Timermaņa stipendija konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs

Stipendijas dibinātājs ir mecenāts, Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis. Tās mērķis ir atbalstīt izcilus pētniekus, kuri veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus sociālajās zinātnēs, kas veicina konkurētspēju plašā izpratnē.


Stipendija paredzēta: LU sociālo zinātņu doktorantiem un doktora grāda pretendentiem sociālajās zinātnēs. Pretendenti var būt LU darbinieki.

Stipendijas apmērs: līdz 7 000 EUR (viena stipendija).

Stipendiju skaits: nav noteikts.

Stipendijas komisija: LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns prof. Jānis Ikstens, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Tiek sagaidīts, ka stipendijas saņēmēji 6 mēnešu laikā veiks pētījumus sociālajās zinātnēs, kas plašā izpratnē veicinās konkurētspēju, un veikto pētījumu rezultāti tiks publicēti augstas raudzes zinātniskajos žurnālos, savukārt pētnieki piedalīsies zinātnes komunikācijas pasākumos, kā arī rīkos savus publiskus pasākumus (piem., atklāto lekciju doktorantūras skolas ietvaros).

 


Stipendiāti un atbalsta saņēmēji

2019./2020. akad. gadā – Laura Kadile (JF) un Ilgvars Rukers (BVEF).

2018./2019. akad. gadā – Kristīne Petrovska (BVEF).
2017./2018. akad. gadā – Ieva Pūķe (BVEF) un Madara Apsalone (BVEF).