Arturs Skutelis

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, maģistrantūras studiju programmā “Baltu filoloģija”.

"Manu zinātnisko interešu lokā ir romāna vēstures un formas jautājumi, nozieguma un soda tēma, teksta semiotiska analīze. Savā maģistrantūras noslēguma darbā esmu pievērsies vainas reprezentācijai literārā tekstā, skrupulozi skatot latviešu starpkaru (1920–1940) romānus. Aktīvi piedalos zinātniskajās konferencēs, rakstu aktuālākās literatūras kritiku un dažādus publicistiskus rakstus. Uzskatu, ka literatūra ir viens no iedarbīgākajiem rīkiem, lai cilvēks spētu ko saprast par sevi un pasauli, jo teksts nav nekustīga masa grāmatas vākos, bet gan viela lasītāja piepūlei, kuras rezultāti nogulsnējas prātā un dvēselē, ar laiku īstenojoties, piemēram, domu skaidrībā un krietnā rīcībā.

Iegūt profesora Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju, protams, ir liels pagodinājums. Apzinos, ka konkurence ir bijusi liela, un esmu pateicīgs komisijai par izrādīto uzticību. Apņemos ar saviem darbiem arī turpmāk apliecināt, ka esmu bijis šīs stipendijas cienīgs."