Jāņa Priedkalna piemiņas Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija

Lai veicinātu medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, Austrālijas latvietis, LU Goda doktors prof. Dr. med. Jānis Priedkalns 2010. gadā radījis Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondu radījis. Mecenāts mūžībā devies 2022. gadā, tāpēc stipendija pārsaukta uz piemiņas. 


Stipendija paredzēta: LU medicīnas maģistrantūras, rezidentūras un doktorantūras studentiem, kas iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiroendokrinoloģijas nozarē.

Stipendijas apjoms: 3 500 EUR/akad. gadā maģistra studentiem, 5 000 EUR/akad. gadā doktorantūras studentiem un rezidentiem.

Stipendijas komisija: LU Medicīnas fakultātes (MF) dekāns prof. Valdis Folkmanis (komisijas priekšsēdētājs), MF asociētā profesore un farmācijas studiju programmas direktore Una Riekstiņa, LU MF profesore Ruta Muceniece un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda un citu mecenātu stipendiju ieguvējs.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Ksenija Lūcija Bahire.

2021./2022. akad. gadā - Ksenija Lūcija Bahire

2012./2013. akad. gadā – Kaspars Jēkabsons (3 560 eiro) un Zane Vīksna (2 850 eiro).

2011./2012. akad. gadā – Darja Isajeva (3 560 eiro).

2010./2011. akad. gadā. piešķirtas pirmās stipendijas trim LU Medicīnas fakultātes studentēm – Darjai Isajevai (3 300 eiro), Zanei Vīksnai (2 150 eiro) un Sintijai Saušai (1 000 eiro).