A Bitāna stipendija Tiesību zinātnē studentam no Latgales

Agris Bitāns ir zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” vadošais partneris un Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupas vadītājs. Mecenātam ir vairāk nekā 30 gadu juridiskā darba pieredze. Viņš ir autors virknei publikācijām par delikta tiesībām un līgumisko atbildību, kā arī citiem ar tiesību jautājumiem saistītiem rakstiem. Viņš ir autors grāmatai "Civiltiesiskā atbildība un tās formas", kā arī Latvijas Civillikuma komentāru un Latvijas Satversmes komentāru līdzautors. Mecenāts ir ziedojis līdzekļus, lai palīdzētu kādam aktīvam jaunietim (-ei) no Latgales pievērsties savai personīgajai izaugsmei juridiskajā jomā. 

Stipendijas paredzētas: LU Juridiskās fakultātes 1. kursa bakalauru studijas studentam, kas studē Tiesību zinātnes un nāk no Latgales.

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāts Agris Bitāns, LU JF dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apraksts (Europass formā);
  • motivācijas vēstule, priekšroka tiks dota motivācijas vēstulēm latgaliešu valodā;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Līga Soma