Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija

Sociālā atbalsta stipendija Latvijas Universitātes bakalaura studiju 1. kursa studentiem visās zinātņu jomās. Radīta, pateicoties mecenātes Minnas M. V. Petkevičs testamentārajam novēlējumam.


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, bet ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

Skaits: nav precizēts.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāts, Latvijas goda konsuls Teksasā Pīters Aloizs Ragaušs, mecenāts Pēteris Alunāns, mecenāts Igors Ptašics, Barona namu pārvaldnieks Māris Runge, SIA „Arčers” izpilddirektore Maija Baltgalve, LU SP sociālā virziena vadītāja Eva Kiršteine, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātas ģimenes statusu;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

Pirmās stipendijas tika piešķirtas 2002. gadā. Ar visu ieguvēju sarakstu konkrētajā akadēmiskajā gadā iespējams iepazīties, apskatot sadaļu "Lepojamies / Stipendiāti".

2023./2024. akad. g. - Jūlija Vaikute, Kitija Zaula, Raimonds Škapars, Faina Ļitvinova, Trīna Pavloviča, Rolans Stepanovs, Marks Jānis Ratniks, Agata Kontrerasa, Alīna Škrjaba, Gabriēla Elizabete Kareva, Jēkabs Priedītis, Alberts Roze, Elizabete Ozola, Laura Anna Badūne, Sanija Feodosova

2022./2023. akad. g. - Anna Kristīna Trautmane, Daminik Davydau, Roberts Ozols, Elizabete Beta Ešenvalde, Vanesa Varnovska, Luīze Siliņa, Anna Marta Zēberga, Kellija Ieva Meiere, Dāvis Gaiziņš, Darja Antoņenko, Pauls Kauķis, Alberts Bilzēns, Valters Toms Vasermanis, Raitis Riters, Vladislavs Babaņins

2021./2022. akad. g. - Reinis Martinovs, Paula Feldmane, Renāte Buraka, Margarita Baranova, Ance Priedniece, Paula Elizabete Garā, Elizabete Kate Antone, Andrejs Skomorohovs, Raivo Bunde, Līva Eglīte, Dita Urpena, Līva Učelniece, Džonatans Miks Melgalvis, Valts JansonsLaura Dapševiča.

2020./2021. akad. g. - Sendija Ieva KurzemnieceAnnija BērzaKrista Paula GobiņaMarta ZirnīteViktoriya ZaretskayaDārta LaursoneLiene RuskaKerena AnsoneJānis PudānsLuīze UtāneGunda OjaAleksejs PopovsAnna SiminaElza Marija Zacmane, Amanda Dana Stugle 

2019./2020. akad. g. – Diana Piskuna, Jēkabs Kārlis Rasnačs, Araksi Avetisjana, Laura Liepiņa, Renāte Berķe, Aija Gžibovska, Pauls Pencis, Katrīna Smeltere, Niks Aleks Auškāps, Mihails Tumaševičs, Sandra Grobiņa.

2018./2019. akad. g. – Kerolaina Stepe, Arina Jermakova, Jana Komļeva, Zane Jermuša, Jēkabs Jānis Akermanis, Samanta Homiča, Una Loreta Laviņa, Anita Garā, Sofija Anna Kozlova, Linda Lielbriede, Ernests Tomass Auziņš, Vairis Stramkalis.

2017./2018. akad. g. – Sabīne Riekstiņa, Roberts Kličovs, Patrīcija Kuzmina, Aivars Pētersons, Diāna Sloboda, Anna Skrastiņa.

2016./2017. akad. g. – Liene Griķīte, Paula Baltace, Diāna Vidronoka, Ariadna Kramkovska, Marija Stefānija Skudra, Dina Bloha, Laura Bobule, Signe Viška, Anete Baltiņa, Ēriks Teteris, Ieva Jokste, Anastasija Balašova, Madara Lindāne, Kristiana Āriņa, Artūrs Šilaks.


Pieteikšanās stipendijai 2023./2024. akad. gadā noris no 4.augusta līdz 31.augustam.