PERPETUUM MOBILE

LU fonda "mūžīgais dzinējs"

Jau gadu simteni mecenāti un labdari apliecina, ka dāsnums vairo sasniegumus. PERPETUUM MOBILE ir Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums, kas akcentē un apkopo LU fonda un mecenātu atbalstīto pētnieku aktuālāko sniegumu zinātnē. Turklāt krājumā īpaši izcelti visi nesenākie stipendiju ieguvēji, un šis krājums kalpo kā spožs virzienrādis, tiecoties pēc jauniem sasniegumiem.

“Mēs visi kopā ar savu entuziasmu, talantiem un neatlaidību esam veidojuši un turpināsim celt šo akadēmisko olimpu, un vairosim izcilību zinātnē kā LU, tā Latvijā kopumā,” apliecina LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa un mudina LU saimei piederīgos būt labvēlīgiem pret savu augstskolu arī nākotnē: “dārgie absolventi, atbalstiet savu alma mater, savu Latvijas Universitāti arī turpmāk – ar pieredzi, ar ziedojumu, ar zināšanām! Lai sekmīgs ceļš uz nākamajiem sasniegumiem! LU vieno tagad un turpmāk!”.

2019