Bernards Kudiņš

Bernards Kudiņš ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes students, kurš 2021./2022. akad. gadā saņem profesora Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Bernardu!

Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Domāju, ka mans lielākais talants ir ātri mācīties, saredzēt kopsakarības un prātā modelēt iztrūkstošos posmus tajās, kas ievērojami palīdz, apgūstot jaunas valodas un pētot to vēsturi un mijiedarbību.

Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manas intereses pirmām kārtām saistās ar episko tekstu izpēti gan no literatūrzinātnes, gan valodniecības skatupunkta. Nopietni sāku tos izzināt, tulkojot senvācu episkos tekstus latviešu valodā un redzot, kādi izaicinājumi sagaida atdzejotāju. Kļuva skaidrs, ka bez stingra pētījumu pamata lasītājam tīkamu un oriģinālam līdzvērtīgu tulkojumu radīt nebūs iespējams. Tas izraisīja ķēdes reakciju un uzvedināja pētīt veselu rindu ar fenomeniem, kas sastopami ne tikai episkajos tekstos: dzejas formu, valodas ritmu un melodiju, īpašvārdu lomu un nozīmi, unikālas teksta struktūras. Bakalaura darbā skatīju tieši “Nībelungu dziesmas” īpašvārdu atveidi tās topošajā latviskojumā, kur bija jāņem vērā jau minētās parādības. Sevišķi aizrāva netveramais un maz pētītais valodas melodiskums. Klāt pievienojās tulkojamības aspekts, kuru turpinu pētīt jau plašākā kontekstā. Motivēja pārliecība, ka latviešu valoda ir pietiekami bagāta, lai tajā skanētu arī senvācu dzeja: “mums netrūkst vārdu un izteiksmju, mēs tikai esam tās aizmirsuši”.

Paralēli interesējos par indoeiropeistiku, senākajiem kontaktiem starp ģermāņu, baltu un somugru valodām, īpaši uzsverot lībiešu valodas pētīšanas nozīmi, tāpat arī par mūsdienīgākām jomām – semantiku, tās analīzi ar teksta korpusu palīdzību un valodas apstrādi smadzenēs.

Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Izkāpt no Platona alas un ieskatīties lietu būtībā, pat ja virszemes gaisma padarīs tevi aklu un pārējie alas iemītnieki sauks tevi par traku.

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Jāpiesakās kaut vai tāpēc, ka jebkurā gadījumā būsi ieguvējs – mācīsies gatavot pieteikumu, formulēt domas, izteikties par savām spējām un pētnieciskajām interesēm un daudz ko citu. Pieteikšanās stipendijai būtībā ir miniatūrs zinātnieka eksistences modelis: rakstot pieteikumu stipendijai, būsi jau soli tuvāk tam, lai nākotnē prastu veidot pētniecības projektus.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Staņislava Lema “Solāris”, Augusta Gailita “Toms Nipernādijs” un Jāna Kaplinska “Tā pati upe”.

Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Sergeja Solovjova “Асса”, Frica Langa “Metropolis” un Larsa fon Trīra “Riget”.

Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

“Es klusēšu, lai runā darbs!”