Nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”
Reģ. Nr. 40003412490
Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050

 

Nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds”
Reģ. Nr. 40003412490
Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050


SWEDBANK
SWIFT kods: HABALV22

LV49HABA0551020757523 (multi valūtu konts) 

LUMINOR
SWIFT kods: RIKOLV2X

LV22RIKO0000082081982 (EUR)

SEB
SWIFT kods: UNLALV2X

LV97UNLA0050006823928 (ASV dolāru IBAN konts)

LV89UNLA0002012469746 (EUR)

   

Partnerorganizācija, labdarības fonds "Friends of University of Latvia" 

Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Fondam ir (501 (c) (3) charity) statuss kopš 2012. gada.


ČEKI

"Friends of the University of Latvia"

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston,
Texas 77019
USA

(Kanādas dolāru (CAD) konts)

BENEFICIARY:
University of Latvia Foundation
Latvian Credit Union Limited
4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario
Canada M4A 2N8
A/C number: 19682-0617 0650500

BENEFICIARY BANK:
The Toronto-Dominion Bank
2 St. Clair A venue East
Toronto, Ontario
Canada M4T 2V4
Bank ID: 004-19682
Swift Address: TD International Centre,
Toronto: TDOMCATTTOR

 
(ASV dolāru (USD) konts)

BENEFICIARY:
University of Latvia Foundation
Latvian Credit Union Limited
4Credit Union Drive
Toronto, Ontario
Canada M4A 2N8
AC Number: 19682-0617 7303445

BENEFICIARY BANK:
The Toronto-Dominion Bank
2 St. Clair A venue East
Toronto, Ontario
Canada M4T 2V4
Bank ID: 004-19682
Swift Address: TD International Centre,
Toronto: TDOMCATTTOR

(Austrālijas dolāru (AUD) konts)

Latvijas Universitates fonds

BSB Number: 704-235
Member number: 93238
Account number: 00017442
Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd