Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendiju 1999. gadā nodibinājis mecenāts, profesionāls inženieris, sabiedriskais darbinieks Guntis Bērziņš par godu savam vectēvam Latvijas Universitātes pirmajam vēlētajam rektoram prof. Ernestam Felsbergam (1922–1923). Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus.


Stipendija paredzēta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantiem un doktorantiem ar teicamiem sasniegumiem mācībās.

Stipendiju skaits: 3.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Guntis Bērziņš, LU Humanitāro zinātņu fakultātes prof. Ilze Rūmniece, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne asoc. prof. Valda Kļava.


Piesakoties stipendijai, tiešsaistes anketas motivācijas sadaļā norādīt atsevišķi pa pozīcijām:

  • akadēmiskie sasniegumi,
  • sabiedriskā aktivitāte,
  • motivācija stipendijas iegūšanai.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Jānis Putniņš, Zane Katrīne Kļaviņa un Katrīna Narbute.
2017./2018. akad. g. – Irīna Rudenko un Roberts Rasums;
2016./2017. akad. g. – Eduards Skvireckis un Arturs Skutelis;
2015./2016. akad. g. – Arturs Skutelis (2 560 eiro) un Zane Gruntmane (2 560 eiro);
2014./2015. akad. g. – Kristīne Rotbaha (2 560 eiro) un Raitis Eglītis (2 560 eiro);
2013./2014.akad. g. –  Lelde Zemberga (2 560 eiro) un Māris Melbārdis (2 560 eiro);
2012./2013. akad. g. – Helmuts Caune (2 560 eiro) un Iveta Joņina (2 560 eiro);
2011./2012. akad. g. – Alise Gunnarsone (ex Šulte) (2 560 eiro) un Ieva Rodiņa (2 560 eiro);
2010./2011. akad. g. – Ieva Fībiga (2 560 eiro) un Diāna Fogele (2 560 eiro);
2009./2010. akad. g. – Staņislavs Šeiko (2 560 eiro) un Evelīna Zilgalve (2 560 eiro);
2008./2009. akad. g – Anna Zaula (1 450 eiro), Ieva Andžāne (ex Bertuse) (1 450 eiro), Renāte Kārkliņa (1 450 eiro);
2007./2008. akad. g. – Baiba Austere (1 450 eiro) un Aija Uzula (1 450 eiro);
2006./2007. akad. g. – Kaspars Šlihta (700 eiro) un Ilona Gorņeva (700 eiro);
2005./2006. akad. g. – Līga Liepiņa (700 eiro);
2004./2005. akad. g. – Sanita Baranova (700 eiro) un Nataļja Tropkina (700 eiro);
2003./2004. akad. g. – Sanita Bērziņa-Reinsone (700 eiro);
2002./2003. akad. g – Aija Skrastiņa (700 eiro) un Iļja Boļšakovs (700 eiro);
2001./2002. akad. g. – Kristīne Ante (700 eiro);
2000./2001. akad. g. – Linda Pilāne (700 eiro);
1999./2000. akad.g. – Dens Dimiņš (700 eiro).
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.