Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendiju 1999. gadā nodibinājis mecenāts, profesionāls inženieris, sabiedriskais darbinieks Guntis Bērziņš par godu savam vectēvam Latvijas Universitātes pirmajam vēlētajam rektoram prof. Ernestam Felsbergam (1922–1923). Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus.


Stipendija paredzēta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantiem un doktorantiem ar teicamiem sasniegumiem mācībās.

Stipendiju skaits: 3.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Guntis Bērziņš (komisijas priekšsēdētājs), LU Humanitāro zinātņu fakultātes prof. Ilze Rūmniece, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Piesakoties stipendijai, tiešsaistes anketas motivācijas sadaļā norādīt atsevišķi pa pozīcijām:

  • akadēmiskie sasniegumi,
  • sabiedriskā aktivitāte,
  • motivācija stipendijas iegūšanai.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad. g. - Samanta Fiļimonova, Enija Zaķe un Annija Luīze Preisa.

2022./2023. akad. g. - Tomass Stepiņš, Kaspars Markus Molls un Elīna Vītola.

2021./2022. akad. g. - Kitija Mirončuka, Bernards Kudiņš un Rūdolfs Rubenis.

2020./2021. akad gadā - Anete Ozola, Bernards Kudiņš un Eduards Plankājs.

2019./2020. akad. g. – Zane OzolaLīva Kukle un Rūta Bruževica.

2018./2019. akad. g. – Jānis PutniņšZane Katrīne Kļaviņa un Katrīna Narbute.

2017./2018. akad. g. – Irīna Rudenko un Roberts Rasums.

2016./2017. akad. g. – Eduards Skvireckis un Arturs Skutelis.

2015./2016. akad. g. – Arturs Skutelis un Zane Gruntmane.