Zane Gruntmane

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātē, filozofijas maģistra studiju programmā
Hobiji: skatuves māksla, mūzikas spēle, pastaigas mežā
Raksturo: kaisle izzināt dzīves procesus un norises
Vērtības: TRUST, TEAM, MEANING (ticība, komanda,nozīme)
Moto: “Māksla ir nevis deserts, bet gan proteīns, tas nav tas, kas nāk pēc tam, bet gan pirms tam,” Pīters Selerss

"Producentes darbs laikmetīgajā skatuves mākslā (performing arts) dibinātajā kompānijā “Pigeonbridge” (tulk. baložu tilts) organiski mani atveda līdz studijām filozofijā. Tikpat starpdisciplināru kā filozofiju es redzu arī skatuves mākslu, kas ir sabiedriski aktīvai un sociāli politiska, un dokumentāla pieredze. Pieredze, kas spēj veicināt uztveres un domāšanas apvāršņu paplašināšanu. Tā ir aizraujoša māksla, kuras nozīmes vērtība ir spēja demonstrēt funkcionālu un cilvēku dzīvi papildinošu elementu, kas nav greznība, dekoratīvs objekts, bet gan būtiska un dziļa rīcība. Kā filozofiju, tā skatuves mākslu es redzu kā platformu dialogam starp cilvēku un cilvēku, mākslinieku, ideju, darbu un skatītāju, jo ticu, ka gudrs skatuves mākslas darbs spēj iedrošināt mūs atklāt personīgo zinātkāri par noteiktiem izvirzītajiem jautājumiem un spēj ietekmēt izpratni par dzīvi.

Filosofijas studijas man sniedz fantastisku iespēju paplašināt savu izpratni ar prātu tveramajā pasaulē, gūt impulsus jaunām perspektīvām argumentēšanai un intelektuālai bagātināšanai, kā arī paplašināt redzesloku, ko lietderīgi varu izmantot arī savā profesionālajā darba praksē, kas tuvākā un tālākā nākotnē ar nākamajiem - topošajiem skatuves mākslas darbiem var nonākt pie plašākas publikas - skatītājiem.

Vēlos izteikt dziļu pateicību LU Fondam par prof. E.Felsberga stipendijas piešķiršanu, kas ir liels atbalsts manai profesionālajai izaugsmei un motivē turpināt iesāktā ceļa bruģēšanu gan akadēmiskajā, gan sabiedriskajā jomā. Paldies izsaku arī saviem pasniedzējiem un kolēģiem par uzticību, izpratni un atbalstu."