Ceļamaize "Rēzekne"

Gunta Sandmeyer (1974) ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Tālākās mācības Guntu 1992. gadā aizveda uz ASV, kur viņa beidza Oklahoma State University un iesāka uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma, būvniecības un interjera dizaina jomās. Guntas abi vecāki (Aija un Nikolajs Dorosko) savā laikā absolvēja Latvijas Universitāti. Savukārt, Gunta pati zina, ka dažāda veida palīdzība spēj izmainīt studenta tālāko dzīvi. Savā laikā viņai pašai tika sniegta palīdzība iegūt izglītību, kas būtiski ietekmēja visu tālāko dzīvi. Savukārt, tagad Gunta ir lepna par šo iespēju palīdzēt un dot atbalstu spējīgam Rēzeknes jaunietim.  


Stipendija paredzēta: Latvijas Universitātes visu zinātņu jomu bakalaura studiju 1. kursa studentam, kurš nāk no Rēzeknes vai Rēzeknes rajona. Stipendija dibināta, lai veicinātu Rēzeknes novada jauniešu izaugsmi.

Stipendiju skaits: 1

Stipendijas apmērs: 2 600 USD akad. gadā, stipendija tiek nodrošināta visu pamatstudiju laiku. 

Stipendijas komisija: Mecenāte, komisijas priekšsēdētāja Gunta Sandemeyer, LU fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • dokuments vai izziņa, kas apliecina, students vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Rezeknē (vai tās rajonā)
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?"; 
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Sintija Reble.