Kurta Hāgena stipendija apmaiņas studijām Vācijā

Pateicoties Rīgā dzimušā mecenāta Kurta Hāgena (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlētajam 2,4 miljonu eiro kapitālam, tā augļi ik gadu studentiem dos iespēju gūt pieredzi kādā no Vācijas augstskolām. 


Kurta Hāgena stipendija paredzēta: apdāvinātiem LU maģistrantūras un doktorantūras studentiem (izņemot pēdējā semestra studentus).

Stipendijas apjoms: 7 000 eiro semestra studijām.

Stipendijas komisija: LU rektors prof. Indriķis Muižnieks (komisijas priekšsēdētājs), LU Juridiskās fakultātes dekāne asoc. prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa.


Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Kristīne Treigūte (LU JF).

2016./2017. akad. gadā – Jānis Dzirkalis (LU BF), Madara Meļņika (LU JF) un Laila Moreina (LU JF).

2015./2016. akad. gadā – Elīna Didrihsone (LU BF), Olga Senkāne (LU VFF) un Toms Rēķis (LU ĶF).

2011./2012. akad. gadā pirmo Kurta Hāgena stipendiju saņēma LU VFF maģistrantūras studente Kintija Auziņa.


Pieteikšanas stipendijai 2021./2022. akad. gadā no 6.septembra līdz 26.septembrim.