Jelgavas novada pašvaldības stipendija


No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 3.

Stipendijas apjoms, laika posms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, "Viesu līči" īpašnieks Modris Jansons, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno, “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Sekmes 12. klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
2. Motivācija stipendijas saņemšanai.
3. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?".
4. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane, Anna Oseņņikova.

2018./2019. akad. gadā – Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis.

2017./2018. akad. g.  – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde.

2016./2017. akad. g. – Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.


Pieteikšanās stipendijai 2020./2021. akad. gadā noris līdz 16. augusta plkst. 23.59.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.