Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs

Stipendijas dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Tās mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē.


Stipendija paredzēta: LU sociālo zinātņu doktorantiem un doktora grāda pretendentiem sociālajās zinātnēs, kuri studē LU Sociālo zinātņu (SZF), LU Biznesa, vadības un ekonomikas (BVEF) un LU Juridiskajā fakultātē (JF). Pretendenti var būt LU darbinieki.

Stipendijas apmērs: līdz 7 000 EUR (viena stipendija).

Stipendiju skaits: nav noteikts.

Stipendijas komisija: LU SZF dekāns prof. Jānis Ikstens, LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš, LU JF dekāne asoc. prof. Anita Rodiņa, LU SZF sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Baltruka, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste Agate Marta Šāvēja un LU BVEF mārketinga un komunikācijas vadītāja Evija Ansonska.


Tiek sagaidīts, ka stipendijas saņēmēji 6 mēnešu laikā veiks pētījumus sociālajās zinātnēs, kas plašā izpratnē veicinās konkurētspēju, un veikto pētījumu rezultāti tiks publicēti augstas raudzes zinātniskajos žurnālos, savukārt pētnieki piedalīsies zinātnes komunikācijas pasākumos, kā arī rīkos savus publiskus pasākumus (piem., atklāto lekciju doktorantūras skolas ietvaros).


Stipendiāti un atbalsta saņēmēji

2019./2020. akad. gadā – Laura Kadile (JF) un Ilgvars Rukers (BVEF).

2018./2019. akad. gadā – Kristīne Petrovska (BVEF).
2017./2018. akad. gadā – Ieva Pūķe (BVEF) un Madara Apsalone (BVEF).