisija: LU JF dekāne Kristīne Strada - Rozenberga (komisijas priekšsēdētāja), LU SZF dekāns prof. Jānis Ikstens, LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš, LU SZF sabiedrisko attiecību speciāliste Elza Lāma, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste Agate Marta Šāvēja un LU BVEF mārketinga un komunikācijas vadītāja Evija Ansonska.


Tiek sagaidīts, ka stipendijas saņēmēji ne ilgāk kā 10 mēnešu laikā veiks pētījumus sociālajās zinātnēs, kas plašā izpratnē veicinās konkurētspēju, un veikto pētījumu rezultāti tiks publicēti augstas raudzes zinātniskajos žurnālos, savukārt pētnieki piedalīsies zinātnes komunikācijas pasākumos, kā arī rīkos savus publiskus pasākumus (piem., atklāto lekciju doktorantūras skolas ietvaros).


Stipendiāti un atbalsta saņēmēji

2023./2024. akad. gadā - Andrejs Skomorohovs,  Paula Malnača, Roberts Kokins, Everita Muceniece, Elizabete Beta Ešenvalde, Darja Antoņenko.

2021./2022. akad. gadā - Dāniels Jukna (BVEF).

2020./2021. akad. gadā - Viktorija Soņeca (JF)

2019./2020. akad. gadā – Laura Kadile (JF) un Ilgvars Rukers (BVEF).

2018./2019. akad. gadā – Kristīne Petrovska (BVEF).
2017./2018. akad. gadā – Ieva Pūķe (BVEF) un Madara Apsalone (BVEF).