Latgales "Ceļamaize"

Izcilības stipendija Latvijas Universitātes visās zinātņu jomu bakalaura studiju pirmā kursa studentiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē. Stipendija dibināta 2019. gadā pēc Amerikas latvieša Pītera Aloiza Ragauša iniciatīvas, tā veicinot sava dzimtā novada jauniešu izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, un kuru izcelsme meklējama Latgalē – students pats vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgales pusē.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda valdes priekšsēdētājs prof.emer. Ivars Lācis (komisijas priekšsēdētājs), mecenāts, Latvijas goda konsuls Teksasā Pīters Aloizs Ragaušs,  mecenāta „Arčers” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Dakule, LU Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas vadītājs Rolands Parasigs-Parasiņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU fonda stipendiāte Līga Pakalna.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa (izvēlēties zemāk);

• dokuments vai izziņa, kas apliecina, students vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgalē
• divas rekomendācijas vēstules no vidējās izglītības iestādes direktora, skolotāja, ārpusskolas un interešu izglītības iestādes vadītāja, pasniedzēja vai citas personas, kas cieši sadarbojusies ar pretendentu projektos u.c.;
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2020./2021. akad. gadā saņem Līga Runčis un Ginta Lazare.

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā saņem Jeļizaveta Klimanova un Toni Anželo Fernandes.


Pieteikšanās stipendijai 2021./2022. akad. gadā noris no 2.augusta līdz 6.septembrim.