Latgales "Ceļamaize"

Jaunums!

Izcilības stipendija Latvijas Universitātes visās zinātņu jomu bakalaura studiju pirmā kursa studentiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē. Stipendija dibināta 2019. gadā pēc Amerikas latvieša Pītera Aloiza Ragauša iniciatīvas, tā veicinot sava dzimtā novada jauniešu izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, un kuru izcelsme meklējama Latgalē – students pats vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgales pusē.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija:  Stipendijas komisija: mecenāts, Latvijas goda konsuls Teksasā Pīters Aloizs Ragaušs, mecenāta SIA „Arčers” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Dakule, LU Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas vadītājs Rolands Parasigs-Parasiņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Studentu padomes pārstāve Elīza Dāldere, LU fonda stipendiāte Līga Pakalna.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa (izvēlēties zemāk);

• dokuments vai izziņa, kas apliecina, students vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgalē
• divas rekomendācijas vēstules no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 2 000 zīmēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.