Filantropijas stāsti

Ar Latvijas Universitātes fonda iniciatīvu 2019. gadā, LU dižmecentā Kristapa Morberga 175. gadu jubilejā, izdota sava veida mecenātu vārdnīca "Filantropijas stāsti" – veltījums mecenātiem, kuri ar saviem ziedojumiem ir sekmējuši LU darbu un attīstību par labu Latvijas valsts, sabiedrības, ekonomikas un kultūras izaugsmei.

“Filantropijas stāstu” 166 lappusēs ir apkopoti zīmīgākie fakti par LU un LU fonda lielākajiem un dāsnākajiem mecenātiem, kuri snieguši nesavtīgu izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras finansiālu, materiālu un informatīvu atbalstu kopš LU dibināšanas. Svētku izdevums ir papildināts ar mākslinieka Didža Upena radītajām mecenātu ilustrācijām, bet grāmata tapusi LU Akadēmiskajā apgādā.

Izdevums tika nominēts grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2019".

(Nesaderības dēļ elektronisko versiju, lūdzu, neatveriet ar pārlūku Internet Explorer.)

Lasīt