Stipendija izveidota 2019. gadā sadarbībā, pateicoties Amerikas latviešu Dagnijas un Kaspara Krēsliņu atbalstam. Mecenāte Dagnija Krēsliņš savu karjeru aizvadījusi diplomātiskajā sektorā. Atbalsta mērķis ir sekmēt Latvijas diplomātijas speciālistu izaugsmi.


Stipendija paredzēta: LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem.
Stipendiju skaits: 2.
Stipendiju fonds: 3 000 EUR/ akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāve Lindija Zemele (komisijas priekšsēdētāja), LU SZF studiju programmas "Diplomātija" direktors asoc. prof. Toms Rostoks, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Madara Virsniece un Auce Mūrniece.

2022./2023. akad. gadā - Madara Virsniece un Auce Mūrniece.

2021./2022. akag. gadā - Sabīne Jansone

2020./2021. akad. gadā - Roberts Kits un Sintija Nīcgale

2019./2020. akad. gadā pirmās stipendijas iegūst Lauma Cīrule un Signe Gerinoviča.