Stipendija "Ceļamaize"

Izcilības stipendija Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju pirmā kursa studentiem visās zinātņu jomās. Topošos pētniekus atbalsta mecenāti Aina Galēja-Dravniece, Vaira I. Pelēķis-Kristofere, Anna Justīne Čakste-Rollins un "Arčers".


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Skaits: vismaz 10. 

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāts, Latvijas goda konsuls Teksasā Pīters Aloizs Ragaušs, mecenāts Pēteris Alunāns, mecenāts Igors Ptašics, Barona namu pārvaldnieks Māris Runge, SIA „Arčers” izpilddirektore Maija Baltgalve, LU SP sociālā virziena vadītāja Eva Kiršteine, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.);
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti:

2023./2024. akad. gadā - Līga Vestfāle, Marta Zamarīte, Viestards Kalniņš, Agnija Janeka, Anna Marija Vestičenkova, Edīte Baune. Elizabete Līva Puzule, Linda Astrauska.

2022./2023. akad. gadā - Baiba Kūle, Emīls Šmits, Reinis Isaks, Namejs Kalniņš, Paula Malnača, Katrīna Buša, Marija Zemļinska, Aleksandrs Vizins, Ričards Bulavs, Gunda Oja

2021./2022. akad. gadā - Aleksejs Šelkovskis, Ričards Bulavs, Eva Kiršteine, Nikolīna Lote Rūtenberga, Elizabete Klēra Bože, Roberts Kokins

2020./2021. akad. gadā - Lāsma LočmeleNauris OsisPaula Katrīna PurmaleAnete Patrīcija RaiskumaMērija Elizabete KalniņaAntons NikolajevsSabina Maria IonescuPaula SilavaPaula Luīze BiteniecePaula Niedinga,Kristaps FeldmansIlze Upeniece 

2019./2020. akad. gadā – Tatjana Kiseļova, Tomass Stepiņš, Marjama Bagdasarjana, Valdemārs Felcis, Keita Smalkā, Anna Elizabete Pildava, Patrīcija Anna Vavilova.

2018./2019. akad. gadā – Daniils Vladimirovs, Karīna Melbārde, Daniels Marks Heincis, Alise Švandere, Andris Romanovskis, Vladislava Kurtukova, Raivo Vilcāns un Asnate Bērziņa.

2017./2018. akad. g. – Jana Kassaliete, Laura Kļaviņa, Artūrs Mazarevičs, Alise Pokšāne, Eva Kucina.

2016./2017. akad. g. – Edgars Cebeks, Krista Melisa Altāne, Undīne Svelpe, Haralds Baunis.

2013./2014. akad. g. – Kristīne VietnieceKristaps SedolsVladislavs TarasenkovsGlorija SiliņaLīga ApsēnaKristīne AntonovaValda ValkovskaDana DrubiņaAgija Kalve.


Pieteikšanās stipendijai 2023./2024. akad. gadā noris no 4.augusta līdz 31.augustam.