Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs

Stipendijas dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Tās mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē.


Stipendija paredzēta: LU sociālo zinātņu doktorantiem un doktora grāda pretendentiem sociālajās zinātnēs. Pretendenti var būt LU darbinieki.

Stipendijas apmērs: līdz 7 000 EUR (viena stipendija).

Stipendiju skaits: nav noteikts.

Stipendijas komisija: LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Tiek sagaidīts, ka stipendijas saņēmēji 6 mēnešu laikā veiks pētījumus sociālajās zinātnēs, kas plašā izpratnē veicinās konkurētspēju, un veikto pētījumu rezultāti tiks publicēti augstas raudzes zinātniskajos žurnālos, savukārt pētnieki piedalīsies zinātnes komunikācijas pasākumos, kā arī rīkos savus publiskus pasākumus (piem., atklāto lekciju doktorantūras skolas ietvaros).


EN

University of Latvia doctoral students and doctoral degree candidates in social sciences are welcome to apply for UL Foundation patron Eigits Dāvis Timermanis’ scholarship, which will be awarded to research competitiveness in social sciences. UL employees can also apply.

The funding earmarked for one scholarship is up to 7 000 EUR.

Within 6 months, scholarship recipients are expected to conduct research in social sciences, which, in the broad sense, will promote competitiveness. The research results will be published in established, professionally recognised scientific journals, while researchers will participate in science communication activities, as well as organize their own public events (e.g., an open lecture in the framework of doctoral school).


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.


 Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.