Madara Ozoliņa

Madara Ozoliņa ir 2023./2024. akad. gada Jelgavas novada pašvaldības stipendijas ieguvēja.

Iepazīsti Madaru!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu centīga studente, ļoti patīk mācīties un uzzināt ko jaunu, skolā sevi apliecināju dažādās olimpiādes – bioloģijas, krievu valodas u.c. Uzskatu, ka man piemīt “talants” būt paškritiskai, tādēļ veicamos uzdevumus pildu atbildīgi un mērķtiecīgi. Visvairāk lepojos ar savas artavas ielikšanu Latvijas zinātnē, piedaloties pētījumā ’Latvijas iedzīvotāju genoma reference”.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana sniedz gandarījumu par sūro darbu, kas pavadīts daudz un cītīgi mācoties, kā arī, protams, stipendija realizē manu patstāvīgumu, spēju kļūt mazliet neatkarīgāka no ģimenes budžeta, un tēriņiem, kas paredzēti universitātei, izmantot stipendiju.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Uzsākot studijas universitātē, apzinājos, ka vēlos mācīties un attīstīties pastāvīgi, tādējādi attīstot savas kompetences un būt zinošākā vairākās jomās – gan profesionālajās, gan sociālajās. Nākotnē vēlos ne tikai apgūt, bet arī mācīt citus, jo zināšanas papildina cilvēku viedokli par dažādām tēmām, spējam veikt pārdomātākus lēmumus.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Citiem stipendiātiem ieteiktu izlasīt Jāņa Joņeva stāstu krājumu “Tīģeris”, tajā ir tik daudz dažādu notikumu, varoņu, ka ikviens lasītājs spēs atrast sev vistīkamāko, kā arī dažādo stāstu varoņu viedokļi radīs plašāku izvērtējumu par ikdienas situācijām.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Savdabīgs humors, pārdomāta aktierspēle un daudzveidīga montāža ir galvenie Oskara Rupenheita režisētās filmas “Kriminālās ekselences fonds” raksturotāji. Ieteiktu noskatīties šo daiļdarbu, jo tas ir ekscentrisks stāsts par dzīvi Latvijā pirms 2000. gada, kuru atveido neprofesionāli aktieri, kas piešķir filmai ļoti komediālu dvesmu.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Kā dzīves moto izvēlētos Raiņa vārdus “Mainies uz augšu!”, lai vienmēr rīkotos pēc iespējas labāk, pārdomātāk un, protams, nebaidītos mainīties.