Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novads atrodas Latvijas vidusdaļā, Zemgales vidienē. Jelgavas novads robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republikas Šauļu apgabalu. Novada platība ir 1317 km2. Jelgavas novads atbilstoši tagadējai administratīvajai teritorijai tika izveidots 2009. gadā Latvijas teritoriālās reformas ietvaros. Līdz tam kopš 1967. gada Jelgavas novada teritorija ietilpa Jelgavas rajona pārvaldībā kopā ar Ozolnieku novadu.

Jelgavas novads ir viena no retajām pašvaldībām, kuras administratīvais centrs atrodas pilsētā – Jelgavā, kaut arī pilsētas pašvaldība ir atsevišķa administratīvā vienība. Administratīvais centrs saglabāts kopš vēsturiskā Jelgavas rajona pastāvēšanas.

Jelgavas novadu veido 13 pagasti: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasts. Katrs pagasts iedalās lauku teritorijās un ciemos.

Novadu šķērso otra ūdeņiem bagātākā upe Latvijā – Lielupe, kā arī daudzas mazas upes – Sesava, Vircava, Platone, Svēte un citas. Lielākās ūdeņu platības ir Kalnciema pagastā. Upju līčos un pļavās sastopamas retas augu, putnu un dzīvnieku sugas, kas liecina par tīru apkārtējo vidi. Novada teritorijā sastopami baltie un pat melnie stārķi.

Par Jelgavas novada notikumiem bagāto vēsturi, augsto materiālo un garīgo kultūru, tradīcijām liecina kultūras mantojums – vairāki simti valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi – arhitektūras, arheoloģijas, mākslas un vēstures pieminekļi. Novadā dzimušas un darbojušās daudzas izcilas personības zinātnē, politikā, literatūrā, mākslā un kultūrā.

Atbalsts

2012. gadā Jelgavas novada pašvaldība ziedo 4 268,62  EUR ar mērķi finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā 2012./2013. akadēmiskajā gadā. Stipendijas ieguva trīs jaunieši: Anna Katrīna Markule, Inta Nasira un Dāvis Beitlers (1 422,87 EUR).

2023./2024. akad. gadā - Sigita VīnavaEdvards ApsītisMadara OzoliņaEmīls Drošprāts, Marta Laure

2022./2023. akad. gada stipendiāti - Elizabete Bergmane, Evelīna Meijere, Sanija Broka, Kristīne Bumbiere, Amanda Šturma. Stipendiju turpina saņemt vēl 13 studenti. 

2021./2022. akad. gada stipendiāti - Toms Jansons, Elīza Antoneviča, Arta Vēja, Sandis Kārkliņš, Kristers Gromovs. Stipendiju turpina saņemt vēl 9 studenti. Kopējais ziedojums – 23 100 eiro.

2020./2021. akad. gada stipendiāti - Egija Graudiņa, Anete Tukule un Krista Anna Beļajevskova. Stipendiju turpina saņemt vēl 9 studenti. Kopējais ziedojums - 21 450 eiro.

2019./2020. akad. gada stipendiāti – Justīne DižpētereKrista Ļūmane un Anna Oseņņikova. Stipendiju turpina saņemt vēl 9 studenti. Kopējais ziedojums – 21 450 eiro.

2018./2019. akad. gada stipendiāti – Liene Roziņa, Agneta Veinberga un Artis Galvanovskis. Stipendijas apmērs 1 500 eiro/ akad. gadā, atbalstu turpina saņemt 9 studenti. Kopējais ziedojums – 21 450 eiro.

2017./2018. akad. g. stipendiāti – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde. Stipendijas apmērs ir 1 500 EUR /akad. gadā. Kopējais ziedojums – 13 500 eiro.

2016./2017. akad. gadā pašvaldības atbalstusaņem – Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs. Stipendijas apmērs ir 1 500/ EUR akad.gadā. Kopējais ziedojums – 16 074 eiro.

2015./2016. akad. gadā pašvaldība turpina atbalstīt mērķtiecīgus un centīgus sava novada jauniešus un piešķir Jelgavas novada pašvaldības stipendiju šādiem studentiem – Valfrīdam Laveniekam, Edvardam Kalniņam un Leldei Skutelei. Stipendijas apmērs ir 1 500/ EUR akad.gadā. Kopējais ziedojums – 13 500 eiro.

2014./2015.akad. gadā jau trešo reizi piešķirtas Jelgavas novada pašvaldības stipendijas 1 500 eiro apmērā katra. Tās ieguvuši trīs Jelgavas novada pašvaldības jaunieši, kas uzsākuši studijas augstskolās. Stipendijas piešķirtas Kristai Umbraško, Didzim Lipšānam un Zandai Jēgermanei. Tāpat stipendijas turpinās saņemt pērnā gada laureāti Anda Birģele, Ilze Jansone, Raivis Eihenbaums, kā arī 2012. gada stipendiju ieguvēji – Anna Katrīna Markule un Dāvis Beitlers. Stipendiju fonds 2014./2015. akad. gadā – 12 000 eiro.

2013./2014. akad. gadā stipendijas ieguva Arvis Puriņš, Anda Birģele, Ilze Jansone, Raivis Eihenbaums (1422,87 EUR). Stipendijas turpina saņemt arī pērnā gada ieguvēji: Anna Katrīna Markule un Dāvis Beitlers. Kopējais ziedojums – 8 537,22 eiro.

Paldies par atbalstu!